24 December 2013

ႏွိမ္႔ခ်ေစာ္ကားသူမ်ားးႏွင္႔ ျခားနားမတူခ်င္သူ

အပ်ိဳႀကီးဟု သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ရာဝယ္ဆိုတဲ႔ စာမွာ လူတစ္ဦးက ကၽြန္မက သူမ်ာနဲ႔မတူေၾကာင္း အေရွ႔မွာရပ္တည္ျပသခ်င္တဲ႔ စိတ္ရွိတယ္ဆိုၿပီး မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ႔ပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ ကၽြန္မက လူေတြေရွ႕ရပ္ဖုိ႔ အသာထား လူေတာမတိုးေသာ၊ မဝ႔ံရဲေသာမိန္းမတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အၿမဲလိုလုိ ေအးရာေအးေၾကာင္း ေခ်ာင္တစ္ေခ်ာင္မွာ ကုပ္ကုပ္ေနတတ္ေသာသူသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tolerance of intolerance is cowardice. -Ayann Hiris Ali 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ေအရမ္း ဟီရိစ္ အလိီေျပာသကဲ႔သို႔ သေဘာထားေသးျခင္း/သည္႔မခံသင္႔ေသာအရာမ်ားကို သည္းခံျခင္းဟာ သရဲေဘာေၾကာင္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။ ကၽြန္မကေတာ႔ ထုိသုိ႔ လူအခ်င္းခ်င္းႏွိမ္႔ခ်ျပဳမူေျပာဆိုျခင္းမ်ားကို သူရဲေကာင္းလုပ္ၿပီး တြန္းလွန္သူ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရးသားခဲ႔တဲ႔စာမ်ားမွာ ေခ်ာင္ပိ္တ္အရိုက္ခံရေသာေၾကာင္႔ ေပၚေပါက္လာျခင္းေသာ ညည္းညဴသံမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုလူသားအခ်င္းခ်င္းမေလးစားတာကို ကန္႔ကြက္ရံုစာ/စကား ေျပာမိတဲ႔အခါ မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ကာ စြပ္စြဲရေသာ လူ(ေတြ)ရဲ႕ စိတ္ကလည္း ေလ႔လာစူးစမ္း၊ခန္႔မွန္းၾကည္႔ခ်င္စရာပင္။ ထိုလက္ညိႈးထိုးသူရဲ႕စိတ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ သေရာ္ေစာ္ကားေလွာင္ေျပာင္ျခင္း၊ အဆင္႔အတန္းခြဲျခားႏွိမ္႔ခ်ဆက္ဆံျခင္း၊ အဓမၼႏွိပ္စက္အႏုိင္က်င္႔ျခင္းနဲ႔သာ သမာရိုးက်အသားက်ေပ်ာ္ေမြ႔ေနသလား။ အံ႔ၾသဝမ္းနည္းမိပါတယ္။ ဒီလိုမတရားမႈေတြကို ျငင္းဆန္တဲ႔အခါ ရူးေနတယ္ဆိုၿပီး ကဲ႔ရဲ႔ရႈတ္ခ်ရံုမွ်မက မိုးခါးရည္မေသာက္ရင္ အေသသတ္မယ္လုိ႔မ်ား ရည္ရြယ္စိတ္ကူးထားတယ္္ထင္။

ကၽြန္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ႔ဲတဲ႔သူေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဲေပးႏုိင္ခြင္႔၊ လုပ္ငန္းခြင္သာတူညီမွ်မႈအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ႔သူေတြ၊ ကေလးသူငယ္ေတြကို မတရားခုိင္းေစမႈလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနသူေတြ၊ ေနာက္ဆံုး စစ္ကၽြန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနသူေတြမွ အစ မသာစရိတ္မရွိတဲ႔သူေတြအတြက္ကူညီေနတဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္းေတြအဆံုး အမ်ားနဲ႔မတူေၾကာင္း ရပ္တည္ျပသခ်င္တဲ႔ စိတ္တစ္ခုတည္းရွိတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ တစ္ခ်ိဳ႕သူေတြအတြက္ နားလည္ဖုိ႔ သိပ္ခက္ေနသလား။ လူအခ်င္းခ်င္းေလးစားစြာ ဆက္ဆံဖို႔ဆိုတာ အသိစိတ္မွာ လက္သင္႔မခံႏုိ္င္ဘူးလား။ 

ၿပီးခဲ႔တဲ႔လက One Billion Rising သန္းတစ္ေထာင္လႈပ္ရွားမႈေဆြးေႏြးပြဲအလုပ္ရံုက အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း သတိရမိပါတယ္။ ဖိလစ္ပုိင္ အမ်ိဳးသမီးသရုပ္ေဆာင္၊ လူ႔အခြင္႔အေရးလႈပ္ရွားသူ monique wilson က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ သန္းတစ္ေထာင္လႈပ္ရွားမႈဆိုတာ အမ်ိဳးသမီး၊ကေလးသူငယ္မိန္းကေလးမ်ားကို ျပဳလုပ္ေသာ မတရားမႈ၊ အႏုနည္းမွ အၾကမ္းဖက္မႈအဆံုး ေစာ္ကားအႏုိင္က်င္႔မႈမ်ိဳးစံုကို အကျဖင္႔ ေတာ္လွန္ကန္႔ကြက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

အထူးသျဖင္႔ မိန္းကေလးမ်ားက (ခ်စ္သူ/တြဲေနသူရဲ႕) ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမတရားျပဳက်င္႔အခံရဆံုးေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္တဲ႔ ခ်စ္သူမ်ားေန႔႔မွာ ကကြက္ျဖင္႔  မိန္းကေလးေတြ ခံစားရေသာ ဖိႏွိပ္ညွင္းပန္းခံရမႈအလံုးစံုကို လက္မခံ၊ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း လူထုကို သတိေပးႏႈိးေဆာ္လႈပ္ရွားျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခမ္းအနားမွာ ၾကည္႔ခြင္႔ရခဲ႔တဲ႔ ဗီဒီယိုတစ္ခုကို မွ်ေဝပါရေစ။ထိုသုိ႔မတရားမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ လူသားအားလံုးကုိေရာ သူမ်ားႏွင္႔ မတူျခားနားတာ ျပခ်င္လုိ႔ ေရွ႕ထြက္ရပ္သည္လုိ႔ ကဲ႔ရဲ႕အတင္းဆိုၾကဦးမလား။ အမွန္စင္စစ္မွာေတာ႔ မိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ ဗီဇေသြးမွာ ရန္လုိမႈနည္းပါးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနလိုသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔ ရန္နည္းလိုေသာ ကၽြန္မအေနျဖင္႔ တတ္ႏုိင္သမွ်ႏႈတ္ကိုပိတ္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္သာ ေနလုိ္လွပါတယ္။
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, However, something must be said, and there are times when silence becomes an accomplice to injustice. -Ayann Hiris Ali 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ဒါေပမယ္႔လည္း ေအရမ္း ဟီရိစ္ အလိီေျပာသကဲ႔သို႔ ၿငိမ္သက္ေနျခင္းဟာ မတရားမႈမွာ ႀကံရာပါျဖစ္ေနတဲ႔အခ်ိန္ေတြမွာ တစ္ခုခုေျပာရေတာ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ာနဲ႔မတူေၾကာင္း အေရွ႔မွာရပ္တည္ျပသခ်င္တဲ႔ စိတ္ရွိတယ္လုိ႔ စြပ္စြဲဦးေတာ႔ ႏွိမ္႔ခ်ေစာ္ကားသူမ်ားဖက္မွာ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ အတူမရပ္ႏုိင္တဲ႔အတြက္ ဝမ္းနည္းပါတယ္လုိ႔ ဆိုပါရေစ။

ထုိသုိ႔ႏွိမ္႔ခ်ေစာ္ကားသူမ်ား၊ ထိုသူမ်ားကို အားေပးအားေျမွာက္ဒူးေထာက္ရိုက်ိဳးသူမ်ားနဲ႔ အတူရွိမေနႏုိင္မႈအတြက္ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လုိပင္ မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲကဲရဲ႕ခံလည္း ရြာျပင္မွာ တစ္ဦးတည္းေနရလည္း ကိုယ္႔လုပ္ရပ္အတြက္ ေက်နပ္ဝမ္းသာေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

မယ္႔ကိုး

21 December 2013

အပ်ိဳႀကီးဟု သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ရာဝယ္

Mae Coe 
August 11 

အပ်ိဳႀကီး ၊လူပ်ိဳႀကီးလို႔ သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္တဲ႔သူေတြမွာ အႏုိင္က်င္႔လုိစိတ္အျပင္ ၊ သိိမ္ငယ္္စိတ္၊ အားက်မနာလိုစိတ္ရွိလိမ္႔မွာ။ ရွက္ဖြယ္။ သူတုိ႔ဘာကို ဖံုးကြယ္ၿပီး ဂုဏ္ယူဝံ႔ၾကြားေနလဲ။စိတ္ပညာ၊ လူမႈေဗဒ၊ အေတြးအေခၚ၊ ဒႆနေတြနဲ႔ယွဥ္ေျပာစတမ္းဆို ေျခာက္ျပစ္ကင္းတဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရးလုိ႔ မရွိပါဘဲ။ ………………………………………………………………………………………………………… 

မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ျပန္ဆံုတိုင္း တစ္ေယာက္တည္းပဲလား။ အပ်ိဳႀကီးလုပ္ေနေတာ႔မွာလားလုိ႔ စကားၾကားရဖန္မ်ားလာေပမယ္႔ သည္းခံႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ္႔ မိတ္ေဆြအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ သူတုိ႔ေယာက္်ားက အဘယ္မွ်ေကာင္းေၾကာင္း၊သူတုိ႔အေပၚ အဘယ္သို႔ၾကင္နာေၾကာင္း၊ သူတို႔အိမ္ေထာင္ေရးမွာ တုႏႈိင္းမမွီ သာယာေၾကာင္း အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကြားဝါၾကေသာအခါက်မွ ရယ္ခ်င္လာေတာ႔တာ။ဤသို႔ျဖင္႔ ထိုစာပိုဒ္ကို မ်က္ႏွာစာအုပ္မွာ ရြဲ႕တဲ႔တဲ႔ အလြန္အက်ဴးေရးမိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မရယ္ႏိုင္သူအခ်ိဳ႕ေတာ႔ မွတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳၾကပါတယ္။ ထိုမ်က္ႏွာစာအုပ္စကားဝိုင္းမွ တစ္ခ်ိဳ႕စကားလံုးမ်ားကို ကူးယူေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။(ပထမအမ်ိဳးသမီး၊ ဒုတိယအမ်ဳိးသမီးဟု အမည္ေပးရျခင္းမွာ ပထမမွတ္ခ်က္ေပးေသာ အမ်ိဳးသမီးဟု ဆိုလုိၿပီး၊ ဒုတိယ၊တတိယ၊စတုတၳဟု ဆိုရာတြင္လည္း ထိုသုိ႔ပင္ မွတ္ယူေစခ်င္ပါတယ္။)

ပထမအမ်ိဳးသမီး-သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္တယ္လို႔ ယူဆရင္ေတာ႔လဲ ကိုယ္ယူဆတဲ႔ အတိုင္းေပါ႔။ ဒါဟာ ဖက္တီး၊ ဂ်ပု စတာေတြနဲ႔ သိပ္မတူပါဘူး။ 
August 11 at 2:59pm via mobile · Like

 Mae Coe-ဟုတ္ကဲ႔ ဘာလုိ႔ မတူတာလဲလုိ႔ ရွင္းျပေပးပါလား အစ္မ …...... ခ်စ္စႏုိ္းေခၚတဲ႔ အေခၚအေဝၚမဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါဆို အိမ္ေထာင္က်သူေတြကို ဘာလုိ႔ အအိုႀကီးလုိ႔ မေခၚတာပါလဲ။ ကၽြန္မ ေျပာခဲ႔တဲ႔အတုိင္း အမ်ားနဲ႔မတူကြဲျပားေနသူေတြကို ခြဲျခားႏွိမ္႔ခ်လိုျခင္းလို႔ ထပ္မံဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲ ရင္းႏွီးလို႔ေခၚတယ္ဆိုဆို ဒါဟာ ရယ္စရာဆိုရင္ ခါးေအာက္ပိုင္းျပက္လုံးလုိပဲ နိမ္႔က်တဲ႔ဟာသတစ္ခုလုိ႔ပဲ မွတ္ယူပါတယ္။
August 11 at 3:04pm · Like · 9

ပထမအမ်ိဳးသမီး-အမ အိမ္ေထာင္က်ေတာ႔ ၃၁ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ။ ၂၅ေက်ာ္ရင္ အပ်ိဳၾကီး အေခၚခံရတဲ႔ ေခတ္မွာ တစ္ခါမွအေခၚမခံခဲ႔ရေတာ႔ ဒီfeelingကို နားမလည္ဘူးဆိုပါေတာ႔။ အဲ တစ္ခုေတာ႔႐ွိတယ္၊ ကိုယ္ကလည္း သူမ်ားကို တစ္ခါမွမေခၚဖူးဘူး။
August 11 at 3:18pm via mobile · Unlike · 1

ပထမအမ်ိဳးသမီး-အစ္မ သူငယ္ခ်င္းေတြထဲမွာလဲ ခုထိ (၃၆၊၃၇) အိမ္ေထာင္မျပဳေသးသူေတြ ႐ွိပါတယ္။ သူတို႔ ၾကည္႔ရတာ အပ်ိဳႀကီးအေခၚခံရလို႔ ဘာမွfeeling ျဖစ္ပံုမရပါဘူး။ ေခၚတဲ႔သူေတြကေရာ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ကပါ အိမ္ေထာင္မျပဳခ်င္လို႔ မျပဳ တာ ဆိုတာသိေနတာကိုး။ ဒါေၾကာင္႔ ဘာမွသိပ္မခံစားတာလားမသိပါဘူး။
August 11 at 3:44pm via mobile · Like · 1

 Mae Coe-ဟုတ္ကဲ႔ အစ္မ……… ညီမကိုလည္း အပ်ိဳႀကီးလို႔ လာေခၚရင္ ဝမ္းမနည္း၊ေဒါသမထြက္ပါဘူး။ ကိုယ္တုိင္လည္း (ဒီေရြးခ်ယ္ထားတဲ႔ဘဝကို) ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ေခၚတဲ႔သူေတြကိုသာ အေျခခံယဥ္ေက်းမႈမရွိ စိတ္ဓာတ္အဆင္႔အတန္းမျမင္႔သူေတြလို႔သာ စိတ္ထဲက မွတ္ယူတာပါ။ 
August 11 at 3:55pm · Edited · Like · 7

 Mae Coe-အစ္မ……. ၿပီးေတာ႔ ညီမရဲ႕ status မွာ အပ်ိဳႀကီး ၊လူပ်ိဳႀကီးလို႔ သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္တဲ႔သူေတြလုိ႔ ေရးထားပါတယ္။ ေခၚေဝၚျခင္း၊ ေနာက္ေျပာင္ျခင္း၊ သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းက အဆင္႔ကြာတာမုိ႔ တကယ္လို႔ သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ခံရမယ္ဆိုရင္ အစ္မရဲ႕သူငယ္ခ်င္းေတြ (အနည္းအမ်ား) ထိခုိက္ခံစားရလိမ္႔မယ္လုိ႔ ညီမယံုၾကည္ပါတယ္။
 August 11 at 4:31pm · Edited · Like · 2

ဒုတိယအမ်ိဳးသမီး-လူတစ္ခ်ိဳ႕က ႏွိမ႔္ခ်ခ်င္တဲ႔သေဘာနဲ႔ ေျပာၾကတယ္။လူတစ္ခ်ိဳ႕က် ဒီလိုပဲ ဘာမွမရည္ရြယ္ဘဲ ေခၚၾကပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ဆိုင္တယ္။ တ ခ်ိဳ႕က ခ်ိဳးခ်ိဳးဖဲ႔ဖဲ႔ကို ေျပာတာ ။ မၾကားခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနလိုက္တယ္။ ဘာ response မွ မေပးဘူး။ ခပ္တည္တည္ ေနေပးလိုက္တယ္ ။ ဒါေပမယ္႔ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ရိုင္းတယ္။look down ၿဖစ္တယ္။ August 11 at 5:22pm via mobile · Unlike · 4 

တတိယအမ်ိဳးသမီး-မဂ်ဴကေတာ......ေအးေဟ႔ နင္တို႔လိုဘ၀ေပးမေကာင္းေတာ႔ ခ်စ္တဲ႔သူေကာ မခ်စ္တဲ႔သူေကာ စိတ္ပါပါမပါပါ ေပါင္းစရာမလိုဘူးေပါ႔ဟယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္.......သူလဲစိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္လဲစိတ္ခ်မ္းသာ.......တစ္ခ်ိဳ႕ကဘာရယ္မဟုတ္ သူမ်ားကိုအဲလိုေလး ေျပာလိုက္ရမွ ေနတတ္တာဆိုေတာ႔ ၿပိဳင္ျပီးေျပာမေနဘူး......ဒီအသက္အရြယ္ထိ အေခၚခံရေပါင္းအႀကိမ္မ်ားစြာ.......နားရည္၀သြားလို႔ျဖစ္မယ္။ ထူးျပီးမခံစားရေတာ႔ဘူး.... မယ္လဲ ေနာက္ဆို ေနတတ္သြားပါလိမ္႔မယ္..... တစိမ္းေတြအလယ္မွာပိုဆိုးေသး......သူတို႔က အပ်ဳိၾကီးျဖစ္ေနတာတစ္ခုခု ခ်ိဳ႔ယြင္းေနလို႔လားတဲ႔။ အင္း၊ ဟုတ္တယ္ ငါ႔မွာသူမ်ားကို ငါ႔ထက္ပိုျပီး ခ်စ္တတ္တဲ႔စိတ္ပါမလာခဲ႔ဘူးလို႔....... ေနာက္မေမးေတာ႔ဘူး။
 August 11 at 5:40pm · Unlike · 9 

စတုတၱအမ်ိဳးသမီး-တခါမွ အေခၚမခံရဖူးသူက ေခၚခံရတဲ့လူေတြရဲ့ စိတ္နဲ႔ပဲ ဆိုင္ပါတယ္လို႔ ေျပာဆိုတာၾကီးက ေတာ္ေတာ္ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္မရွိဘဲ လာေရးတာလုိ႔ပဲ ျမင္မိတယ္။ ညီမလဲ အပ်ိဳၾကီး လူပ်ိဳၾကီးဆို စေနာက္စရာလို့ ထင္ေနတတ္တဲ့ လူေတြကို ငယ္ငယ္ထဲက လံုး၀ၾကည့္မရဘူး။ အေတြးအေခၚတိမ္တဲ့လူေတြလို့ သတ္မွတ္တယ္။ လံုး၀အထင္မၾကီးဘူး။ တခါတေလ ကုိယ့္ဘာသာ ေယာက်္ားမယူခ်င္တာေတာင္မွ "ရတာမလို မလိုတာ မရမလို႔ေလ"လို႔ ကြယ္ရာတမ်ိဳး ေရွ႕တင္တမ်ိဳး ေျပာဆိုၾကေသးတာ။ ေနာက္ရွိေသးတယ္ ေယာက်္ားရွာေပးမယ္ဆိုတာက တမ်ိဳး၊ သနားၾကည့္နဲ့ၾကည့္တာက တမ်ိဳး။ ဒီမခံခ်ိမခံသာ ခံစားမႈမ်ိဳးကို ခံလိုက္ရတဲ့လူပဲ သိတယ္။ ကိုယ္က ေယာက်္ားမရွားပါဘူး မယူခ်င္လို႔ပါဆိုတာ ကိုယ့္ကိုကို သိေပမယ့္ ဒီဘာမဟုတ္တဲ့ လူေတြက ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ရတာနဲ႔ သူတို႔က ကိုယ့္ထက္သာတဲ့ အထာမ်ိဳးလာေျပာတာေလာက္ ခံျပင္းတာမရွိဘူး။ ေယာက္်ားယူျခင္း၊ ေယာက်္ားမယူျခင္းက ယွဥ္ျပိဳင္စရာလဲ မဟုတ္ဘူး၊ သနားစရာလဲ မဟုတ္ဘူး၊ ႏွိမ့္ခ်စရာလဲမဟုတ္ဘူး၊ သိမ္ငယ္စရာလဲမဟုတ္ဘူး လူတစ္ေေယာက္ခ်င္းစီရဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ဘ၀ေပးအေျခအေနပဲ ။ လူလူခ်င္း ေလးစားသင့္တယ္။ ညီမကေတာ့ လံုး၀ လံုး၀ရႈတ္ခ်ပါတယ္ ဒီလိုလူေတြကို! August 11 at 9:34pm · Unlike · 6 

 ……………………………………………….

ထိုေရးသားမႈမ်ားအၿပီးမွာေတာ႔ မိတ္ေဆြတစ္ခ်ိဳ႕က အပ်ိဳႀကီးဟုသေရာ္ေလွာင္ေျပာင္မႈကို ကၽြန္မ မႏွစ္လိုေၾကာင္း သိရွိသြားၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ ကၽြန္မက ႏွိမ္႔ခ်ေသာ၊ သေရာ္ေျပာင္ေလွာင္ေသာ၊ ေစာ္ကားအႏိုင္က်င္႔ေသာ မည္သည္႔စကားကိုမွ် မႏွစ္လုိသူျဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္း မိတ္ေဆြအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ‘တစ္ခါတေလက်ေတာ့ ရန္ကုန္ဟာ အရြယ္လြန္ကာမွ သိပ္ကိုလွခ်င္လြန္းလို႔ အတင္းႀကီးသနပ္ခါးေတြလိမ္းျပီး၊ ႏႈတ္ခမ္းနီေတြရဲရဲေတြ မလိုက္မဖက္ဆိုးထားတတ္တဲ့ အရုပ္ဆိုးဆိုးအသက္ႀကီးႀကီးအပ်ိဳႀကီး တစ္ေယာက္နဲ႔တူျပန္ေရာ…(စိ္တ္မဆိုးနဲ႔ေနာ္ အစ္မ) ဣေျႏၵမရဘူးလို႔ ခံစားမိလို႔…။’လို႔ ရန္ကုန္အေၾကာင္းေရးထားတဲ႔စာေအာက္မွာ မွတ္ခ်က္ေပးလာေတာ႔ ဒီအပ်ိဳႀကီးဆိုတဲ႔ ေဝါဟာရေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းျခင္းရာေတြကို စဥ္းစားဆင္ျခင္စရာျဖစ္လာပါတယ္။

အရုပ္ဆိုးဆိုးအသက္ႀကီးႀကီးမိန္းမတစ္ဦးဟု မသံုးႏႈန္းဘဲ အပ်ိဳႀကီးလို႔ အဘယ္ေၾကာင္႔အတိအက် ေရးသားထားပါလိမ္႔။ ကၽြန္မလည္း ထိုသုိ႔ အသက္အရြယ္နဲ႔ မလုိက္မဖက္ လူငယ္ေတြလုိ ျပင္ဆင္ထားေသာ၊ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားစြာႏွင္႔ ေတြ႔ဖူးခဲ႔၊ ေတြ႔ႀကံဳဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၅၀၊ ၆၀ အရြယ္ျဖစ္ေပမယ္႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္လို ျပင္ဆင္ထားေသာအဘြားႀကီးမ်ားစြာကို အပ်ိဳႀကီးလို႔ တစ္ခါမွ ေခါင္းစဥ္တပ္မျမင္ခဲ႔ဖူးပါ။

အရြယ္လြန္ကာမွ အပ်ိဳႀကီးတစ္ဦးတည္းကသာ လွခ်င္ၿပီး ကလက္တက္တက္ အလြန္အကၽြံ ျပင္ဆင္တတ္တယ္လို႔ လူေတြျမင္ေနတာလား။ တျခား အရုပ္ဆိုးဆိုး၊ အသက္ႀကီးႀကီး အိမ္ေထာင္သည္၊တစ္ခုလပ္၊မုဆိုးမမ်ားကေကာ အရြယ္လြန္ကာမွ လွခ်င္လြန္းလို႔ အတင္းႀကီးသနပ္ခါးေတြလိမ္းျပီး၊ ႏႈတ္ခမ္းနီေတြရဲရဲေတြ မလိုက္မဖက္မလိမ္းျခယ္တတ္ၾကဘူးလား။ ကံအားေလ်ာ္စြာပဲ ကၽြန္မက (သူမရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္အရ) အတင္းႀကီးသနပ္ခါးေတြလိမ္းျပီး၊ ႏႈတ္ခမ္းနီေတြရဲရဲေတြ မလိုက္မဖက္ဆိုးတတ္ေသာ မိန္းမ မဟုတ္သျဖင္႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ေက်းဇူးတင္ရပါေသးတယ္။

ကၽြန္မရဲ႕လက္လွမ္းမွီရာ အနီးစပ္ဆံုးသက္ေသကေတာ႔ အပ်ိဳႀကီးအေဒၚႏွစ္ေယာက္ရွိၿပီး သူတုိ႔မွာလည္း အပ်ိဳႀကီးမိတ္ေဆြေတြရွိၿပီး အားလံုးမွာ ဇရာကိုအံတုၿပီး အတင္းကာေရာဣေျႏၵမရ ဖံုးလႊမ္းေနသူမ်ားမဟုတ္ဘဲ သဘာဝနဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေအးေဆးသက္ေတာင္႔သက္သာေနသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္း အေျပာင္အပ်က္ကေလးစကားမွအစ လူႀကီးရဲ႕ သေရာ္ေစာ္ကားသီခ်င္းအဆံုး သံုးႏႈန္းၾကေသာ ‘အပ်ိဳႀကီးေတြ လင္မရလို႔ လန္ဒန္ေျမပဲယို’ဟူေသာ စကားကို သတိရမိပါတယ္။

ေယာက္်ားလိုခ်င္လို႔ အပ်ိဳႀကီးေတြ ရြေနတယ္ဆိုတဲ႔ ထုိမွ်ႏွိမ္႔ခ်ေစာ္ကားေသာ စကားလံုးကို ေျပာဆိုရဲေသာသူမ်ား၊ အားေပးေထာက္ခံသူမ်ားကို အံ႔ၾသမိပါတယ္။ သူတို႔က တကယ္ပင္ ထိုသုိ႔အပ်ိဳႀကီးမ်ားကို ေတြ႔ႀကံဳဆံုခဲ႔ဖူးသေလာ။ မရွိခိုးႏိုး၊ မလွစုန္းယိုး ဆိုသလို အပ်ိဳႀကီးမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္ျပဳခ်င္လြန္းသျဖင္႔ အျမင္မေတာ္ေအာင္ အလွျပင္၊ မ်က္စိေနာက္ေလာက္ေအာင္ ဣေျႏၵမရ အငမ္းမရ ပ်ာေလာင္ခတ္ေနတယ္လုိ႔ ျမင္ၾကသလား။ ဝမ္းနည္းမိပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း အပ်ိဳႀကီးဆိုလွ်င္ ဘုေျပာကာ ဂြက်က်ေနသူေတြ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ သဟဇတမျဖစ္တဲ႔လူေတြ။ ရြာျပင္ေရာက္ေနတဲ႔ လူေတြ။ ကေလးေမြးမေပးလို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အက်ိဳးမျပဳတဲ႔သူေတြလုိ႔ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ႔ ပုဂိၢဳလ္ေရးအဆိုးျမင္မႈမ်ားကို မေျဖရွင္းလိုေပမယ္႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အက်ိဳးမျပဳဘူးဆိုတာေတာ႔ အေတာ္ကို လြဲမွားဆိုးရြားတဲ႔အခ်က္ပဲဆိုကာ ကၽြန္မကန္႔ကြက္ပါရေစ။

၂၀၅၀ မွာ လူဦးေရအလြန္တိုးတက္မ်ားျပားလာၿပီး အစာေရစာရွားပါး၊ ေနထုိင္မႈအခက္အခဲေတြ ႀကံဳေတြ႔လာၿပီး သဘာဝသယံဇာတက ပံ႔ပိုးလုိ႔ မေလာက္ငႏုိင္ေတာ႔ဘူးလုိ႔ ေရးထားတဲ႔စာတမ္းကို ဖတ္ခဲ႔ဖူးပါတယ္။ ဒီအျဖစ္သာ တကယ္ႀကံဳလာမယ္ဆိုရင္ အပ်ိဳႀကီးေတြက လူဦးေရးနည္းေစျခင္းျဖင္႔ ေလာကကို တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္အက်ိဳးျပဳေနတယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။  

 

အထက္ပံုမွာလုိပဲ ကၽြန္မလည္း အပ်ိဳႀကီးေတြဆိုတာ ဘုေျပာကာ ဂြက်က်ေနသူေတြ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ သဟဇတမျဖစ္တဲ႔လူေတြ။ ရြာျပင္ေရာက္ေနတဲ႔ လူေတြမဟုတ္ဘူး။ ကလက္တက္တက္ ဣေျႏမဲ႔ေနသူေတြ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ဆိုင္းဘုတ္ခ်ိတ္ဆြဲေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ အျပစ္ရွာကဲ႔ရဲ႕ခ်င္သူေတြကေတာ႔ လိုရာကိုဆြဲ အဆိုးျမင္လက္ညိႈးထိုး အဆင္႔အတန္းခြဲႏွိမ္႔ခ်ေနဦးမယ္ဆိုတာလည္း ကၽြန္မသိပါတယ္။

ႏွိမ္႔ခ်ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို လူေတြဘာေၾကာင္႔ျပဳလုပ္ၾကပါသလဲ။ သူတုိ႕အတြက္ တပါးသူကို အႏုိင္က်င႔္တာ စြမ္းအင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္လုိ႔ အာဏာတစ္မိ်ဳးရလုိ႔ ျပဳလုပ္ၾကျခင္းရယ္လား။ စာအုပ္တစ္အုပ္မွာေတာ႔ အႏုိင္က်င္႔မႈကို ျဖစ္ေစတဲ႔ တြန္းအားႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ တစ္ခုက နာမည္ႀကီးခ်င္စိတ္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ခုက လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လုိစိတ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆိုေလတာ။ နာမည္ႀကီးခ်င္တဲ႔ အႏုိင္က်င္႔သူက ပတ္ဝန္းက်င္က ပစ္ပယ္ထားတဲ႔လူကို ရွာတယ္တဲ႔။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ တစ္ဖက္သားကို ခ်ိဳးဖဲ႔အႏုိင္ယူလုိစိတ္ဗီဇေသြးစီးဆင္းေနတဲ႔လူေတြဟာ အမဲလုိက္သလို ကိုယ္႔ထက္အားနည္းတယ္ထင္သူကို ရွာေဖြၾကတဲ႔အခါ ထိုုသုိ႔ႏွိမ္႔ခ်တဲ႔အျမင္ေတြ၊ သေရာ္ေစာ္ကားမႈေတြ ၊ေလွာင္ေျပာင္အႏိုင္က်င္႔မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔သလား။

မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ေရးထားေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို သတိရမိပါတယ္။ သူက ပြင္႔လင္းေသာ၊ဂုဏ္သိကၡာရွိ ေဂးလူငယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ခ်စ္သူေယာက္်ားေလးႏွင္႔ နန္းေရွ႕က်ံဳးမွာ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္မွာ မြတ္စလင္ဘာသာဝင္တစ္ေယာက္က သူတုိ႔ကို သေရာ္ေစာ္ကားစကားေျပာသျဖင္႔ ေဒါသထြက္ေၾကာင္းေရးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္စလင္ဘာသာဝင္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏွိမ္႔ခ်ခံရသူမ်ားျဖစ္ပါလွ်က္ အခုသူတုိ႔ကို ေစာ္ကားတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေဂးေတြကလည္း ဝေသာသူမ်ား၊ မ်ိဳးရိုးဗီဇစိတ္ကစဥ္႔ကလ်ားျဖစ္ေနသူမ်ားကို ႏွိမ္႔ခ်တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္း ေဂးမ်ားကို ႏွိမ္႔ခ်သလို တစ္ခ်ိဳ႕ေဂးမ်ားကလည္း ျပန္လည္ႏွိမ္႔ခ်ၾကတယ္လို႔ ေရးထားပါတယ္။

(စကားစပ္မိလို႔ ေျပာရပါလွ်င္ မိန္းကေလးနဲ႔ မိန္းမလ်ာ/ေဂးေတြဟာ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈရွိၿပီး ၊ စိတ္ဝင္စားရာလည္းတူ၊အႀကိဳက္လည္းညီေလ႔ရွိတဲ႔ အေကာင္းဆံုးသူငယ္ခ်င္းေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ စိတ္ပညာေလ႔လာစမ္းစစ္ေလ႔လာခ်က္ေတြအရ မိန္းကေလးေတြက ေဂးသူငယ္ခ်င္းနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ခ်င္ၾကပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ႔ သူတုိ႔ေတြက အရိုးသားဆံုး၊အစစ္မွန္ဆံုးအႀကံဥာဏ္ေတြေပးၾကတယ္။ ၿပီးေတာ႔သူတုိ႔က ကိုယ္႔အေပၚလည္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာစိတ္ဝင္စားမႈမရွိလုိ႔ သက္ေတာင္႔သက္သာေနႏုိင္ၿပီး မတူညီမႈေတြက ယွဥ္ၿပိဳင္စရာလည္း မျဖစ္လုိ႔ပါ။ ကၽြန္မလည္း ေဂးသူငယ္ခ်င္း အလြန္႔အလြန္လုိခ်င္သူျဖစ္ပါတယ္။)

အဲဒီေနာက္ သူက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အင္အားနည္းသူကို အခ်င္ခ်င္းႏွိမ္႔ခ်ၾကေၾကာင္း၊ လူနည္းစုအနည္းျဖင္႔ ကိုယ္႔အခြင္႔အေရးအတြက္ ရပ္တည္တိုက္ခိုက္သင္႔ေၾကာင္း ေျပာၿပီး စကားနိဂံုးခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ သူ႔ၾသဝါဒအတုိင္း အိမ္ေထာင္မျပဳတဲ႔လူနည္းစုမ်ားကို ႏွိမ္႔ခ်ေစာ္ကားသူမ်ားအား တန္ျပန္ေသာစာမ်ားကို ကၽြန္မေရးလိုေပမယ္႔ အက်ယ္တဝင္မေျပာေတာ႔ဘဲ ဒီမွ်နဲ႔ ရပ္တန္႔လိုက္ပါၿပီ။

သူ႔ဂုဏ္ကို ႏွိမ္႔ ၊ ကိုယ္႔ဂုဏ္နိမ္႔ဆိုတဲ႔ စကားအတိုင္း ထိုသေရာ္ေျပာင္ေလွာင္သေရာ္သူမ်ားကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ိဳ႔ယြင္းအားနည္းသူမ်ားဟုသာ သေဘာထားကာ လ်စ္လ်ဴရႈႏုိင္ေအာင္သာ ႀကိဳးစားေနပါဦးမယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာမွာ တျခားသူက ႏွိမ္႔ခ်ရံုမွ်ႏွင္႔ နိမ္႔က်မသြားဘူး မဟုတ္ပါလား။ ဒါေပမယ္႔ မ်က္စိေရွ႕ေအာက္ေရာက္လာတဲ႔ ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈမ်ား၊ ႏွိမ္႔ခ်ေစာ္ကားမႈမွန္သမွ်ကို မ်က္ႏွာမလႊဲ၊လ်စ္လ်ဴမရႈဘဲ လူတစ္ေယာက္လုပ္ရမယ္႔ ေကာင္းမႈအက်င္႔လုိ႔ ခံယူၿပီး လက္သင္႔မခံကန္႔ကြက္ေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ။ 


 (ကၽြန္မရဲ႕စာေတြကို ဂရုတစိုက္ဖတ္ရူအားေပးသူ၊ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္သူ အားလံုးကို ေက်းဇူးမ်ားစြာတင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔ ဒီစာထဲမွ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ႔သူအားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။)

 ခ်စ္ခင္ေလးစားစြာျဖင္႔

မယ္႔ကိုး

19 December 2013

သနားမိသူဟာ ရယ္စရာ
ဂ်ံဳခင္းထဲမွာ လုိက္ဖမ္းသူ (The Catcher in the rye)ကို ဖတ္မလုိ႔ရည္ရြယ္ထားၿပီး တျခားစာေတြပဲ ဖတ္ျဖစ္တယ္။ တစ္ေန႔က မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္အိမ္သြားလည္ရင္း ျမသန္းတင္႔က ေလလြင္႔သူလုိ႔ ဘာသာျပန္ထားတာကုိ ငွားဖတ္မိကာ ႏွစ္သက္စြဲမိသြားရဲဲ႕။ စာေက်ေအာင္ ဘုိလုိေတာင္ ထပ္ဖတ္လုိက္ေသးတယ္။ တစ္ခန္းကေတာ႔ သေဘာက်လြန္းလို႔  ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမိေအာင္ပါပဲ။

 

‘မိန္းကေလးေတြမွာ ျဖစ္ေနတဲ႔ ျပႆနာက ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ကို သူတို႔ ႀကိဳက္မိၿပီဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ဆိုးရြားတဲ႔ အယုတ္တမာေကာင္ႀကီးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူက သိမ္ငယ္စိတ္ရွိလုိ႔ပါလုိ႔ ေျပာလိမ္႔မယ္။ သူတုိ႔မႀကိဳက္တဲ႔သူဆို ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတဲ႔ လူရည္မြန္ေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ သူက ဘယ္ေလာက္ႀကီးတဲ႔သိမ္ငယ္စိတ္ပဲရွိရွိ သူက ၾကြားဝါဘဝင္ျမင္႔ေနတယ္လို႔ သူတုိ႔ ေျပာလိမ္႔မယ္။ ထက္ျမက္တဲ႔မိန္းကေလးေတြေတာင္ အဲဒီလုိ ေျပာတတ္တယ္’ တဲ႔။ မွန္လြန္းလို႔ သေဘာတက်နဲ႕ အသံထြက္ေအာင္ပင္ ရယ္လုိက္မိတာ။

လူႀကီးရွက္ေတာ႔ ရယ္ဆိုလား။ အဲဒီမိန္းမေတြထဲ ကၽြန္မလည္း အပါအဝင္မဟုတ္ပါလား။ မိန္းမေတြဟာ ကိုယ္ႏွစ္လိုတဲ႔သူဆို ဘယ္ေလာက္ပဲဟိတ္ဟန္ႀကီးေမာ္ၾကြားေနပါေစ။ အျမင္ကတ္စရာလုိ႔ မထင္ဘဲ သိမ္ငယ္စိတ္ရွိလုိ႔ပါဆိုၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္တတ္ရဲ႕။ ဘယ္ေလာက္ပဲေအာင္ျမင္ျပည္႔ဝသူျဖစ္ေနပါေစ။ ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ေသးေသးေလးကို ၾကည္႔ၿပီး သနားမဆံုးလည္း ျဖစ္တတ္ရဲ႕။ မႏွစ္လုိသူဆိုရင္ေတာ႔ စကားတစ္ခြန္း၊ အၿပံးတစ္စ၊ အၾကည္႔တခ်က္ကိုမွ် ျမင္ကြင္းထဲ အခ်ိဳးတက် ၾကည္႔မရ၊ သည္းမခံႏိုင္ျဖစ္တတ္ရဲ႕။

ဟိုတေလာက မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကိုေတာင္ ‘စိုင္းစိုင္းက သနားစရာေလးပါ ’ လို႔ ေျပာမိေတာ႔ ‘ဘာလို႔ စိုင္းစုိင္းကို သနားရတာလဲဗ်။ ခင္ဗ်ားတို႔ မိန္းကေလးေတြလည္း ခက္တာပဲ။ ဒီေလာက္ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ သူေဌး ဥစၥာေပါရုပ္ေခ်ာသေဘာေကာင္း လူပ်ိဳကို ဘာလို႔ သနားရတာလဲ’ တဲ႔။ စာအုပ္ထဲက ေကာဖီးနဲ႔ တစ္ေလသံတည္းပါေလ။

မိန္းမေတြက စိတ္ပ်က္စရာလို႔ အထင္မခံခ်င္ဘူး။ ကၽြန္မကိုလည္း ေဂါက္ေၾကာင္ေနတယ္လုိ႔ မျမင္ေစခ်င္ဘူး။ ဒါေပမယ္႔လည္း အခ်က္အလက္နဲ႔ စီကာပတ္ကံုးရွင္းမျပခ်င္ျပန္ဘူး။ ရန္ျဖစ္တာက ေယာက္်ားေလးအလုပ္၊ သနားတာက မိန္းကေလးအလုပ္လုိ႔ စိတ္ထဲရွိတာ ေျပာလုိက္မိတယ္။ ဘာဆုိင္လို႔လဲ ဘာညာေမးတဲ႔အခါ ဟုတ္တယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူေတြကို သနားၾကင္နာလြန္းလုိ႔ ခုလိုအသက္စြန္႔အလုပ္လုပ္ေနတာေလ လို႔ စကားကို ပိတ္ေျပာခဲ႔ျပန္တယ္။

ကိုယ္႔ဘာသာသနားခ်င္တာနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါ စြဲထည္႔လုိက္ရတာေတာ႔ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ တကယ္ေတာ႔ အဲဒီမိတ္ေဆြကိုလည္း သနားခဲ႔မိတာပဲ။ အဲဒီလိုမ်ား ေျပာလိုက္မိရင္ ဒီအလုပ္လက္မဲ႔မိန္းမက ငါ႔ကိုမ်ားသနားတယ္ဆိုၿပီး မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္၊နံရံကို လက္သီးနဲ႔ထုိး၊ စိတ္ေတြဆိုး ရာသက္ပန္သူစိမ္းေတြ ျဖစ္သြားမလားမသိ။ မွန္ပါတယ္။ ကိုယ္႔ကို သနားတယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူက ႏွစ္သက္လက္ခံႏုိင္မွာလဲ။ ဒါေပမယ္႔ သနားတယ္ဆိုရာဝယ္ တစ္စံုတစ္ခုခၽြိဳ႕ယြင္းေနလုိ႔ အေပၚစီးကေန ၾကည္႔ၿပီး အရသာခံေနသလိုမ်ိဳး မဟုတ္ရပါဘူး။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္  အမွန္အတိုင္းမျမင္ဘဲ သနားမိျခင္းရဲ႕ ရလာဒ္က အရံႈးခ်ည္းပါပဲ။ ဘယ္သူ႔ကိုမဆို လြယ္လြယ္ကူကူ ေခ်းငွားတတ္သလုိ အေၾကြးေတာင္းရမယ္႔အခါမွာေတာ႔ မရဲရင္႔ျပန္ဘူး။ ေၾကြးယူသူက တစ္ခြန္းေလာက္ေတာင္းပန္ေျပာလုိက္တာနဲ႔ စိတ္မရွိပါနဲ႔။ အဆင္ေျပေအာင္ ေနပါ။ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ေနပါေနာ္လုိ႔ ဆိုမိျပန္ေရာ။ မခက္ေပဘူးလား။

သနားတာနဲ႔ အားနာတတ္တာ ေပါင္းလုိက္တဲ႔အခါ ညံ႔ဖ်င္းတဲ႔ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျဖစ္သြားေလသတည္းေပါ႔။ တကယ္ဆို ဒီလုိ ႏုံအ၊အသံုးမက်တဲ႔ ကၽြန္မကသာ သနားစရာေကာင္းတာ သိတာေပါ႔။ အမွန္အတိုင္းအတိအက်ဆိုရမယ္ဆို ကၽြန္မက သနားစရာထက္ စိတ္ပ်က္စရာပိုိေကာင္းေနမယ္ထင္ရဲ႕။ အျဖစ္မရွိတဲ႔ မိန္းမပါ။ေနာက္ကြယ္မွာ အရယ္ခံရတဲ႔ မိန္းမမ်ိဳး မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး။

ဒါေပမယ္႔ ကိုယ္ခ်င္းစာမိခဲ႔ျခင္းဟာ လွည္႔စားခံရျခင္းနဲ႔ အဆံုးသတ္တဲ႔အခါ ေဒါသထြက္စရာ၊ ရွက္စရာျဖစ္ေနဆဲ။ ကဲ႔ရဲ႕လက္ညိႈးထုိးစရာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးည႔ံဖ်င္းမႈ ျဖစ္ေနဆဲ။ သင္ခန္းစာ ရသင္႔ပါၿပီ။ ဘယ္သူ႔လႊမ္းမိုးမႈမွ မခံဘဲ၊ ဘာကိုမွ မေထာက္ထားဘဲ 'ဟင္႔အင္း'လို႔ ေျပာႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုကာ ရက္စက္ေသာ၊ ေအးစက္နာက်င္ေစေသာ အတိတ္ေတြကို သယ္ပိုးထားရင္း  ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ေထာက္ကန္ထားရတယ္။ ခ်ိဳသာေပမယ္႔ မငဲ႔ညွာေသာ စကားေတြကို အာဂံုေဆာင္ထားမိျပန္တယ္။

ေသခ်ာတာက ကၽြန္မက မဟာဂရုဏာရွင္မဟုတ္ဘူး။ သနားတာကို စကားအလွအျဖစ္ အၾကင္နာလုိ႔ သံုးမယ္ဆိုရင္လည္း ကၽြန္မက အၾကင္နာႀကီးသူ မဟုတ္ပါဘူး။ သနားၾကင္နာမိတဲ႔သူေတြကို တျခားလုပ္ခ၊ေငြအား၊အခ်ိန္ေတြသာ ပံ႔ပိုးခ်င္ပံ႔ပိုးႏိုင္ေပမယ္႔ ဘဝတစ္ခုလံုးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ႏုိင္သူ မဟုတ္ပါဘဲ။

မိတ္ေဆြမေလးတစ္ေယာက္ကလည္း အႀကံေပးတယ္။ ကိုယ္ေရးေနတဲ႔ ဇာတ္ေကာင္ကိုေတာ႔ မသနားေစခ်င္ဘူးတဲ႔။ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ကိုယ္႔ဇာတ္ေကာင္အပၚမွာ ထားမိတဲ႔ ဂရုဏာကို တားဆီးခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းငွာ မစြမ္းသာပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕႔ရြံရွာစက္ဆုပ္စရာဇာတ္ေကာင္ေတာင္ သူတုိ႔ဖက္က တစ္ခြန္း၊ႏွစ္ခြန္းဝင္ေျပာမိျပန္ေရာ။ လူတုိင္းအေပၚ တရားမွ်တခ်င္မိျပန္တာကလည္း ေဆးမတိုးေတာ႔တဲ႔ တီဘီေရာဂါသည္လုိ ဒါနဲ႔ပဲ အသက္ဆံုးေတာ႔မယ္ထင္ရဲ႕။ ေနာင္တလည္း မရႏုိင္ေသးတဲ႔ လူမိုက္လည္း ျဖစ္ျပန္ရဲ႕။

မိတ္ေဆြမေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ သနားရာက ခ်စ္မိသြားတတ္သလားလုိ႔ မ်က္ႏွာစာအုပ္မွာ ေမးထားတဲ႔ စာတစ္ေၾကာင္းကို သတိရမိျပန္တယ္။ အဲဒါ အႏၱာရယ္လုိ႔ ေျဖျဖစ္ခဲ႔တယ္။ ဟုတ္တယ္ ။ အဲဒါက အဆိပ္ဆူးလႊမ္းထားတဲ႔ ေခ်ာက္ပဲ။ သနားစရာလူတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္တယ္ထင္ခဲ႔ဖူးတယ္။ ဒါေပမယ္႔ အဲဒီသနားစရာေကာင္းမႈေတြက မႏွစ္လုိစရာ အရည္အခ်င္းမဲ႔မႈေတြသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရတဲ႔အခါမွာ အခ်စ္ေတြဟာ ပ်က္ျပယ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဘဝအေတြ႔အႀကံဳေတြက အရႈံးမဟုတ္ပါဘူး။ အႏုပညာအျဖစ္ အျမတ္ထြက္ႏုိင္ေသးတာေလလုိ႔ ေျဖသိမ္႔ႏုိင္ရင္ သက္သာရာရလိမ္႔မလား။ မေဝခြဲႏုိင္ေသးပါဘူး။

ပစၥဳပၸန္မွာေတာ႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္ သနားစရာမလိုသူကို ဥေပကၡာျပဳႏိုင္အာင္ ႀကိဳးစားေဆာက္တည္ေနပါတယ္။ အဲဒီလုိ ကိုယ္႔ဒုကၡကိုယ္ရွာ မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ႔ငါကမွ သနားဖုိ႔ေကာင္းတာ။ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္သနားလုိ႔ တရားျပန္ခ်ရတယ္။ ဒါေပမယ္႔လည္း ကၽြန္မကိုေတာ႔ သနားတယ္လို႔ ေျပာဖုိ႔ မႀကံေစခ်င္ဘူး။ ကၽြန္မကို သနားတယ္လုိ႔ ေျပာရင္ စိတ္ဆိုးမွာ မဟုတ္ေပမယ္႔ ကၽြန္မအေၾကာင္းကို ဘယ္သူမွ ေသခ်ာမသိပါဘူး။ နားမလည္ပါဘူး။ မသိဘဲနဲ႔ သနားပါတယ္ ဆိုၿပီး ကၽြန္မက ျပန္သနားမိဦးမွာေလ။ ။ 

မယ္႔ကိုး

06 December 2013

သူ႔ကိုသာရည္ ဖြဲ႔သီတဲ႔သီခ်င္း


ေပါက္ေပါက္ေဖာက္သလို ၊ ကရားေရလႊတ္သလို စကားေတြ တတြတ္တြတ္မေျပာခ်င္။ သူ စိတ္အေႏွာင္႔အယွက္ျဖစ္မွာ စိုးရိမ္လုိ႔ပါ။ စာမေရးခ်င္ ။ ႏွလံုးသားထဲအေရာက္ ဖြဲ႔ဆိုႏုိင္ရင္ေတာင္မွ သံုးေခါက္ထက္ပိုလြန္ကာ ဘယ္သူ ဖတ္ခ်င္မွာလဲေနာ္။ ခံစားရသမွ်ကို သီခ်င္းေရးၿပီး ေျပာခ်င္လိုက္တာေလ။ ထိုအခါမွ အလိုရွိတုိင္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အမွာပါးႏုိင္လိမ္႔မွာ မဟုတ္လား။ဆုေတာင္းတိုင္းသာ ျပည္႔မယ္ဆို သူ႔အနားမွာ ပ်ံသန္းေတးဆိုေနတဲ႔ ငွက္ငယ္ေလးသာ ျဖစ္ခ်င္တာေပါ႔။ ဝမ္းနည္းဖြယ္။  အေတာင္ပံမဲ႔လူဟာ ကံနိမ္႔သူျဖစ္ျပန္ေတာ႔ ကေလာင္တံနဲ႔လည္း ေတးမျဖစ္ႏုိင္။ အသက္ကြဲအက္သံေတြဟာ သံစဥ္ျဖစ္မယ္ဆို ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလိုက္မလဲေလ။  ၾကားေစခ်င္သူ နာလိုမယ္႔ သံစဥ္ေတြပဲ သီခ်င္တဲ႔ ခ်င္ျခင္းျဖစ္ေနမိၿပီ။ ေျဖမဆည္ႏုိင္ေအာင္ပင္။သီခ်င္းကိုသာ ေရးဖြဲ႔ႏုိင္မယ္ဆို ေဝးကြာေသာအရပ္မွ သူၾကားလိမ္႔မွာ။ သူမ ေျပာလိုသမွ်ကို သူ နားလည္ႏိုင္လိမ္႔မွာလို႔ (ယံုၾကည္ ) ေမွ်ာ္လင္႔ေနမိတာ။

လရိပ္ျပာေလးေရ…ငါ႔ရဲ႕ ရွင္သန္ျခင္းေတးေလးေရ… မင္းအၿပံဳးေလးနဲ႔ ရင္တြင္းမီးၿငိွမ္းပါကြယ္႔လို႔ ေတးသီရေတာ႔မလား။ ေကာင္းကင္ၾကည္ေလးရယ္ အလင္းမႈန္ဖြဲ႔ ေပးပါလွည္႔လို႔ သီခ်င္းညည္းဆိုရေတာ႔မလား။ ထိုစာသားမ်ိဳးေရးရတာ ရွက္စရာေကာင္းလွပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔ ဂီတနက္သန္ ကိုေစာညိန္းေရးတဲ႔ သီခ်င္းမ်ားကို နားေထာင္ျဖစ္ေနတဲ႔ ခုေနခါမွာေပါ႔။

နာ၀ါေလွမ်ားေတြရယ္၊ ေဆြးသူကို ကယ္ယူပါလဲွ ့၊ လမ္းၾကံဳရင္ေခၚေစခ်င္ရဲ ့ ျပာရီလဲ့ဆည္းဆာ ညေနခ်မ္း၀ယ္၊ ေမွ်ာ္ေလေလ ေမ့ကိုလြမ္းတယ္၊ ကမ္းဆိပ္က, သာယာလွေပတယ္။ ေ႐ႊဟသၤာ ေမာင္ႏွံရယ္၊ ေတာင္ပံယွက္ျပီ၊ လည္ခ်င္းမွီလို ့၊ ခ်ခ်ီခ်စ္ကၽြမ္း၊ ေအာင္ေတာ္သံ ခြန္းတံု႔လွယ္၊ ေနၫိုအိပ္တန္းတက္၀ယ္၊ တူႏႊဲယွက္ကာ ေပ်ာ္ႏိုင္ပါေပတယ္။ (ဆည္းဆာ- ဂီတနက္သန္ ကိုေစာညိန္း) 
………………….. 

ဥၾသငွက္ကေလးတို႔ရယ္၊ ဟိုပင္ယံေ႐ႊယင္းမာက၊ ေတးသံသာဖဲြ ့ကာ ၾကည္စယ္၊ ရယ္႐ႊင္ပါလို႔ ေမာင့္ကိုၫႊန္းသည့္ႏွယ္၊ ပူပူ၀န္ေႂကြးရယ္နဲ ့၊ ေဆြးရတဲ့မိန္အက်န္၀ယ္၊ ေရာ္႐ြက္၀ါတို ့ သက္ေႂကြဆဲ၊ ေဖာ္နည္းသူမို ့ မ်က္ရည္၀ဲျပီကြယ္။ (ေႏြဦး- ဂီတနက္သန္ ကိုေစာညိန္း)

ကိုေစာညိန္းရဲ႕ သီခ်င္းစာသားမ်ားကို ၾကားမိသလို ခ်ေရးေနမိျပန္။ ထိုမွ် လွပေသာစကားလံုးမ်ား၊ လြမ္းေမာသာယာဖြယ္ သံစဥ္ျဖင္႔ သီခ်င္းေရးဖြဲ႔တတ္မယ္ဆို  ေသေပ်ာ္ေတာ႔မယ္ ထင္ရဲ႕။ တကယ္ပါ။ ဒါေပမယ္႔ ေလွာင္ခ်င္လည္းေလွာင္လုိက္ပါဦး။ ဒို ေရ မီ ဖာ ဆို လာ တီ ကိုပင္ ကြဲျပားျခားနားေအာင္ မသိသူပါကြယ္။ ခက္ပါဘိ။ သံစဥ္ကို ဖြဲ႔ႏိုင္လွ်င္ပင္ ဘယ္လုိစ စကားလံုးစီရပါ႔။ 

တိမ္ညိဳေတြေကာင္းကင္မွာေဝေနတာက ေျခဆင္းျဖစ္မလား။ မိုးႀကိဳးၿပိဳးပ်က္လွ်ပ္လက္ေနတယ္ဆိုကာ ရာသီဥတု အေၾကာင္းနဲ႔ လြမ္းခ်င္းစရဦးမွာလား။ နိဂံုးခ်ဳပ္ေတာ႔ ကိုယ္ဟာ ကယ္တင္မႈ လုိပါတယ္ ဆိုကာ ႏြဲ႔ျပရမွာလား။ ဟင္႔အင္း ။မာေက်ာဟန္ ေဆာင္ပါရေစဦး။ ဒါေပမယ္႔ ကာလတစ္ခုထိ  အနားမွာ သူရွိေနပါ႔မယ္လုိ႔ ကတိေပးရင္ မာနေတြ ဟန္ေဆာင္မႈေတြ ေဘးခ်ထားၿပီး မ်က္ရည္က်ေနမိမလား မသိ။ သူလည္း ဘယ္ေတာ႔မွ မသိႏုိင္။ ဒီဘဝ ဒီမွ်သာ ရွိပါေစေတာ႔လို႔ တစ္သက္တာ ငိုညည္းရေတာ႔မယ္ထင္။

...........................................

 ေအာင္ျမင္ေသာသီခ်င္းတစ္ပုဒ္သည္ မေအာင္ျမင္ေသာအခ်စ္ႏွင္႔ မည္သို႔ပက္သက္ခဲ႔ပါသနည္း။- ေကေဇာ္
...........................................

ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆို ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ကို ေလလႈိင္းကသာ လြင္႔ပါးႏုိင္မယ္႔ သီခ်င္းသာ သီဖြဲ႔ခ်င္သူရယ္ေလ။ ပူလြလြစိတ္နဲ႔ ႀကံရာမရျပန္။ အလြမ္းဆိုေသာ ပန္းခ်ီကားပဲဆြဲျဖစ္ေတာ႔မလား။ ဂီတဗီဇခ်ိဳ႕သူမို႔ ပန္းခ်ီဖက္ပဲ ေျခဦးလွည္႔ရေတာ႔မွာပင္။ ေနပါဦး။ ဘယ္လုိစုတ္ခ်က္သရမွာလဲ။ ေသာကပရိေဒဝကို အရိပ္၊အေရာင္နဲ႔ ညႊန္းျပမယ္ဆိုလွ်င္ ညိဳ႔႕မႈိင္းေဝရီ ဝိုးတဝါးျဖစ္ေနမလား။ သူက သူ႔အိပ္ခန္းမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားႏုိင္ခြင္႔ေပးမယ္ဆို ရူးခ်င္ရူးပါေစ ပန္းခ်ီပဲေရးေနခ်င္ေတာ႔။

သူမ ေသသင္႔ၿပီမဟုတ္လားဟင္။ အႏုပညာဆိုတဲ႔အရာကို ခံစားမႈ၊အေတြးအေခၚတုိ႔နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရမယ္လုိ႔ ဆိုၾကတဲ႔အခါ...သူမကေတာ႔ ခံစားခ်က္ကိုပင္ အက်ယ္တဝင္႔ ျခယ္မႈန္းႏုိင္သူ မဟုတ္ဘူးဘဲ။ သီခ်င္းေလးတစ္စ၊ ပန္းခ်ီကားေလးတစ္ခ်ပ္ မၿပီးေျမာက္ေသးဘဲ  မ်က္လံုးမွိတ္ဖို႔ မေတာ္ေသးပါဘူး။  ဒါေပမယ္႔ သူမ ဘာတတ္ႏုိင္မွာလဲ။ အဆံုးမွာေတာ႔ ပါရမီနည္းသူမို႔ ဝမ္းနည္းနာက်င္ျခင္းနဲ႔သာ မိတ္ဖြဲ႔ေနရျပန္ၿပီေလ။  ။ 

မယ္႔ကိုး

04 December 2013

စိတ္ဝတ္စံု


ညီမဝမ္းကြဲ မဂၤလာေဆာင္သြားခါနီးတြင္ ဗာဂ်ီးနီးယားဝုဖ္ရဲ႕ ဝတ္စံုသစ္ဝတၳဳတိုထဲက ‘ ပန္းကန္လံုးနံရံကို တြယ္တက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ႔ ယင္ေကာင္ေတြ’ ဆိုတဲ႔ စကားကို အမွတ္ရသည္။ ယင္ေကာင္ေတြ၊ ယင္ေကာင္ေတြလုိ႔ စိတ္ထဲမွာ ျမည္ေနမိသည္။ ဒီေလာကမွာ သူမကို နားအလည္ႏုိင္ဆံုးမွာ ေမဘယ္လ္ဆိုသည္႔ ထုိအမ်ိဳးသမီးပင္ ျဖစ္လိမ္႔မည္။ ေမဘယ္လ္၏ ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ရင္မဆိုင္တတ္မႈ၊ သရဲေဘာေၾကာင္မႈ၊ မေရမရာျဖစ္မႈႏွင္႔ ေၾကာက္ေသြးပါမႈမ်ားကိုလည္း သူမကသာ ကိုယ္ခ်င္းအစာႏိုင္ဆံုး ျဖစ္လိမ္႔မည္။

 

 ေမဘယ္လ္ကို သတိရတုိင္း ေလာကမွာ ငါတစ္ေယာက္တည္း လူေတာမတိုးတာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ သက္သာရာရသလို ျဖစ္သည္။  ဒါေပမယ္႔ ဘာေၾကာင္႔ ဒီလုိမိန္းမမ်ိဳးျဖစ္ရသလဲဟုလည္း ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္စိတ္ပ်က္ေဒါသထြက္ရျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ က်ရႈံးေသာ၊ ပြဲလယ္မတင္႔ေသာ၊ လူရာမဝင္ေသာ ေမဘယ္ႏွင္႔ ‘ သူမ၏ ပင္ကိုယ္ရုပ္အတုိင္း အဘယ္ေၾကာင္႔ သြား၍ မရသနည္း’ ဟုေသာ အေတြးခ်င္းကအစ တူေနေလသည္။

 ပြဲတက္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင္႔ အၿပိဳင္အဆုိင္ဝတ္စားအလွျပင္ၾကရသနည္း။ ေလာကဓမၼတာဆိုသည္ကို သစ္သီးေဖ်ာ္စက္ထဲထည္႔ကာ ထည္႔ၿပီးႀကိတ္ေခ်ခ်င္သည္႔အထိ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ရသည္။ အေဒၚေတြက 'အက်ႌဝယ္ေပးမယ္။ ေစ်းဝယ္ထြက္မယ္' ေျပာတုိင္း ျငင္းမိေသာအခါ ညီမဝမ္းကြဲမဂၤလာေဆာင္ကို သူမ မတက္ခ်င္ေသာေၾကာင္႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပေရွာင္တယ္လို႔ ထင္ေနေပမယ္႔ မတတ္ႏုိင္။

 ေစ်းဝယ္ထြက္ရမွာ အလြန္စိတ္ပ်က္သလို၊ အက်ႌေတြကို ေရြးလိုက္၊ ဝတ္ၾကည္႔လိုက္ လုပ္ရမွာ စိတ္ကုန္ခမ္းလြန္းလွသည္။ မဝတ္ၾကည္႔ဘဲ အဆင္ေျပမယ္ထင္ၿပီး ဝယ္လာၿပီးမွ ဝတ္ၾကည္႔ေသာအခါ အဆင္မေျပသျဖင္႔ ပစ္ရတဲ႔အဝတ္ေတြလည္း မ်ားလွၿပီ။ ထိုအက်င္႔ဆိုးကို ႀကိဳးစားေဖ်ာက္ေပမယ္႔ အင္တာနက္မွတဆင္႔ ေစ်းဝယ္ခ်င္ေနဆဲ။ မ်က္ခံုးေမႊးဆြဲတံမရွိေသာ၊ မ်က္ေတာင္ေကာ႔ေဆး၊ဆိုးေဆးအပါအဝင္ မ်က္ႏွာျပင္ခ်ယ္သစရာ ဘာပစၥည္းမွ မရွိတဲ႔မိ္န္းမျဖစ္သလို ေစ်းဝယ္ထြက္ရမွာပ်င္းေသာမိန္းမက ဒီေလာကမွာ သူမတစ္ေယာက္တည္းေတာ႔ မဟုတ္တန္ရာ။ 

မလွေသာမိန္းမ မရွိ၊ ပ်င္းေသာမိန္းမသာရွိသည္ဆိုေသာ စကားကို ၾကားဖူးသည္။ သူမက အဝတ္အစားဝယ္ဖို႔ အလွျပင္ဆင္ရမည္ကို ပ်င္းရိျခင္းထက္ အခ်ိန္ေပးျပင္ဆင္ေပးရမည္ကို ႏွေမ်ာတြန္႔တိုေသာ မိန္းမျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေတာ္ရာဝတ္သြားလွ်င္လည္း ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈမရွိေသာ သူမသည္ ေမဘယ္လ္ကဲ႔သုိ႔ပင္ မလွပ၊ မတင္႔တယ္ေသာ ဝတ္စံုုျဖင္႔ သိမ္ငယ္ေနရမည္ဟု ေၾကာင္႔ၾကမိျပန္သည္။ ဒါေပမယ္႔အရြဲ႕တုိက္ရာတြင္ ထက္သန္ေသာစိတ္ကေလးက အလံကေလး တလြင္႔လြင္႔ႏွင္႔ ထၾကြလာျပန္သည္။

အဘယ္ေၾကာင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ ရုပ္ဝတၳဳမ်ားရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈကို ခံရမည္နည္း။ မ်က္ႏွာေျပာင္ႏွင္႔ ထသြားထလာဝတ္စံုျဖင္႔ပင္ ပြဲတက္ခ်င္လည္း ေလာကကို မထီမဲ႔ျမင္ပုန္ကန္လိုစိတ္က ႀကံစည္ရံုမွ်ႏွင္႔ အထမေျမာက္။ ဝစီကံျခင္း စီးခ်င္းထိုးလွ်င္ပင္ ေအာင္ႏုိင္ေခ်မရွိ။ ထိုသုိ႔ ပြဲတက္မယ္ဆုိလွ်င္ အေမက သမီးအျဖစ္မွ စြန္႔လႊတ္မည္႔ သေဘာမွာရွိသည္။ သူဆင္ေပးသည္ ေရႊလက္ပတ္ကို မဝတ္ခ်င္ဘူးလို႔ ေျပာေနရသည္႔တုိက္ပြဲပင္ အေတာ္ျပင္းထန္ေနေပၿပီ။ 

မတတ္ႏုိင္ေလၿပီ။ အခုေတာ႔ျဖင္႔ သူမသည္ စစ္ရႈံးမည္႔အရိပ္အေယာင္ျမင္သျဖင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူလုိက္သည္ဟု စကားအလွသံုးရေတာ႔မည္။ လက္ထပ္ပြဲမတက္မီတရက္အလိုအမွာေတာ႔ ကံေကာင္းေထာက္မစြာပင္ အက်ႌတစ္ထည္ရသည္။ ေမဘယ္လ္ကို သတိရျပန္သည္။ ဝတ္စံုကို ႀကိဳတင္ဆင္ယင္သည္႔ခဏေတာ႔ ေမဘယ္လ္လုိ ခ်စ္စရာမိန္းမငယ္လုိ႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္မျမင္ေပမယ္႔ မဆိုးပါဘူးလုိ႔ စိတ္ထားတတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသည္။ မ်က္ႏွာေခ်ပါးပါးလူးၿပီးေသာအခါမွာေတာ႔ ဒါဟာအစဥ္အလာပဲေလလုိ႔ စိတ္ေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္ရန္ အားထုတ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဝတ္ေကာင္းစားလွဆင္ယင္ထားသူမ်ားကိုမွ လူႀကီးလူေကာင္းလုိ ဆက္ဆံေသာအတုအေယာင္ကမၻာကို ျမင္ရျပန္သည္႔အခါ မြန္းက်ပ္လာျပန္သည္။ လူထူထူ၊ပြဲဆူဆူတြင္ ေနသားမက် တကိုယ္တည္း လြတ္လပ္စြာေနခ်င္စိတ္က တရိပ္ရိပ္ထလာျပန္သည္။ ဝမ္းနည္းဖြယ္ပင္။ေၾကာက္စရာလူမ်ားအၾကားတြင္ ပ်ံသန္းေျပးခ်င္စိတ္မွာ ငံု႔လွ်ိဳးပုန္းကြယ္ေနရသည္။ မေပါ႔ပါးရုပ္ကို ဟန္လုပ္ၿပံဳးျဖင္႔ ႀကိဳးစားဖံုးထားသည္။

ပကာသနမ်က္ႏွာဖံုးျဖင္႔ က်ပ္ေတာက္ေသာအဝတ္အစားမ်ားကို မသက္မသာဆင္ယင္ထားသူမ်ားကို ေတြ႔လွ်င္လည္း ယင္ေကာင္ေတြ ဟု မေရရြတ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာက္တည္ေနရသည္။ တရားထုိင္သကဲ႔သို႔ တစ္နာရီခြဲေလာက္ေတာ႔ ငါ ရေအာင္ ေနဦးမယ္ဟု သံႏိၷဌာန္ခ်မွတ္ထားရသည္။ ဗာဂ်ီးနီးယားဝုဖ္ဥပမာေပးထားသည္႔ လွပျမဴးတူးစြာ ပ်ံသန္းေနသည္႔ ပုစဥ္ေကာင္ေလးမ်ား၊ လိပ္ျပာမ်ား၊ ပိုေကာင္းေလးမ်ားကဲ႔သို႔ မျဖစ္ႏုိင္ရင္ေတာင္မွ ပန္းကန္လံုးထဲသို႔ ျပဳတ္က်သြားေသာ ယင္ေကာင္မျဖစ္ေအာင္ေတာ႔ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာက္တည္ေနေလသည္။ ။ 

မယ္႔ကိုး

28 November 2013

အရူးခ်စ္

အခ်စ္နဲ႔ ႀကံဳရခ်ိန္ကစၿပီး သူမမွာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာျပႆနာရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိထားမိသည္။ သူမသည္ ဘာေၾကာင္႔ သူမအေပၚ စိမ္းကားပစ္ပယ္သူကို ခ်စ္ရသနည္း။ မျဖစ္သင္႔ၿပီ မဟုတ္ေလာ။ စိတ္ေရာဂါအထူးကုႏွင္႔ သြားေရာက္ကုသရေတာ႔မည္ ထင္သည္။အေမက သူမအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ဆဲ ထင္သည္။ သူမသည္ အေမ႔လို သူမအေပၚေအးစက္နာက်င္ေစသူကို ခ်စ္မိေနေလသည္။ 

တကယ္ေတာ႔ သူမသည္ မရေသာအခ်စ္ကို အစားထိုးဖုိ႔အတြက္ ကိုယ္႔ကိုခ်စ္သူကို ေရြးရမည္မဟုတ္ပါေလာ။ ဒါေပမယ္႔ ထင္သေလာက္လြယ္ေသာအေရး မဟုတ္ေပ။ သူမမွာ ထိုခ်စ္တယ္လုိ႔ ေျပာသမွ်ကို မယံုၾကည္ႏုိင္ေသာ စိတ္ေရာဂါလည္း ရွိခဲ႔ၿပီထင္သည္။ အေမ႔အခ်စ္ကို မယံုၾကည္လွ်င္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ် မယံုၾကည္ဘူးလို႔ ဆိုၾကတယ္မဟုတ္လား။ ထို႔ေၾကာင္႔ ကိုယ္႔ကိုခ်စ္တယ္လုိ႔ ေျပာသူေတြကို လက္မခံခဲ႔တာလား။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ အျပစ္ရွာေနခဲ႔သလား။ 

စိတ္ေရာဂါစာအုပ္ေတြဖတ္ရတဲ႔အခါ အေမ႔အခ်စ္ကို မရသူမ်ားက ေဘးႏွစ္ခုႀကံဳေတြ႔ရသည္ဟု ဆိုသည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ အေမေနရာကို ယူၿပီး တစ္ဖက္သားကို သားသမီးကို ခ်စ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ တစ္ဖက္သားကို အေမေနရာမွာ ယူေစၿပီး ကိုယ္႔ကို သားသမီးလုိ ခ်စ္ေစလိုျခင္းျဖစ္သည္။ သူမက ေနရာႏွစ္မ်ိဳးကို တၿပိဳင္တည္းေရာက္ေနတာ ျဖစ္မည္။အေမေနရာမွာ ေနၿပီး သူ႔ကို ခ်စ္သလုိ သူ႔ကလည္း ကိုယ္႔ကို အေမတစ္ေယာက္လုိ ျပန္ခ်စ္ေစလိုသည္။

 

ဒါေပမယ္႔ ကိုယ္႔အခ်စ္ကို ျပသခြင္႔မရ၊ သူ႔အခ်စ္ကိုလည္း မရလို႔ သိတဲ႔အခ်ိန္မွာ ေျခလွမ္းက လြင္႔စင္ယိုင္နဲ႔သြားသည္။ အသည္းႏွလံုးမွာ နာမက်န္းခ်ဴခ်ာသြားသည္။ အိပ္မက္မွာ တစစီ ဖြာလန္မြေၾကသြားသည္။ အရာအားလံုးကို လက္လႊတ္ၿပီး ထြက္ေျပးခ်င္သည္။

မင္းသား၊ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ အႀကိဳက္တူသူေတြ႔တဲ႔အခါ ‘ယူလုိက္။ေပးတယ္။အသည္းကြဲသမားပဲ လုပ္ေတာ႔မယ္’ လို႔ ညီမေလးတစ္ေယာက္ ေျပာတတ္တဲ႔စကားကလည္း နားထဲက မထြက္။ သူကေနာက္ေျပာင္ေျပာေပမယ္႔ သူမေသြးထဲမွာ အသည္းကြဲၿပီးသာ ေနလိုတဲ႔ ဗီဇစိတ္ျဖစ္ေနသလားလုိ႔ သံသယျဖစ္မိသည္။ ကိုယ္႔ကို္ယ္ကိုယ္ရန္ရွာလုပ္ႀကံတတ္ေသာ မေကာင္းဆိုးရြားတစ္ေကာင္ ရင္ထဲမွာ ရွိေနၿပီ ထင္သည္။ အႏုစားေသေၾကာင္းႀကံျခင္းတစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္လိမ္႔မည္။

အသည္းကြဲသမားပဲလုပ္မယ္လုိ႔ ဆိုခဲ႔တဲ႔ညီမေလးကေတာ႔ အသည္းကြဲသမားျဖစ္တဲ႔အခါ ဥာဏ္ပညာေတြ ကြန္႔ျမဴးလြန္းလို႔ပါ ဆိုသည္။ နာက်င္မွ အႏုပညာလွတယ္လို႔ ဆိုၾကတာ နားလည္သည္။ အသည္းကြဲရာမွ မေတာ္တဆကဗ်ာဆရာျဖစ္လာသူဆိုတဲ႔ ကဗ်ာဆရာႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕စကားကို ၾကားဖူးသည္။ ေလာကမွာ လူႏွစ္မ်ိဳးပဲ ရွိတယ္။ တစ္မ်ိဳးက သူမ်ားကို နာက်င္ေအာင္လုပ္ၿပီး သာယာမႈရွာသူ၊ ေနာက္တစ္မ်ိဳးက ကိုယ္႔ကိုနာက်င္ေအာင္လုပ္ၿပီး သာယာမႈရွာသူဟု အိုရႈိးေျပာတာ ဖတ္ဖူးသည္။

သူမက နာက်င္မႈကို စိုးေၾကာက္လွသူ ျဖစ္သည္။ ဒါျဖင္႔ ဘာေၾကာင္႔ အသည္းကြဲမယ္လုိ႔ ေဟာစာတမ္းခ်ိတ္ဆြဲတားျမစ္ထားေသာ လမ္းကိုမွ ေလွ်ာက္ခ်င္ရပါသလဲ။ ထြက္ေျပးဖုိ႔ ႀကံသည္။ ဒါေပမယ္႔ အႏုိင္မခံ၊ အရႈံးမေပးစိတ္ျဖင္႔ လမ္းဆံုမွာ ေပကပ္ရပ္ေနျပန္သည္။ ခ်စ္လို႔ အသည္းကြဲမည္႔အေရးထက္ မခ်စ္မိေအာင္ မုန္းေယာင္ေဆာင္ရသည္က ပိုလို႔နာက်င္ခံခက္ေလသည္။ ထိုခက္ခဲေသာေရြးခ်ယ္မႈမွာ သူမ အမွန္တကယ္ရူးေလၿပီ။

သူမ ဘာတတ္ႏုိင္သနည္း။‘မင္းကို ခ်စ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ငါ က စိတ္ေရာဂါျဖစ္ေနတာ။ အဲဒါေၾကာင္႔ ခ်စ္တယ္လို႔ စိတ္ထင္ေယာင္ထင္မွား၊ ဂေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္ေနတာ။’လို႔ ေျပာဦးမည္။ ဘယ္ေတာ႔မွ အညံ႔ခံမည္ မဟုတ္။ အခ်စ္ရူးလို႔ ကင္ပြန္းတပ္ခံရမည္ထက္ ရူးလုိ႔ခ်စ္မိတာကြဟု လက္တစ္လံုးျခားေျပာဦးမည္ေလ။ ။

 
 မယ္႔ကိုး

27 November 2013

အၾကြင္းမဲ႔


လြန္ခဲ႔ေသာေန႔က အေမြမရမယ္႔ ေမြးစားညီမတစ္ေယာက္က အၾကြင္းမဲ႔အခ်စ္အေၾကာင္း အက်ယ္ခ်ဲ႔ေရးပါလို႔ ေျပာလာပါတယ္။ မခ်စ္တတ္သလို၊ အခ်စ္ငတ္သူကို ေလွာင္ေလသလားလုိ႔ပင္ ထင္စရာရွိရဲ႕။ သို႔မဟုတ္က ေခ်ာက္ကမ္းပါးနက္နက္ထက္မွာ ကျပမယ္ဆို အလြန္ၾကည္႔ေကာင္းမွာပဲ ဆိုတဲ႔ ျမွဴဆြယ္ျဖားေယာင္းျခင္းလည္း ျဖစ္ေပလိမ္႔။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္   ေထာင္ေခ်ာက္၊ပိုက္ကြန္ကို မျမင္ေသာ သတၱဝါကဲ႔သို႔ တဇြတ္ထိုးတုိးဝင္ေျခခ်ၾကည္႔ခ်င္ေသးရဲ႕။ 

တကယ္ေတာ႔ ထိုမွ်ခက္ခဲေသာ ဘာသာရပ္ကို သူမ မကၽြမ္းက်င္ပါ။ ဒါေပမယ္႔  မေျပးေသာ္ ကန္ရာရွိဆိုသလို မ်က္ႏွာစာအုပ္ေပၚမွာ အက်ဥ္းမွ်ေရးခဲ႔မိေသာ သူမရဲ႕ အျပစ္ေတြသာ ျဖစ္ေတာ႔တာ။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ေကတီပယ္ရီရဲ႕ အၾကြင္းမဲ႔ (unconditionally) ဆိုတဲ႔ သီခ်င္းကို အခုတေလာနားေထာင္ေနေသာေၾကာင္႔ရယ္။ စာတန္းထုိးအေခြေလးက မိန္းကေလးႏွစ္ဦးအခ်စ္ (lesbian theme) ဆိုေတာ႔ အေတြးအေခၚ၊တင္ျပပံုကိုလည္း ႏွစ္သက္မိသလို စာသားေတြကလည္း အထူးေကာင္းမြန္ေပမယ္႔ စာေၾကာင္းတစ္ခုကိုေတာ႔ ခိုးလိုးခုလုျဖစ္ေနမိျခင္းက အရင္းခံအေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

 ‘ Will do you the same for me?’ တဲ႔။ ငါ႔အတြက္ အဲဒီလုိမ်ိဳး မင္းလုပ္ေပးႏုိင္မလားတဲ႔။ ဒါ အၾကြင္းမဲ႔အခ်စ္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ႔ဘူးလို႔ ထင္ရဲ႕။ အျပစ္ေျပာလိုတာ မဟုတ္ရပါ။ အၾကြင္းမဲ႔အခ်စ္ကို စဥ္းစားမိျခင္းမွ်သာ။ အၾကြင္းမဲ႔အခ်စ္ဆိုတာ ပုထုဇဥ္ေတြစိတ္မွာ တည္ႏုိင္ရဲ႕လား။ လူဆိုတာ ေပးဆပ္မႈေနာက္မွာ ( ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ မသိဘဲနဲ႔ပင္) ေမွ်ာ္လင္႔မိတတ္တာ သဘာဝမဟုတ္လား။ ခ်စ္ျခင္းဟာ သူ႔အက်ိဳးလိုလားျခင္းဆိုလွ်င္ ထိုေစတနာလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ပီတိကိုမွ် မေမွ်ာ္လင္႔သင္႔ဘူးလို႔ ယံုၾကည္ေနမိပါတယ္။

အခ်စ္ကို သစ္ပင္တစ္ပင္ပ်ိဳးသလို သေဘာထားပါတယ္ ဆိုရင္လည္း အသီး၊အပြင္႔အစထားကာ အရိပ္ေသာ္မွ် မည္သည္႔တုန္႔ျပန္မႈကိုမွ မေမွ်ာ္လင္႔စေကာင္း။ ဒါေပမယ္႔ ေပးဆပ္ျခင္းလုိ႔ မသံုးဘဲ ၾကည္ျဖဴစြန္႔လႊတ္ႏုိင္ရဲ႕လား။ သူ႔အေပၚ အၾကင္နာအလွ်ံပယ္ထားေပမယ္႔ သူက ကိုယ္႔ေစတနာကို ျငင္းပယ္ေသာအခါ၊ မထီမဲ႔ျမင္ မသိက်ိဳးကၽြံျပဳတဲ႔အခါ၊ ေနာက္ဆံုး ေစာ္ကားပ်က္ရည္ျပဳလွ်င္ပင္ နာက်ည္းေဒါသသည္းတဲ႔စိတ္မွ် မျဖစ္သင္႔ေပမယ္႔ တတ္ႏုိင္ရဲ႕လား။ ျခြင္းခ်က္မရွိခ်စ္လိုတယ္ဆိုလွ်င္ အမွီအခုိကင္း လြတ္လပ္ျခင္းကို ခံစားနားလည္တတ္မွ ျဖစ္ေပမယ္႔ အသိေခါက္ခက္ အဝင္နက္တဲ႔ ေဆးခါးသစၥာတရားမဟုတ္ပါလား။

ေမးခြန္းေလးတစ္ခု ဆိုခြင္႔ျပဳပါ။ ေအာက္ပါကဗ်ာကိုဖတ္ၿပီး ခံစားမိတာေလးကို မွ်ေဝေပးေစခ်င္ပါတယ္။

 ႏွင္းဆီပြင့္

 လယ္ေတာကအျပန္
 ပန္ခ်င္တယ္ ခေရဖူးဆိုလို႔
 ေမာင္ခူးကာေပး
 မနက္တုန္းဆီက
 ေက်ာ့ဆံုးကို ေမာင္ျမင္ေတာ့
 သူ႔ဆံပင္ႏွင္းဆီပြင့္ေတြနဲ႔
 ဂုဏ္တင့္တယ္ေလး။

မင္းသု၀ဏ္

ထိုကဗ်ာကို ဖတ္ၿပီးေသာအခါ (၁) ပန္းခူးသမားေလးကို ကိုယ္ခ်င္းစာ သနားသေလာ။ (၂) ခေရကို မေစာင္႔စား၊ ႏွင္းဆီကိုလက္ခံထားတဲ႔ မိန္းကေလးကို အဆိုးျမင္ အျပစ္ဖုိ႔သေလာ။ (၃) ႏွင္းဆီျဖင္႔ ဂုဏ္တင္တဲ႔ မိန္းကေလးအတြက္ မုဒိတာပြားသေလာ။ အမွတ္ေပးပံုက ရွင္းပါတယ္။ ေကာင္မေလးအတြက္ မုဒိတာပြားႏိုင္လွ်င္ အၾကြင္းမဲ႔အခ်စ္ ပထမဆင္႔ေအာင္ၿပီ မဟုတ္ပါလား။

ေနပါဦး။ ဘာျဖစ္လုိ႔ သူမက ဒီေဝါဟာရကို အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုေနရပါလလဲ။ သူမနဲ႔ မသက္ဆိုင္ေသာ အရာသာ။ အခ်စ္ဆိုေသာအရာကို ေျပာဆိုျခင္းငွာ မစြမ္းသာေသာ မိန္းမမွာ သူမျဖစ္ပါတယ္။ သူကလည္း ခေရဖူးေလးမ်ားကို လိုခ်င္တယ္လုိ႔မွ် မေျပာခဲ႔သူပဲ။ ဒါေပမယ္႔ သူက လိုခ်င္တယ္လို႔မဆိုထား ႀကိဳက္တယ္လို႔ အရိပ္အေငြ႔မွ်ေျပာရံုႏွင္႔ ေခ်ာ္ရည္သမုဒၵရာကို ျဖတ္ရ၊ ပင္ခ်င္းယွက္ေနတဲ႔ လူသတ္ႏြယ္ေတာကိုပင္ ဝင္ရ၊ မက္ေစာက္တဲ႔ေရခဲေတာင္ကို တက္ရပါေစ ခေရပင္ေအာက္ အေရာက္သြားလိုတဲ႔ သူမျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ႔ ကဗ်ာထဲကလို ေျမမွာ ေၾကြက်ၿပီးသားေတြ ခေရပန္းေလးမ်ားကို မေကာက္ယူဘဲ အပင္ေပၚက အဖူးကေလးမ်ားခူးကာ ဖက္စိမ္းကေလးေပၚမွာ လက္ကိုင္ပုဝါေလးကို ေရဆြတ္ၿပီး တညသိပ္ထားမယ္။ အရုဏ္က်င္းတဲ႔အခါ ေျမမခေသာ၊ ဖုန္မႈန္႔အမႈိက္ ကင္းစင္ေသာ ခေရပြင္႔ ေဖြးေဖြလြလြေလးမ်ားအထဲမွ အလွဆံုးမ်ားကိုေရြးကာ ေပးခ်င္လိုက္တာေလ။ ငိုမိေတာ႔မယ္ ထင္တယ္။ သူ႔အရိပ္ေလးကို ျမင္ရဖို႔ သြားေရာက္ၾကည္႔ႏုိင္ခြင္႔မွ် မရွိသူရယ္ေလ။

ႏႈတ္မဆက္ဘဲ ထားရစ္ခဲ႔သူကို ‘ရက္စက္လိုက္တာ’ဟုပင္ စကားနာမွ် မဆိုရက္ႏုိင္သူျဖစ္ရဲ႕။ ဒါေပမယ္႔ သူမ မ်က္ရည္မက်ပါ။ ရယ္ရင္ပုလဲ၊ ငိုရင္ရြဲျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ သူ႔ေၾကာင္႔ဆုိတဲ႔ ပေယာဂ အခိုအကပ္မၿငိတြယ္ေစခ်င္ပါ။ ခက္တာက သူမရဲ႕ရင္ကြဲနာက်ျခင္းမွာ သူႏွင္႔သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။

သူက ႏွိပ္စက္ကလူျပဳသူ မဟုတ္ပါ။ သူက သူမရင္ကိုခြဲကာ ႏွလံုးသားကို ထုတ္ယူသြားတဲ႔အမႈ မျပဳလုပ္ပါ။ သူက ပကတိအျပစ္ရွင္းကာ လြတ္လပ္စိတ္ထားရွိသူသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာမွာ သူေက်ာခုိင္းလုိက္တဲ႔ အခ်ိန္မွစလို႔ သူမရဲ႕ႏွလံုးသားက သူ႔ေနာက္ကို ဖဝါးေျခထပ္လုိက္ကာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဗာဟီရမ်ားေသာသူက သူ႔အရိပ္လိုျဖစ္ေသာ သူမအသည္းႏွလံုးကို အမႈမဲ႔၊အမွတ္မဲ႔ျဖစ္ေနပါတယ္။ အေပ်ာ္လြန္ေနေသာေၾကာင္႔လည္း သတိမမူမိတာ ျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။

သူမ ဘာတတ္ႏုိင္ပါသလဲ။ သူမက အၾကြင္းမဲ႔ခ်စ္သူ ျဖစ္ႏုိင္ရဲ႕လားဆိုတာ မေသခ်ာေပမယ္႔ သူမရဲ႕ ႏွလံုးသားကို မထိန္းသိမ္း၊မေစာင္႔ေရွာက္ႏုိင္ရံုသာမက ျပန္လာေအာင္ မသိမ္းသြင္းႏုိင္ျခင္းက ဘဝမွာ အဆိုးရြားဆံုးအက်ည္းတန္မႈ ျဖစ္ခဲ႔ေလရဲ႕။ အသံုးမက်တဲ႔ မိန္းမပီပီ ဆုေတာင္းရံုမွ်သာ သူမ တတ္ႏုိင္ေလတာ။

စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားဒဏ္မွ သူတစ္ေယာက္ အၾကြင္းမဲ႔ကင္းပပါေစေၾကာင္း ပကတိဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ တိမ္မထိ၊မိုးမၿငိဘဲ ေကာင္းကင္ခရီးမွာ ထာဝစဥ္ပ်ံသန္းႏုိင္ပါေစ ၊ မိုးႀကိဳးမခ၊မုန္းတိုင္းမက်တဲ႔ ေနေရာင္သာ ပန္းေရာင္စံုပြင္႔ရာ အရပ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ ခ်စ္တဲ႔သူ။ ။ 

မယ္႔ကိုး

မွတ္ခ်က္။ ။ အေမး- ငုဇာခိုိင္။ အေျဖ-မယ္႔ကိုး။

25 November 2013

ဟင္းခ်က္ျခင္း စိတ္ပညာ

 
မိန္းမဆို ဟင္းခ်က္တတ္ရမယ္။ အိမ္တြင္းမႈႏုိင္ရမယ္ဆိုတဲ႔ စကားမွာ သူမအတြက္ေတာ႔ မၾကားဝံ႕မနာသာျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ ေယာက္်ားမ်ားက ဟင္းခ်က္တတ္စရာ မလိုသနည္း။ အဓိပၸါယ္ကို အားလံုးသိၿပီးျဖစ္မည္။ မိန္းမကို အိမ္ဦးခန္းမထားလိုဘဲ မီးဖိုေခ်ာင္မွာေနရာခ်ထားလိုမႈျဖစ္သည္။

သူမမွာ ထုိႏွိမ္႔ခ်သတ္မွတ္မႈကို လက္မခံေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ခဲ႔သူေတာ႔ မဟုတ္ေပ။ ကေလးဘဝတုန္းက ဟင္းမခ်က္တတ္လွ်င္ ေယာက္်ားမရလို႔ လူႀကီးေတြက ေျပာလွ်င္ စာဖုိမႈးကို ယူမည္ေပါ႔ဟု ျပန္ေျပာတတ္သည္။ စာဖိုမႈးကို ခ်က္ခုိင္းဖို႔ေတာ႔ မဟုတ္ပါ။ သူ ဟုိတယ္မွာ အလုပ္လုပ္လွ်င္ အစားအေသာက္မ်ားအလွ်ံပယ္ရမည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ႏြားႏုိ႔ေန႔တုိင္းေသာက္ခ်င္သျဖင္႔ အေမကို မာမူႀကီးႏွင္႔ ယူခုိင္းေသာ ကေလးအေတြးထက္ေတာ႔ မနိမ္႔ဘူးဟု ထင္ပါသည္။

ငယ္စဥ္က အိမ္ေထာင္မႈလုပ္ေနရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သနားၾကင္နာခဲ႔သည္။ အသက္အရြယ္ရလာေသာအခါ ဟင္းခ်က္ျခင္းစိတ္ပညာကို စိတ္ဝင္စားလာသည္။ ေယာက္်ားတုိ႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားကို သြားရာလမ္းသည္ အစာအိမ္ကို ျဖတ္သြားသည္ဆိုေသာ ဆိုရိုးကို မိန္းမတစ္ခ်ိဳ႕က အေသအခ်ာ လုိက္နာက်င္႔သံုးျခင္းပဲဟု စူးစမ္းမိလာသည္။

ဂ်ပန္ေယာက္်ားအမ်ားစုသည္ ထမင္းခူးစားဖို႔ အသာထား။ထမင္းအိုး ဘယ္နားထားမွန္းပင္ မသိလို႔ ဖတ္ဖူးသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဖိႏွိပ္ေသာ ေယာက္်ားမ်ားပဲဟု ျမင္ခဲ႔ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ ေျပာစကားၾကားေသာအခါ အံ႔ၾသသြားရသည္။ ‘အဲဒီလိုျဖစ္ေအာင္ တမင္လုပ္ထားတာ။ သူ႔ဘဝမွာ ကိုယ္မရွိရင္ မျဖစ္ေအာင္၊ ကိုယ္႔ကို မွီခုိေနသူျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားတာ’ တဲ႔ေလ။

ခင္ႏွင္းယုရဲ႕ သခြတ္ပန္းစာအုပ္ထဲက ဇာတ္ပို႔အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို သတိရသည္။ ဇာတ္ေကာင္သည္ ဟင္းခ်က္ေကာင္းျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္းအတတ္ျဖင္႔ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကို ဆြဲေဆာင္ထားႏုိင္မည္ ထင္ခဲ႔ေသာ္လည္း ဇာတ္ေကာင္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ယိုယြင္းခဲ႔သည္။ ဇာတ္ေကာင္လိုပင္ တစ္ခ်ိဳ႔ေသာမိန္းမမ်ားကေတာ႔ ဟင္းလ်ာအေထြေထြကို ေအာင္ျမင္ေရးက်င္႔ထံုးတစ္ခုလို ကိုင္ဆြဲထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ၿဗိတိန္ျပည္မွ ဝီလ်ံမင္းသားက ကိတ္မင္းသမီးကို ပိုးပန္းစဥ္အခါက ဟင္းခ်က္ၿပီး စြမ္းရည္ျပေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးဖတ္ဖူးသည္။ မိန္းမမ်ားသည္ ဟင္းခ်က္တတ္ေသာ ေယာက္်ားမ်ားကို ၾကင္နာတတ္သူ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားတတ္သူ၊ စာနာညွာတတ္သူလုိ႔ ျမင္ၾကသည္။ ဟင္းတစ္ပြဲသည္ ေယာက္်ားနဲ႔ မိန္းမကစားပြဲတြင္ အေရးပါေသာ နည္းတစ္နည္းျဖစ္သည္။

အေဒၚတစ္ေယာက္သည္ က်န္မိသားစုက ဟင္းႏွစ္ခြက္စားေသာ္လည္း သူ႔ခင္ပြန္းကို ဟင္းသံုးေလးခြက္ျဖင္႔ ေကၽြးတာ နားလည္လာသည္။ အေမသည္ စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ျဖစ္ခဲ႔သူ ပေထြးက ဟင္းခ်က္ေတာ္သူျဖစ္ပါလွ်က္ အေမကိုယ္တုိင္ အထူးဂရုစိုက္ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးတာကို သေဘာေပါက္လာသည္။ ဒါေပမယ္႔ အခ်စ္လား၊ တာဝန္လား၊ ေနွာင္ဖြဲ႔လိုမႈလားဆိုတာ ယေန႔ထက္တုိင္ မေဝခြဲခ်င္ေပ။

တစ္ခ်ိဳ႔အတြက္ေတာ႔ ဟင္းခ်က္ျခင္းသည္ စြမ္းရည္ျပသျခင္း အႏုပညာတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္က်ဴးျခင္း ျဖစ္မည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ငါးဟင္းလက္ရာကို ျမင္ဖူးသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ေတာ႔ ဟင္းခ်က္မႈသည္ ေစတနာျဖစ္မည္။ သူမရဲ႕ အစ္မသည္ ဟင္းခ်က္ၿပီး သူမကို လာစားဟု ေခၚတတ္သည္။

ဟင္းခ်က္ျခင္းသည္ အဖိုးတန္ေသာ အခ်ိန္မ်ားကို ျဖဳန္းတီးျခင္းဟု ျမင္ခဲ႔ေသာ၊ မတတ္သာမွ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲ ဝင္တတ္ေသာ သူမသည္ အခုေတာ႔ ဟင္းခ်က္ေနသည္။ ဟင္းခ်က္ျခင္းသည္ စိတ္ဖိအားကို ေလ်ာ႔နည္းေစေသာနည္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေလ႔လာေတြ႔ရွိေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ေပးေစေသာ ဖန္တီးမႈတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ 

သူမရဲ႕အဘြားသည္ အလႈဆိုတာ မိသားစုကို ေကၽြးေမြးေနတာလည္း အလႈပဲ။ ေစတနာသာ အဓိက ဟု ေျပာဖူးသည္။ ဟင္းခ်က္ျခင္းမွာ ေပ်ာ္ေမြ႔လာေသာ သူမသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို စားေစခ်င္ေသာ္လည္း ေစတနာမွာ အေဟာသိကံျဖစ္ေနသည္။ တစ္ေယာက္တည္း ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ေနရေသာအခါ ၿငီးေငြ႔လာျပန္သည္။ သူမရဲ႕မိတ္ေဆြက ဘာခ်က္ခ်က္ မိတ္ေဆြရဲ႕ ခင္ပြန္းက ေကာင္းတယ္လုိ႔ မွတ္ခ်က္ေပးတာ သတိရသည္။ သူမရဲ႕ အစ္မက တစ္ေယာက္တည္းစားရတာ မခ်ိဳပါဘူးဟု ဆိုေလ႔ရွိသည္။  လက္ထပ္ျခင္းကို ေသမေလာက္ေၾကာက္ေသာ သူမသည္ ထို႔ေၾကာင္႔ မိန္းမမ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳၾကသလားဟု ဆီလိုအေပါက္ရွာေတြးမိျပန္သည္။ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲတစ္ခုတြင္ အေကာင္းဆံုးဟင္းလ်ာဆိုတာ ကိုယ္ခ်စ္တဲ႔သူအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးခ်က္တာလုိ႔ ရွင္းျပထားသည္။ ကိုယ္ခ်စ္တဲ႔သူ တပါးသူဆိုၿပီး အထူးျပဳလွ်င္ ပိုမိုျပည္႔စံုမည္ ထင္သည္။ လူသည္ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ အခ်စ္ဆံုးျဖစ္ေပမယ္႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္အားမနာၾကဘူးမဟုတ္လား။ အခုလည္း သူမသည္ ေပလ်နံကန္ဟင္းလ်ာကို စီမံမိေလၿပီ။ ဖုန္းေျပာေနခုိက္ ဟင္းအိုးတူးသြားေသာအခါ စိတ္မေကာင္းလွေသာ္လည္း မစားရေတာ႔၊ အဆီမတိုးေတာ႔ဘူးေပါ႔ဟု ႀကံဖန္ေျဖေတြးသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ သူမ ဝမ္းနည္းေနရေတာ႔မည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ဓာတ္ပံုရိုက္ၿပီး ‘ ဟိုတစ္ေန႔ကေတာ႔ျဖင္႔ စိုင္းစိုင္းဟင္းခ်က္ေနတာ ျမင္မိေသာေၾကာင္႔ သူလက္ထပ္သင္ေပးမည္႔အခါကို ေစာင္႔ေနသူပါလုိ႔ ၿပံဳးတံု႔တုံ႔ျဖင္႔ ေျပာခ်င္ေသး။’ လို႔ မ်က္ႏွာစာအုပ္မွာ မခုိးမခန္႔ေရးလုိက္ေသးသည္။ မည္သူ႔ကိုမွ် မ်က္ႏွာပူစရာမလုိေခ်။ တစ္ကုိယ္ေတာ္ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရျခင္းမွာ မသာယာေသာ္လည္း ဖိစီးမႈမရွိေခ်။ ပကာသနကင္း အျပစ္ရွင္းသည္႔ ဟင္းခ်က္ျခင္းဟုပင္ ဆိုခ်င္မိသည္ေလ။   ။

မယ္႔ကိုး

22 November 2013

အရွက္


 ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲႀကီးနီးလာေလ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သတင္းကလည္း ရနံ႔သင္းသင္းမေမႊးဘဲ အပုပ္နံ႔ထြက္လာမလားလို႔ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရေလေလျဖစ္သည္။ လမ္းေပၚမွာ အမႈိက္ေတြ၊ ကြမ္းတံေတြးေတြရွိေနတာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ မသန္႔ရွင္းတာ၊ ေနရာထုိင္ခင္း မခန္႔ညားတာထက္ ကၽြန္မအစိုးရိမ္ဆံုးမွာ ဧည္႔သည္ႏုိင္ငံျခားသားအမ်ိဳးသမီးေလးမ်ား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေနွာင္႔ယွက္မႈႀကံဳေတြ႔ခံ ရမွာကို အားနာမ်က္ႏွာပူမိသည္။ ထိုမိန္းကေလးမ်ားကို ဘယ္လို ကာယိေျႏၵေနွာင္႔ယွက္မႈမွ မရေစခ်င္ပါ။

ကာယိေျႏၵေစာ္ကားမႈ၊ (လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေနွာင္႔ယွက္မႈ)ဆိုရာတြင္ ကိေလသာစိတ္ျဖင္႔ အငမ္းမရၾကည္႔ျခင္း၊အသံအားျဖင္႔ ေႏွာင္႔ယွက္ျခင္း၊ မသတီစရာစကားမ်ား ေျပာျခင္း၊ ရုပ္ရည္သြင္ျပင္ႏွင္႔ ပက္သက္ကာ ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႔ ဟားတုိက္ရယ္ေမာျခင္း၊အလိုမတူဘဲ ထိေတြ႔ရန္ႀကိဳးစားျခင္းအစရွိသည္တို႔ ပါဝင္ရာ ကၽြန္မကေတာ႔ ျမန္မာနာမည္ပ်က္မယ္႔ လာမယ္႔ေဘးကို ေၾကာက္လွသလို လူေတြကိုလည္း ေၾကာက္လွသည္။

ကၽြန္းႏုိင္ငံေလးတစ္ခုမွာ ေနခဲ႔စဥ္တုန္းကေတာ႔ အၾကာက္ေပ်ာက္ကာ ကၽြန္မ ေပ်ာ္ခဲ႔ဖူးသည္။ (ရံဖန္ရံခါႀကံဳရသည္႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ဦးတစ္ေလကလြဲရင္) ကာယိေျႏၵပ်က္ေလာက္ေအာင္ ေႏွာင္႔ယွက္မႈအသာထား မည္သူမွ ကိုယ္႔ကို ပါးစပ္မသရမ္း၊ အၾကည္႔မရမ္းကားေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ ရထားဘယ္ေလာက္ၾကပ္ၾကပ္၊ အသားခ်င္းထိေအာင္ မႀကိဳးစားဘဲ ေစာင္႔ထိန္းေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသားမ်ားေၾကာင္႔ သြားလာေနထုိင္ရျခင္းမွာ အလြန္သက္ေတာင္႔သာရွိလွသည္။ သူတုိ႔ ဘာေၾကာင္႔စိတ္ထားတတ္သနည္းလို႔ေတာ႔ျဖင္႔ ကၽြန္မ တစ္ခါမွ မေမးခဲ႔ဖူးပါ။ မိဘ၊ဆရာမ်ားသင္ၾကားမႈေၾကာင္႔၊ ကိုယ္ပိုင္စိတ္ထားႀကီးျမင္႔လုိျခင္းေၾကာင္႔ ၊ ထိုသုိ႔မဟုတ္ရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒက တင္းၾကပ္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္မည္ဟုသာ ေတြးၾကည္႔ခဲ႔သည္။ 

Eat, Pray , Love စာအုပ္ထဲမွာမူ ဇာတ္ေကာင္ (စာေရးဆရာမ)က အီတလီႏုိင္ငံသားမ်ားကို ေမးခဲ႔ဖူးသည္။ သူမ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္က အီတလီကို လာလည္စဥ္မွာ လမ္းေပၚေရာက္သည္ႏွင္႔ ေယာက္်ားမ်ားရဲ႕ အဆက္မျပတ္ ကာယိေျႏထိပါးေနွာင္႔ယွက္မႈမ်ားကို ခံစားခဲ႔ရသူျဖစ္သည္။ အသက္သံုးဆယ္႔ေလးႏွစ္ျပန္ေရာက္လာေသာအခါတြင္ သူမကို ဘယ္သူမွ ႏွစ္ခါျပန္ မၾကည္႔ေတာ႔ေခ်။ သူမက မႏုနယ္၊မေခ်ာေမာ၊ဆြဲေဆာင္မႈမရွိေတာ႔ေသာေၾကာင္႔ မဟုတ္ေပ။ အီတလီသားမ်ားက ေျပာင္းလဲသြားေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ 

ဒါေၾကာင္႔ သူမက ဟိုဒီနီးစပ္ရာေမးၾကည္႔ရာ လြန္ခဲ႔တယ္ဆယ္ႏွစ္က ဆယ္႔ငါးႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈအစစ္အမွန္ ျဖစ္ခဲ႔လားဆိုရင္ လူတိုင္းက ဟုတ္တယ္လုိ႔ သေဘာတူၾကသည္။ ဒါဟာ မိန္းမဝါဒီေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ဒါမွမဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဥေရာပသမဂၢသို႔ ပူးေပါင္းျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္လာတဲ႔ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ ေခတ္ဆန္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေၾကာင္႔လည္းျဖစ္လိမ္႔မည္။ ဒါမွမဟုတ္ေသးလွ်င္ လူငယ္ေတြက သူတုိ႔အေဖနဲ႔ သူတို႔အဘိုးေတြရဲ႔ သတင္းဆုိးနဲ႔ေက်ာ္ၾကားေသာ ညစ္ညမ္းရိုင္းပ်မႈကို ရွက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင္႔လည္း ျဖစ္မည္။ 

ဘာေၾကာင္႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ အီတလီႏုိင္ငံက အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဒီလုိ တေကာက္ေကာက္လုိက္ၿပီး အေႏွာင္႔အယွက္ေပး၊ ဆက္ဆံျပဳမူတာကို လက္မခံေတာ႔ေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လာဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ဟန္ရိွသည္ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံကေရာ ဘယ္အခ်ိန္မွ ထိုသို႔ျဖစ္လာမလဲလို႔ မေမွ်ာ္လင္႔ႏုိင္ေအာင္ရွိသည္။ တကယ္ေတာ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဦးရဲ႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ ကာယိေျႏကို ထိခုိက္ေစရန္ ေျပာဆိုျခင္း၊ အသံျပဳျခင္း၊ျပသျခင္း တစ္ခုုခု မျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ဥပေဒမ်ားျဖင္႔ ကာကြယ္ေပထားၿပီးျဖစ္သည္။ 

ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၉ တြင္ ‘ မည္သူမဆို မိန္းမတစ္ဦး၏ ကာယိေျႏၵကို ေစာ္ကားရန္ ႀကံရြယ္၍ ေျပာဆိုျခင္းျပဳသည္တြင္ သို႔တည္းမဟုတ္ အသံျပဳသည္တြင္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကိုယ္အမူအရာျပသည္တြင္၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အရာဝတၳဳတစ္ခုခုျပသသည္တြင္ ေျပာဆိုေသာ စကားကို ျဖစ္ေစ၊ ျပဳေသာအသံကို ျဖစ္ေစ၊ ထိုမိန္းမအား ၾကားေစရန္ ႀကံရြယ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ျပဳေသာ ကိုယ္အမူအရာကို ျဖစ္ေစ၊ ျပေသာ အရာဝတၳဳကို ျဖစ္ေစ၊ ထိုမိန္းမအား ႀကံရြယ္လွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုမိန္းမ၏ ဆိတ္ကြယ္ရာသို႔ က်ဴးေက်ာ္လွ်င္ ထုိသူကို ၁ ႏွစ္ထိအလုပ္ႏွင္႔ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ ၂ ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။’ လို႔ ပါရွိသည္။ 

ခက္သည္က ရွက္ေၾကာက္သည္႔ မိ္န္းကေလးမ်ားက တိုင္တန္းရမည္ကိုလည္း မဝံ႔ေသာေၾကာင္႔ ေယာက္်ားသားမ်ား အတင္႔ရဲကာ ထုံးတမ္းစဥ္လာကဲ႔သုိ႔ပင္ မိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ ကာယိေျႏၵကို ထိပါးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ခံႏုိင္ရည္ဝ၊ ဥေပကၡာအက်င္႔ေကာင္းလွေသာ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားက သည္းခံရည္ျမင္႔လွေပမယ္႔ ႏုိင္ငံျခားသူေလးမ်ားမွာမူ ထိုသုိ႔ေသာလူေနမႈႏွင္႔ အကၽြမ္းမဝင္ႏုိင္ဘဲ ရြံ႕ေၾကာက္သြားႏုိင္ေပသည္။

 

 အိႏိၵယႏုိင္ငံလို အမ်ိဳးသမီးမ်ားေစာ္ကားမႈတြင္ ဟိုးေလးတေၾကာ္ေၾကာ္ျဖစ္ၿပီး မိန္းကေလးမ်ားသြားဖုိ႔မရဲသည္႔ ႏုိင္ငံျဖစ္သြားမွာ ေတြးပူလွသည္။ အစြန္းေရာက္ (အမည္ခံ)ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားေၾကာင္႔ မ်က္ႏွာပန္းမလွေနရသည္႔ဘဝမွာ တစ္ပူေပၚ၊ႏွစ္ပူဆင္႔ အရွက္ရမည္႔ အေရးမ်ားျဖစ္မလာဖို႔သာ ဆုေတာင္းေနရေတာ႔သည္။ ။ 

မယ္႔ကိုး

19 November 2013

ရုန္းထြက္ေသာအခါ


အဆီက်ဟင္းရည္ေသာက္ေနတဲ႔အေၾကာင္းကို မ်က္ႏွာစာအုပ္မွာတင္ေတာ႔ ႏွစ္ဦး၊သံုးဦးက အေတြ႔အႀကံဳေရးပါဆုိလို႔ အက်ဥ္းမွ်ေရးခ်င္ပါတယ္။ ဒီလင္႔ခမွာ (၇) ရက္အတြင္း ဘယ္လုိသံုးေဆာင္သင္႔ေၾကာင္း အျပည္႔အစံုဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။ အဆီက်စြပ္ျပဳတ္ေသာက္ၿပီး ဒုတိယေျမာက္ေန႔မွာ တျခားသူေတြက ခႏၶာကိုယ္ေပါ႔ၿပီးသြားတယ္လုိ႔ ေျပာၾကေပမယ္႔ ကၽြန္မကေတာ႔ ေခါင္းအလြန္ကိုက္ပါတယ္။ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ကင္ဆာျဖစ္ေနၿပီလားလုိ႔ ထင္မိတဲ႔အထိပါပဲ။ ေလးရက္ေျမာက္တဲ႔ေန႔အထိလည္း ေခါင္းက မူးတူးရီတီျဖစ္ေနပါတယ္။

မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ရုတ္တရက္ အခ်ိဳဓာတ္ေလ်ာ႔နည္းသြားျခင္းေၾကာင္႔လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေနာက္မိတ္ေဆြတစ္ဦးက တရုတ္နံနံပင္ကို အစိမ္းမစားနဲ႔လုိ႔ အႀကံေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ေျခာက္ရက္ေျမာက္ေန႔မွာေတာ႔ မိတ္ေဆြတစ္ဦးရဲ႕ ဖိတ္ၾကားမႈေၾကာင္႔ အစည္းအေဝးတစ္ခုကိုသြား၊ ဘူေဖးစားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လိုက္ရာ အဆီက်ျပဳတ္ရည္မေသာက္ျဖစ္ေတာ႔ဘဲ ပ်က္သြားပါတယ္။ ခုႏွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔မွာေတာ႔ ထမင္းျပန္စားပါတယ္။

ကၽြန္မ ထမင္းအလြန္ႀကိဳက္ပါတယ္။ ထမင္းျဖတ္ထားတဲ႔အခါ စိတ္မဆင္းရဲေပမယ္႔ ေနမထိထိုင္မသာပါဘူး။ ‘ေန႔လယ္စာကို ငွက္ေပ်ာသီးႏွစ္လံုး ၊ torito chips တစ္ထုပ္ဆို ဗိုက္လည္းမအင့္ဘူး။ ဆာလည္းမဆာဘူး။ ညစာကို ပန္းသီးတစ္လံုးစားတယ္။’လို႔ ေျပာတဲ႔ ညီမငယ္တစ္ေယာက္ကို အားက်ပါတယ္။ အစားအေသာက္ကို အဲဒီေလာက္ ဥေပကၡာျပဳႏုိင္တဲ႔သူ မျဖစ္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ္႔ ရသတဏွာေနာက္လိုက္မိၿပီး ထမင္းျပန္စားတဲ႔အခါ အစာအိမ္က လက္မခံသလို မအီမသာနဲ႔ အေနရခက္လွပါတယ္။ 

ဆရာဝန္သူငယ္ခ်င္းမေလးက ‘အစာအိမ္က Elastic bag သူငယ္ခ်င္း အစာအိမ္က်ဳံ႕သြားပံုရတယ္ ဆက္ထိန္းထား။’ လို႔ အားေပးပါတယ္။ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ သူမေလး အားေပးခ်ိန္မွာ ထမင္းတစ္ပန္းကန္နဲ႔ ငါးနဲ႔သီးရြက္စံုသုပ္တစ္ပန္းကန္ အစာအိမ္ထဲေရာက္သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ မေတြ႔တာၾကာတဲ႔ ညီမငယ္တစ္ေယာက္က ပိန္သြားတယ္လုိ႔ အားေပးပါတယ္။ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကေတာ႔ ကၽြန္မက ပိန္တာနဲ႔ မလိုက္ဘူးလို႔ ပယ္ခ်ပါတယ္။ အားေပးသူ၊ ေဆြးေႏြးသူ၊ ကန္႔ကြက္သူ အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

‘ခႏၶာရွိျခင္းေၾကာင္႔ ဆင္းရဲရ၏။ ခႏၶာမွာ လူ႔အလုိသို႔ မလုိက္၊ သူ႔သေဘာအတုိင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည္။ ခႏၶာကို ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ေနျခင္းကား ပင္ပန္းလြန္းလွေခ်သည္။’ တရားေဟာတာ မဟုတ္ရပါဘူး။ အဆီက်ဟင္းရည္ေသာက္ခဲ႔တဲ႔ ေန႔ရက္မ်ားမွာ ဆင္ျခင္မိျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

Breatharinism  ဆိုတဲ႔ ဘာအစားအစာမွ မစားဘဲ ေလရႈအက်င္႔ကို လုပ္ၿပီး အဆီခ်ဖို႔ စဥ္းစားေပမယ္႔ ဒီနည္းကို ျဖန္႔ေဝသူက လိမ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး က်င္႔ႀကံသူအားလံုး ေသကံမေရာက္၊သက္မေပ်ာက္ေပမယ္႔ ဆင္းရဲေဝဒနာခံစားရေၾကာင္း ဖတ္လုိ္က္ရပါတယ္။ ဥပါဒ္ေရာက္မွာ ေၾကာက္ၿပီး ဘယ္အဆီခ်ေဆးမွလည္း မသံုးစြဲလိုသူ ကၽြန္မအတြက္ ပထမတစ္ပတ္က အဆီက်ျပဳတ္ရည္စားသံုးျခင္းက တစ္ပတ္မွ်မခံ ငါးရက္နဲ႔ ပ်က္သြားလုိ႔ ေနာက္တစ္ပတ္ထပ္ေသာက္ဖုိ႔ ႀကံစည္ေနရျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ အနံ႕မခံႏုိင္ေသးတာေၾကာင္႔ ေတြေဝေနမိျပန္ပါတယ္။

ဤခရီးနီးသလားလို႔ေမးရင္ ခေယာင္းလမ္းကို ငိုမဲ႔မဲ႔နဲ႔ ဆက္ေလွ်ာက္ရဦးမယ္လို႔ အတိႆယဝုတၱိအလကၤာသံုးၿပီး ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔လည္း မေသမခ်င္းသြားေနရဦးမယ္႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းခရီးစဥ္ျဖစ္လုိ႔ အေဝးကို ေမွ်ာ္ၾကည္႔ရင္း စိတ္ဆင္းရဲမေနခ်င္ပါဘူး။ ခႏၶာဝန္ထမ္းေနရျခင္းမွာ ပင္ပန္းလြန္းလွတယ္လုိ႔လည္း မညည္းညဴခ်င္ပါဘူး။

လူ႔ဘံုခန္းဝါမွာ က်င္လည္ေနမိသမွ်ေတာ႔ ဆင္းရဲကို သည္းခံၿပီး ေရွ႕ဆက္ေနပါဦးမယ္။ ။ 

မယ္႔ကိုး


Cathy ; Artist: Cathy Guisewite 

11 November 2013

မင္းဖတ္ရန္မဟုတ္

ပါရမီနည္းသူေရးတဲ႔စာမို႔ သိဂၤါရရသကို မခံစားႏုိင္ဘူးလို႔ဆိုတဲ႔အခါ ငါတတ္ႏိုင္တာက ေရထဲခုန္ခ်ဖုိ႔ပဲ။ ဝမ္းနည္းမႈက ၾကမ္းတေျပးတည္းထိုင္ေနမို႔ ငါေလ အသက္ေတာင္ ရဲရဲမရႈရဲဘူး။ ငါ႔ရဲ႕ စာေရးႏုိင္စြမ္းဟာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီ။ စိတ္ေနာက္ေနသြားေလသူမို႔ အခ်စ္အေၾကာင္းမေရးတတ္ေတာ႔ဘူးဆိုတဲ႔ ဆင္ေျခလည္းမေပးခ်င္ပါဘူး။ သတၱေလာကသားေတြ မ်က္လံုးျပဴးၾကည္႔မယ္ဆိုလည္း ငါလုပ္ႏိုင္တာ ပုခံုးတြန္႔ေနရံုမွ်ပဲ။ 

ဆာဗီယာပလာသ္ရဲ႕ The Bell Jar ကို ျပန္ဖတ္တယ္။
 At any rate, I’d be lucky if I wrote a page a day. 
Then I knew what the trouble was. I need experience. 
How could I write about life when I’d never had a love affair or a baby or ever seen anybody die? 

သူမ ေျပာသလိုပဲ ေျပာၾကည္႔ခ်င္တယ္။ (အလုပ္လက္လႊတ္ထားတဲ႔အခ်ိန္ေတြမွာ) တစ္ေန႔ကို တစ္မ်က္ႏွာေလာက္ေရးျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ကံေကာင္းမယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ ဘာက ျပႆနာလည္းဆိုတာ သိခဲ႔တယ္။ အေတြ႔အႀကံဳ လုိအပ္တယ္။ တစ္ခါမွ မခ်စ္ဖူးတဲ႔အခါ၊ ရင္ေသြးမရွိတဲ႔အခါ ( ဒါမွမဟုတ္) တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသတာကို မျမင္ဖူးဘဲနဲ႔ ဘယ္လုိလုပ္ ဘဝအေၾကာင္းေရးႏုိင္မွာလဲ။

ငါက ေသဆံုးတာေတြျမင္ဖူးတယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ရွင္သန္လာေစဖုိ႔လည္း အလုိမရွိဘူး။ဒီေတာ႔ ဥာဏ္ကြန္႔ျမဴးဖို႔၊ စ်ာန္ဝင္စားဖုိ႔၊ ဇာတ္ေကာင္ေနရာမွာ အစားထိုးဖို႔ ခ်စ္ၾကည္႔သင္႔တယ္ မဟုတ္လားလုိ႔ ေျပာလိုက္ရင္ မင္းစိတ္နာက်ည္းသြားမလားပဲ။ ခက္တာက ဒီစကားဟာ မင္းရဲ႕ သံလိုက္ဓာတ္အားလို ညိႈ႕ငင္မႈကို ေရွာင္ရွားလုိတဲ႔ ဆင္ေျခလားဆိုတာ ကိုယ္တုိင္လည္း မသိေတာ႔ဘူး။ ကိစၥမရွိဘူး။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္ဖူးခ်င္သူမို႔ ဘယ္ေလာက္ ၾကင္နာမိေၾကာင္း၊နာက်င္ရေၾကာင္းေတြ တတ္ႏုိင္သေလာက္ တီးတိုးေလးရြတ္ခ်င္တယ္။

ဒါေပမယ္႔ ဘယ္လုိမွ မတတ္ႏုိင္ပါဘဲ။ ခ်စ္မိျခင္းမွာ ႀကံ႕ခုိင္ခ်င္ၿပီး ခ်စ္ျခင္းရသကို ပံုေဖာ္ဖုိ႔ ငါ႔မွာ အခြင္႔အေရးအျပည္႔အဝမရွိဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလေတာ႔လည္း မိုက္ရူးရဲေဆးေသာက္ၿပီး ျမန္မာဗြီဒီယိုေတြထဲက မရယ္ရတဲ႔ဟာသေတြလိုမ်ိဳး ေျပာခ်င္ျပန္တယ္။ အခ်စ္နဲ႔ က်ိန္စာဟာ ႏွစ္ကိုယ္႔တစ္စိတ္ဆိုတာမ်ိဳး။ ဥေပကၡာဟာ ေသေစႏုိင္တယ္ဆိုတာ မသိခဲ႔ဘူးလုိ႔ ေရရြတ္တာမ်ိဳး။ ေလာကမွာ ငါ႔ေလာက္ လူျဖစ္ရံႈးသူလည္း မရွိေတာ႔ဘူးဆိုတာမ်ိဳး။ အခ်စ္ဟာ ကုသႏိုင္တဲ႔ ေရာဂါဆိုလည္း ငါက ေဆးမတုိးခ်င္ဘူးဆိုတာမ်ိဳး။ နမိတ္ပံုေတြက စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတယ္ မဟုတ္လား။  ဘယ္လို။ မင္းေျပာလုိက္တာ ငါၾကားပါတယ္။ ဖန္တစ္ရာေတ မဲျပာပုဆိုးတဲ႔လား။ နည္းနည္းေလးမွ အားမနာဘူးပဲေနာ္။ တတ္ႏုိင္ရင္ေတာ႔ ခ်စ္တဲ႔အေၾကာင္းေတြကို ငါလည္း မေျပာခ်င္ပါဘဲ။

ကိုရီးးယားဇာတ္လမ္းေတြထဲက မင္းသမီးေတြလုိ မူးၿပီးလည္း မရမ္းႏုိင္တဲ႔သူဆိုေတာ႔ ဒီလို မပီမသေအာ္သံပဲ ထြက္က်ႏုိင္တယ္။ ၾကားလား။ အသိေပ်ာက္ေလသူရဲ႕စကားေတြမို႔ နားမေထာင္ခ်င္ဘူးဆိုတာ သိလည္း ေနာက္ဆုတ္ခြင္႔ကို ျငင္းပယ္ဦးမယ္။ ျပႆနာအရင္းက ငါ႔ေၾကာင္႔မွန္းလည္း သိပါရဲ႕။ ေက်ာခုိင္းလိုက္ရင္ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မွန္းသိလည္း ထြက္မေျပးခ်င္ဘူး။ ရင္ထဲရွိရာ ဖြဲ႔သီမိမွာ စိုးလုိ႔ လက္က ငါ႔ကို ခ်ဳပ္ထားတယ္။ မင္းမသိဘူး မဟုတ္လား။ ဒီလို ည႔ံဖ်င္းတဲ႔မိန္းမမို႔ ေယာင္ယမ္းၿပီး မင္းနာမည္ကို ေအာ္ေခၚေနမိမွာစိုးလုိ႔ ႏႈတ္ခမ္းကိုကိုက္တယ္။ ဆက္သြယ္ေရးျပင္ပမွာ ႀကိဳးစားေနတယ္။ အရိပ္ကေလးျမင္ရတဲ႔အခါ အလြမ္းဖြဲ႔ေတြ ပို႔သခ်င္လည္း အမွာစကားမွ်မပါးဘဲ မ်က္ႏွာလႊဲႏိုင္ေအာင္ အားထုတ္တယ္။

ရင္ခုန္ႏႈန္း မၿငိမ္သက္သူမုိ႔ လွပနရီေတြက ငါ႔ဝန္းက်င္မွာ ပတ္လည္ပ်ံေနလည္း ဖမ္းမမိႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ္႔ မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ကာ ဖြင္႔ဆိုခ်င္ေသးတာ။ အဆိပ္ေငြ႔ေတြက လက္တကမ္း၊ မိုက္တြင္းနက္နက္က ေျခတလွမ္းလုိ႔ ကာရန္ညွိတာမ်ိဳး။ ဒီအရူးရဲ႕ ကဗ်ာကလည္း ေတာ္ဝင္ဖုိ႔ မမွီမကမ္းလို႔ နေဘထပ္တာမ်ိဳး။ ရယ္ရတယ္ေနာ္။ ဒါေပမယ္႔ မတတ္ႏုိင္ခဲ႔ဘူး။ႏွလံုးသားကြဲအက္ၿပီး ေသဆံုးမွာစိုးရိမ္ကာ အလြမ္းေတြ မသိမ္းခ်င္ေတာ႔ဘူး တကယ္။ အလကၤာမေျမာက္ဘူးလို႔ မွတ္ခ်က္ခ်လည္း ရင္ကြဲနာမက်ေသးတာကို ဘုရားေက်းဇူးလို႔ ရင္႔က်ဴးေနဦးမယ္။

ေျပာပါဦး။ ဘယ္နာက်င္မႈက ငါ႔ကို သတ္ႏိုင္ဦးမွာလဲ။ မင္းစီးတဲ႔ ဖိနပ္နံပါတ္ကို မသိဘူးေလ။ မင္းမစားတဲ႔ အသီးအရြက္ကို မသိဘူးေလ။ မင္းေခ်ာ္လဲခဲ႔တဲ႔အခါကို မသိဘူးေလ။ ေသလုေမ်ာပါး တြယ္တာမိျခင္းမ်ား။ ယံုၾကည္ပါ။ ေရြးခ်ယ္ခြင႔္သာ ရွိမယ္ဆိုရင္ ငါလည္း စာတစ္လံုးမွ မစီခ်င္ဘူး။ ေခါင္းေတြေနာက္တယ္။ ရင္တလွပ္လွပ္ခုန္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီစာကို ေရးတာလဲလို႔ ေမးခဲ႔ရင္ေတာ႔ ညီမေလးအိပံု႔က ဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုလုိ႔ေလ။ ။

မယ္႔ကိုး

30 October 2013

ေအာင္ျမင္မႈဆိုတဲ႔ အရာ

မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က သူကေလးဘဝတန္းက အေဖက သူ႔ကို ရိုက္ရင္ တုတ္ေတြဖြာသြားေအာင္ ရိုက္တာ၊ ေခါင္းကို နံရံနဲ႔ေဆာင္႔တာ စသည္႔ျဖင္႔ ႏွိပ္စက္ခံရေၾကာင္းေတြ ေျပာျပပါတယ္။ ကၽြန္မက အေမက ဝင္မဆြဲဘူးလားေမးတဲ႔အခါ မဆြဲဘူး။ ၿပီးေတာ႔ အေဖက ရိုက္ၿပီးလို႔ ေမာသြားၿပီး အိပ္ရာထဲသြားလွဲေနရင္ အေမက ‘သားအေဖက သားကို ရိုက္ၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနတယ္။သားအေဖကို သြားေခ်ာ႔လိုက္ပါဦး’ လုိ႔ တုိက္တြန္းပါသတဲ႔။ အသက္ရႈမဝေအာင္ နာက်င္သြားကာ ႏွလံုးေရာဂါရွိသူမဟုတ္ပါဘဲ ဘယ္ဘက္ရင္ဘတ္က ေအာင္႔လာ။

သူနဲ႔ဆင္တူေသာ ကၽြန္မရဲ႕ ျဖစ္ရပ္ကိုေတာ႔ မိတ္ေဆြကို မေျပာျပျဖစ္ပါ။ အဘြားဆံုးပါးသြားတဲ႔အခါ အဘြားအိမ္ျပန္ေတာ႔ ငယ္ငယ္က ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခဲ႔တဲ႔ ဦးေလးနဲ႔ဆံုရေလတာ။ ကၽြန္မ ျပန္ခါနီးေတာ႔ အေဒၚက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနတဲ႔ဦးေလးကို ကန္ေတာ႔ခုိင္းပါတယ္။ အဘြားရဲ႕ အသုဘမွာမို႔လို႔ ငံု႔လွ်ိဳးသည္းခံေနလွ်က္ ေဒါသက ထိန္းမရထြက္သြားတာမုိ႔ ‘ အန္တီ၊ သမီးက သူ႔ကို ဘာလုိ႔ ကန္ေတာ႔ရမွာလဲ။ သူက သမီးကို ငယ္ငယ္တုန္းတည္းက ႀကိဳးေတြနဲ႔ ရိုက္ ၊ နာရင္းအုပ္ခဲ႔တဲ႔ လူေလ’ လုိ႔ ေျပာတဲ႔အခါ ကိုယ္ခ်င္းမစာတဲ႔အျပင္ ‘ မသြားခင္ ကန္ေတာ႔လိုက္ပါ သမီးရယ္။ အန္တီ မုန္႔ဖိုးေပးမယ္’ လို႔ အားမနာစြာ ဆိုရဲ႕။  ႏွိပ္စက္ခံရျခင္းေၾကာင္႔ စိတ္ေဖာက္ျပန္ျခင္းမရွိ၊ ရက္စက္ခံရျခင္းေၾကာင္႔ ရူးႏွမ္းျခင္းမရွိ ခုိင္မာတဲ႔ သတိရွိေနတဲ႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္သာ ေက်းဇူးတင္ရေတာ႔မွာ။

ပါကစၥတန္က Humaria ဆိုတဲ႔ မိန္းကေလးအေၾကာင္းကိုလည္း အလ်ဥ္းသင္႔လို႔ ဖတ္ခဲ႔ရပါတယ္။ ထုိမိန္းကေလးမွာ ဦးေလးနဲ႔အတူအိပ္ရသူျဖစ္ရာ အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္မွ စၿပီး အေမ႔ေမာင္၊ဦးေလးရဲ႕ မတရားျပဳက်င္႔မႈကို ခံခဲ႔ရသူေလးျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ အေၾကာင္းကို အေဒၚနဲ႔ မိခင္ကို ေျပာျပေသာအခါ ဒီအေၾကာင္းကို ဘယ္သူ႔ကိုမွ မေျပာဖုိ႔ ႏႈတ္ပိတ္တဲ႔အျပင္ သူမရဲ႕ အေမက သူမေျပာတာ မယံုဘူးလုိ႔ ျငင္းဆန္ပါသတဲ႔။ ၿပီးေတာ႔ သူမ အေမက ‘ငါ႔ေမာင္က ဒီေလာက္ မရမ္းကားဘူး။ နင္ တစ္ခုခုအမွားလုပ္ၿပီး အခုနင္႔ကိုနင္ကာကြယ္ဖို႔ သူ႔ကို အျပစ္ဖို႔ေနတာ’ လို႔ ေျပာေလတာ။ထိုစကားက အေမ႔ကုိ အမွတ္ရေစခဲ႔။ ကၽြန္မမွာ ငယ္ငယ္က အႏွိပ္စက္ခံရသည္႔အေၾကာင္းမ်ား ေျပာမိတဲ႔အခါ အေမက ပိုရန္ေကာဆိုတဲ႔ မ်က္ႏွာအမူအယာႏွင္႔ အတိတ္ကို ရယ္ေသြးသြမ္းပစ္တတ္တာ။ သူမ်ားအေမေတြ သူတုိ႔ သားသမီးကို ဘယ္လိုႏွိပ္စက္တာ။ သူတုိ႔သားသမီးက မိဘကို ဘာမွ ျပန္မေျပာဘဲ လိမၼာလိုက္ၾကတာလို႔လည္း တရားေဟာတတ္ရဲ႕။ မိဘေက်းဇူးကို အထူးသိနားလည္လည္း ပါကစၥတန္သူေလးကေတာ႔ 'တိရစၦာန္ေတြလည္း သားသမီးေမြးတာပဲ။ လူေတြက ဘာမ်ားထူးျခားေနလုိ႔လဲ။ ကေလးေတြကို မေစာင္႔ေရွာက္ႏုိင္ရင္ ေမြးဖို႔မသင္႔ဘူး’ လုိ႔ ဆိုေလတာ။

ကၽြန္မကေတာ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကေလးဖ်က္ခ်မႈကို အားေပးသလားလို႔ ေမးရင္ ဇေဝဇဝါျဖစ္ကာ ယေန႔ထက္တုိင္ အေျဖမေပးႏုိင္ျဖစ္ေနဆဲ။ မိခင္ေတြက လူသတ္ေကာင္ျဖစ္မွာေၾကာက္ၿပီး တျခားလူသားတစ္ေယာက္ကို မေသရံုႏိွပ္စက္ခံေစဖို႔သက္သက္ေတာ႔ လူ႔ေလာကထဲ ဆြဲမသြင္းသင္႔ဘူးလုိ႔ ယံုၾကည္ၿမဲ။ ဒါေပမယ္႔ ရွင္သန္ရျခင္းကလည္း သိပ္မဆိုးရြားပါဘူးလို႔လည္း အိပ္မက္မက္ခ်င္ဆဲ။ စြန္႔ပစ္ခံရတဲ႔ ကေလးေတြ ၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံရတဲ႔ ကေလးေတြ ၊ အျပစ္မဲ႔တဲ႔ ကေလးေတြကို ဘယ္ေလာက္ နက္ရႈိင္းျပင္းထန္တဲ႔ ဒဏ္ရာကိုပဲ ေပးေပး သူတုိ႔လက္ခံၿပီး ဆက္လက္ရွင္သန္ေနၾကတယ္ေလ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ဖမ္းဆုပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကရင္း၊ နာက်င္မႈေတြကို ေမ႔ပစ္ၾကရင္းေပါ႔။

ရွင္သန္မႈဟာ ေအာင္ျမင္မႈလို႔ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္သူ ဘီလ္ကလင္တန္က ဆိုခဲ႔တယ္ မဟုတ္လား။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွိပ္စက္ခံရသူကေလးငယ္မ်ား ၿပိဳလဲပ်က္စီးသြားျခင္းမရွိဘဲ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနျခင္းကလည္း ေအာင္ျမင္မႈလုိ႔ မွတ္ယူႏိုင္လိမ္႔မလား။ ။

မယ္႔ကိုး 

17 October 2013

‘အထင္လြဲမိုး’

အသက္ ၁၆ ႏွစ္ရွိေသာ ေမာင္ဝမ္းကြဲကို လြန္ခဲ႔တဲ႔ႏွစ္ကမွ  စတင္ ႀကံဳဆံုဖူးျခင္းျဖစ္သည္။ ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္းပင္ မသကၤာခ်င္။ ညီမဝမ္းကြဲကို ‘သူက ေယာက္်ားေလးကို ႀကိဳက္တာလား။ မိန္းကေလးကို ႀကိဳက္တာလား’ လို႔ ေမးျဖစ္သည္။ ညီမငယ္က ‘ေယာက္်ားေလးကို ႀကိဳက္တယ္ထင္တယ္ အစ္မ’ လို႔ ေျဖသည္။ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕တည္းေနေပမယ္႔ ဒီသီတင္းကၽြတ္မွ ျပန္ေတြ႕ျဖစ္ၾကသည္။

ဒီတစ္ခါေတြ႔ေတာ႔ ထိုေမာင္ေလးမွာ ကၽြန္မတုိ႔လာလည္စဥ္မွာပင္ အေဒၚငယ္ရဲ႕ ေရွ႕ဆံပင္ကို မွတ္ခ်က္ေပးေလသည္။ ႏွစ္ပတ္တစ္ခါ ျမင္ေတြ႔ေနရေသာ အေဒၚငယ္ရဲ႕ဆံပင္ အနည္းငယ္ေကာက္ထားျခင္းကို ကၽြန္မပင္ သတိမထားမိ။ သံသယက ပိုခိုင္မာလာသည္။ ေယာက္်ားေလးမ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားဆံပင္ပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းကို သတိျပဳမိတတ္ေသာ အေလ႔မရွိ။ မွတ္ခ်က္ေပးဖို႔ဆိုတာကလည္း ကိုယ္႔ရည္းစားကိုသာ မတတ္သာလုိ႔ ျပဳၾကရတာ မဟုတ္လား။

သူ႔အေမကို ‘အန္တီ႔သားက ေယာက္်ားေလးကို ႀကိဳက္တာလား။ မိန္းကေလးကို ႀကိဳက္တာလား။’ဆိုတဲ႔ တူညီေမးခြန္းဆိုျဖစ္သည္။ အေဒၚလတ္က 'ကေလးက ငယ္ေသးတာကို မသိပါဘူး သမီးရယ္'လုိ႔ ေျဖသည္။ 'အဲဒါဆို သူဘာလည္း သိသြားေအာင္ gay club ကုိ ေခၚသြားရမလား'လို႔ ေမးတဲ႔အခါ အေဒၚလတ္က ရယ္ရယ္ေမာေမာပင္ 'ရတယ္။ေခၚသြားေလ'ဟု ေျဖသည္။ အေဒၚငယ္ကေတာ႔ သေဘာမက်။ 'ကေလးကို အဲလိုေတြ ေလွ်ာက္မေျပာရဘူး'ဟု ကၽြန္မကို ဆူေလသည္။ အေဒၚငယ္မွာ ကၽြန္မက အေဒၚလတ္ကို မေက်နပ္စိတ္ရွိတာသိသျဖင္႔ ကေလးအေပၚ သေဘာဆိုးထားသည္ဟု ထင္ျမင္ပံုရသည္။

ကၽြန္မမွာ မ်က္ႏွာစူပုတ္ေနတတ္ေသာ္လည္း ထိုမွ်စိတ္မပုပ္ပါ။ ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲထဲကလို မိဘမေကာင္းသည္ကို အမ်က္ထားၿပီး သားသမီးအေပၚ ကလဲ႔စားေခ်လိုေသာစိတ္မရွိပါ။ သူ႔ရဲ႕လိင္စိတ္သဘာဝကို နားမလည္ဘဲ စိတ္ရႈပ္ေထြးပင္ပန္းေနမည္ကိုစိုးရိမ္ကာ ကူညီလိုေသာ သေဘာမွ်သာ ရွိေလသည္။ အေဒၚငယ္က ေမာင္ငယ္ကို ‘သား၊ ႏြဲ႔တဲ႔တဲ႔ မေနနဲ႔။ က်ားက်ားယားယားေန’ ဟု ေျပာေနသည္။ ေစတနာက ေဝဒနာျဖစ္ရေသာအခါ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲရသည္။ ကၽြန္မ ေျပာလိုက္မွ ထုိကေလးမွာ ဖိအားျဖစ္သြားသလားဟု စိတ္မေကာင္းျဖစ္သည္။

ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္းမွာ အမွတ္သည္းေျခနည္းေသာ ကၽြန္မအျပစ္သာ ျဖစ္ေတာ႔သည္။ ထိုေဂးအမႈျဖင္႔ ျပႆနာတက္ေပါင္းလည္း မ်ားလွၿပီျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကို ေဂးဘုန္းႀကီးေတြ႔ဖူးလား ေမးရာ ဘုန္းႀကီးမွာ ေဂးဆိုလွ်င္ ဘုန္းႀကီးမဝတ္လို႔ ေျပာကာ မေခၚႏုိင္၊မေျပာႏုိင္ စိတ္ဆိုးေလသည္။ မတတ္ႏုိင္။ ေလာကမွာ မျဖစ္ႏုိင္ေသာအရာ မရွိလို႔ဆိုေတာ႔ သံသယရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ထိုတတိယလိင္ေတြကို ဘာေၾကာင္႔ဒီေလာက္စိတ္ဝင္စားေနလဲလုိ႔ ေမးပါလွ်င္ ျမန္မာျပည္သားမ်ား လူ႔အခြင္႔အေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုသလို တတိယလိင္ေတြအတြက္လည္း လူ႔အခြင္႔အေရး၊သာတူညီမွ်ျဖစ္မႈကို လိုလားသူသာ ျဖစ္ေလသည္။ ဘယ္သူမွ်လည္း နားလည္ႏုိင္ဦးမည္ မထင္။ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပန္ကာနီးေတာ႔ youtube မွ ဗီဒီယိုျပကာ လိင္တူခ်စ္သူဆိုတာ သဘာဝအတိုင္းသာျဖစ္တည္လာေၾကာင္း၊ လူကအစ တျခားတိရစၱာန္ေတြမွာပင္ ျဖစ္ေလ႔ျဖစ္ထရွိေသာ ဓမၼတာျဖစ္ေၾကာင္း၊  ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ကုသရမယ္႔ ေရာဂါမဟုတ္ဘဲ  သဘာဝအေျခအေနသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွက္ရြံ႕အားငယ္ဖံုးကြယ္စရာ မလုိေၾကာင္း၊  စသည္ျဖင္႔ သိသေလာက္ေတာ႔ ေျပာခဲ႔သည္။ ေမာင္ေလးနဲ႔အတူ ညီမငယ္က စိတ္ဝင္တစားေတာ႔ နားေထာင္ၾကသည္။
ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးနားလည္မႈေပးရံုမွ်သာ တတ္ႏုိင္ေလသည္။ ထို႔ထက္ပိုၿပီး မ်ားစြာကူညီခ်င္ပါေသာ္လည္း ဘာမွမတတ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမွာ ရွိေနသူသာ ျဖစ္ေလသည္။

မယ္႔ကိုး

09 October 2013

ေရခဲျမစ္

ႏႈတ္မဆက္ဘဲ ထြက္သြားသူ႔ကို ၾကာျမင္႔စြာ ေငးၾကည္႔ေနမိသည္။ ျပန္မလာေတာ႔မွန္းသိေပမယ္႔ လည္ျပန္လွည္႔ၾကည္႔ေလမလားဟု ေမွ်ာ္လင္မိျပန္သည္။ ဝမ္းနည္းေသာ္လည္း ေျပာၿပီးစကားကို ျပန္မရုပ္သိမ္းခ်င္။ ဒါေပမယ္႔ ေနလို႔ မေကာင္းပါေခ်။  ရင္ထဲတစ္ဆို႔ကာ အသက္ရႈခက္လွသည္။ အစာေၾကေဆး စားသည္။ ဘာေဆးေသာက္လို႔မွ မေပ်ာက္ေပ။ လွဲေလ်ာင္းကာ သက္သာေအာင္ေနသည္။ ေနမသာပါေခ်။ ေျခလက္ေညာင္းညာကာ ထိုင္မသာပါေလ။ ဇက္ေၾကာတက္ကာ အန္ခ်င္သလို ျဖစ္သည္။ ခ်က္ခ်င္းပင္ ေခ်ာင္းဆိုးျပန္ကာ ကိုယ္ခံအားနည္းေလသည္။

ဘယ္ေလာက္ပင္ ေနမေကာင္းပါလည္း ရင္ထဲတင္းက်ပ္ေနမႈေဝဒနာကို အေျဖမရွာရဲေခ်။ သူ ႏႈတ္မဆက္ဘဲ ထြက္ခြာသြားျခင္းက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္မွာ စိုးသည္။ မိန္းမမ်ားသည္ နားလည္ရခက္ေသာ သတၱဝါေတြဟု ေယာက္်ားေတြက ဆိုၾကသည္။ သူမလည္း ထိုအဆိုကို ေထာက္ခံခ်င္ခဲ႔သည္။ လူသည္ တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ပင္ နားမလည္ခ်င္လုိ႔ လွည္႔စားတတ္ေသာ သတၱဝါဆိုတာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေမ႔ေလ်ာ႔ေနခဲ႔သည္ ။

အတိတ္အခါကေတာ႔ျဖင္႔  ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္က ခ်စ္စကားေျပာေသာအခါ တစ္ခါေတာ႔ျငင္းမယ္လုိ႔ စိတ္ဆံုးျဖတ္ထားေသာ မိန္းကေလးမ်ားကို  မႏွစ္သက္တတ္ေခ်။ အႏိုင္က်င္႔လိုေသာ သေဘာဟု မွတ္ယူသည္။ စဥ္းစားပါရေစဦးလို႔ဆိုေသာ မိန္းကေလးမ်ားကိုလည္း အျမင္မၾကည္ေပ။ မူပိုကာ မရိုးသားေသာ အျပဳအမူလုိ႔ လက္ခံခဲ႔သည္။ ခ်စ္မိျခင္းမွာ ေသခ်ာခုိင္မာေနေသာ ခံစားမႈမဟုတ္ပါလား။ စဥ္းစားမယ္ဆိုလွ်င္ အခ်စ္ထက္ တျခားေသာအရာေတြသာ ျဖစ္လိမ္႔မည္ ထင္သည္။

ကုိယ္႔ခံစားခ်က္ကို ရွင္းလင္းပြင္႔လင္းခဲ႔မႈအတြက္ သူမ အၿမဲတေစဂုဏ္ယူခဲ႔သည္။ထိုသို႔ျပဳမူႏုိင္ခဲ႔ျခင္းမွာ ထိုသူမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး သူမမွာ ခံစားခ်က္မရွိေသာေၾကာင္႔သာ ျဖစ္လိမ္႔မည္။ သူတုိ႔အေပၚမွာ သူမမွာ အခ်စ္မရွိသလို သူမကို ဆက္လက္ခ်စ္ေစလိုေသာ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္လည္း မရွိေခ်။ သူမလည္း လြတ္လပ္သလို သူတို႔ကိုလည္း လြတ္လပ္သူမ်ားျဖစ္ေစခ်င္ခဲ႔သည္။ ယခုေတာ႔ သူႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး အခု သူမ မေျဖာင္႔မွန္ေတာ႔ၿပီလား။ သူ႔ကို ခ်စ္လားဆိုတဲ႔ အေျခအေနထက္ သူ ငါ႔ကို ခ်စ္ရဲ႕လားလို႔ စမ္းသပ္လိုခဲ႔သည္။ ခ်စ္တဲ႔သူဟာ မျဖစ္စေလာက္တားဆီးမႈကို အေလးထားမွာ မဟုတ္ဘူးဟု ထင္ခ်င္သည္။ ေနာ္ေဝေတာအုပ္ဆိုတဲ႔ စာအုပ္ထဲက မိန္းကေလး မိဒိုးရိကို သတိရသည္။


ထိုမိန္းကေလးသည္ အခ်စ္ကို အၿမဲဆာေလာင္ေနသည္႔ မိန္းကေလးျဖစ္သည္။ မိုဒိုးရိကေလးသည္ မိဘေတြဆီက အခ်စ္ကို အလံုအေလာက္မရခဲ႔ေပ။ ထို႔ေၾကာင္႔ မူလတန္းအရြယ္တန္းက တစ္ႏွစ္မွာ ၃၆၅ ရက္ သူမကို အၾကြင္းမဲ႔ခ်စ္မယ္႔သူကို ရွာမယ္လုိ႔ စိတ္ဆံုးျဖတ္ခဲ႔သူေလး ျဖစ္သည္။ မိဒိုးရိရွာေဖြခဲ႔ေသာ အခ်စ္က ထူးဆန္းသည္။ မိဒိုးရိကိုယ္တိုင္လည္း တကို္ယ္ေကာင္းဆန္မႈကို ရွာေဖြတယ္ဟုလည္း ေျပာခဲ႔သည္။

 မိဒိုးရိက စေတာ္ဘယ္ရီ ဘီစကစ္ၾကြပ္ၾကြပ္ရြရြစားခ်င္တယ္ဆိုရင္ မိဒိုးရိကို ခ်စ္သူက လုပ္ေနသမွ်ကို ပစ္ထားၿပီး သြားဝယ္ေပးတဲ႔သူ ျဖစ္ရမယ္။ ၿပီးေတာ႔ ေမာလြန္းလုိ႔ အသက္ရႈရပ္မတတ္ျဖစ္ေနလည္း ဒူးေထာက္ၿပီး မိဒိုးရိကို စေတာ္ဘယ္ရိဘီစကစ္မြမြေလး လွမ္းေပးမယ္႔သူ ျဖစ္ရမယ္တဲ႔။ ဒါေပမယ္႔ မိဒိုးရိက မလိုခ်င္ေတာ႔ဘူးဆိုကာ ျပတင္းေပါက္က လႊင္႔ပစ္မယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္တဲ႔အခါ မိဒိုးရိကို ေတာင္းပန္တဲ႔သူကို လုိခ်င္ပါသတဲ႔။ 

 မိဒိုးရိကို ခ်စ္သူက ‘အခု ကိုယ္နားလည္ၿပီ။ မိဒိုးရိ၊ ကိုယ္က ဘယ္ေလာက္မိုက္လုိက္ပါသလဲ။ မင္းက စေတာ္ဘယ္ရီဘီစကစ္ကို စားခ်င္တဲ႔ အာသီသကုန္သြားလိမ္႔မယ္ဆိုတာ ကိုယ္သိသင္႔တယ္။ ကိုယ္႔မွာ ျမည္းလို ဦးေႏွာက္နဲ႔ အသိတရားသာ ရွိတာပဲ။ မင္းကို ဘယ္အစားထိုးေပးရမလဲ။ ေခ်ာကလက္ အခ်ိဳပြဲ လုိခ်င္သလား။ ဒိန္ခဲကိတ္မုန္႔လိုခ်င္သလား’လုိ႔ ေမးသူျဖစ္ရမတဲ႔။ ထိုအခါမွ မိဒိုးရိက သူမျပဳမူခဲ႔သမွ်အတြက္ ထုိက္တန္တဲ႔ သူမရဲ႕အခ်စ္အားလံုးကို ေပးမယ္တဲ႔။ 

ထိုစာကို ဖတ္ခဲ႔စဥ္က မိဒိုးရိကို မႏွစ္မ်ိဳ႕ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ဘယ္ေလာက္ တကိုယ္ေကာင္းဆန္လိုက္တဲ႔ မိန္းကေလးပါလဲလို႔ တအံ႔တၾသျဖစ္ခဲ႔သည္။ အခုေတာ႔ သူမတစ္ေယာက္ မိဒိုးရိကို ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ၿပီ ျဖစ္သည္။ သူမႏွင္႔ မိဒိုးရိမွာ ဘယ္သူက တကိုယ္ေကာင္းပိုဆန္သနည္း။ စဥ္းစားလုိ႔ မရႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေပမယ္႔ ကိုယ္႔အျပစ္လြတ္ေအာင္ေတာ႔ ေတြးခ်င္သည္။

သူလွည္႔မၾကည္႔ဘဲ ေက်ာခိုင္းသြားတာက တကယ္မခ်စ္လုိ႔ မဟုတ္လား။ ျငင္းလုိက္တာ မွန္ပါတယ္လုိ႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္အယံုသြင္းသည္။ ထိုမွပဲ စိတ္သက္သာရၿငိမ္းခ်မ္းမွာ မဟုတ္လား။ ေသခ်ာတာက မိဒိုးရိလိုပင္ အခ်စ္ကုိ ျပည္႔ျပည္႔စံုစံုမရဖူးသူမို႔ သံသယႀကီးတာ ျဖစ္မည္။ ဒါေပမယ္႔ သံသယအက်ိဳးကို ခံစားရသူက သူမ ျဖစ္သည္။ 

ဆရာဝန္ေပးေသာ အိပ္ေဆးမ်ား၊ ပ႗ိဇီဝေဆးမ်ားကို ေသာက္ကာ အနားယူေနရသည္။ ရင္ထဲမေကာင္းရွိလွတာကို ရာသီအေျပာင္းအလဲမို႔ ကိုယ္လက္မအီသာတာပဲ ဆိုကာသာ ေျဖသိမ္႔ေလသည္။ သူကလည္း သူမကို မခ်စ္သလို၊ သူမကလည္း သူ႔ကို မခ်စ္ပါဘူးလို႔ ယံုခ်င္သည္။  ခဏတာစိတ္ယိမ္းယိုင္သြားတာပါဟု အေျဖရွာခ်င္သည္။ အထီးက်န္လြန္းလို႔ စိတ္အားငယ္မိတယ္ထင္ပါ႔ဟု ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ႀကိမ္းေမာင္းခ်င္သည္။

မနက္ျဖန္ရဲ႕ မနက္ျဖန္ေတြမွာ သက္သာသြားမည္။ ေခါင္းမာေသာ သူမက ထိုသို႔ပင္ ေမွ်ာ္လင္႔ျပန္ေလသည္။

မယ္႔ကိုး

03 October 2013

သက္ေသမဲ႔အမႈ


အရင္ေခတ္က အဂၤလန္မွာ ေခြးေမြးရင္ မွတ္ပံုတင္လုပ္ရေပမယ္႔ ေၾကာင္ေမြးရင္ မွတ္ပံုတင္စရာမလုိဘူးလို႔ ဖတ္ခဲ႔ဖူးတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ။ ေၾကာင္ေတြဟာ ဘာခ်ည္ေႏွာင္မႈမွ မလိုအပ္လုိ႔လား။  ဒါေၾကာင္႔ ကၽြန္မဟာ ေၾကာင္ကို ခင္ပြန္းလုပ္ၿပီး ေနသင္႔ရဲ႕လား။ ကိုက ကၽြန္မကို ဖုံးကြယ္ဟန္ေဆာင္ခဲ႔တယ္။ လွည္႔ဖ်ားခ်စ္ေယာင္ေဆာင္ခဲ႔တယ္။ အခြင္႔အေရးယူမင္းမူၿပီး သစၥာမတည္ ထားရစ္ခဲ႔ဖူးတယ္။ ဘာလုပ္သင္႔လဲလို႔ သူငယ္ခ်င္းကိုေမးေတာ႔ သူမက ‘ေၾကာင္သားေၾကာ္ၿပီး ေအာင္ေသေအာင္သား စားသင္႔တယ္’ တဲ႔။

ဒီအေျဖစကားဟာ ေန႔ေန႔ညည ကၽြန္မကို ထိတ္လန္႔ေစခဲ႔။ ကၽြန္မရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးဟာ ေမွာင္တိျဖစ္သြားၿပီေလ။ ကိုက အသိုက္အၿမံဳမလို၊ လြတ္လပ္တဲ႔ ေၾကာင္သာ ျဖစ္တယ္ေလ။ ၿပီးေတာ႔ ကိုးကြယ္ခံရဖူးတဲ႔ ေၾကာင္လည္း ျဖစ္ရဲ႕။ ေရွးေခတ္အီဂ်စ္ေတြက နံရံေတြထက္မွာ ေၾကာင္ပံုေတြကို ေရးၿပီး ကိုးကြယ္ခဲ႔ၾကသတဲ႔။ ကၽြန္မကလည္း ကို႔ကိုသာ မက၊ ကိုယ္႔ကို မခ်စ္တဲ႔ေၾကာင္ရဲ႕ ခ်စ္ဟန္ေဆာင္ေနတဲ႔ဓာတ္ပံုေတြကို နံရံမွာ ခ်ိတ္ဆြဲၿပီး ကိုးကြယ္ေနခဲ႔မိတာပဲ။ ဘယ္ေလာက္ ရွက္စရာေကာင္းလုိက္ပါသလဲ။

ကၽြန္မက ကို႔ကို မသိမသာေစာင္႔ၾကည္႔ေနတယ္။ ကိုကေတာ႔ ေၾကာင္ေတြရဲ႕ ပင္ကိုဟန္အတိုင္း ကၽြန္မဘာေတြပဲလုပ္လုပ္ ကၽြန္မကို အေလးမထားဘဲ လွပခန္႔ထည္ ဣေျႏၵတင္႔တယ္စြာပဲ နဂုိအတိုင္းေနထုိင္ျပဳမူဆဲ။ ကုိ႔ရဲ႕ ေအးေဆးသက္ေတာင္႔သက္သာ အနားယူလႈပ္ရွားေနပံုေတြက ၾကင္နာယုယဖြယ္ ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းလို႔ သူ႔အျပစ္ေတြကိုေတာင္ ေမ႔မိမတတ္ရယ္။


တစ္ခါတစ္ေလေတာ႔လည္း  ၾကည္႔ေနရင္းမွာပင္  Alice's Adventures in Wonderland စာအုပ္ထဲက ခ်က္ရွာေၾကာင္(Cheshire cat)လိုပဲ ကိုက ေပၚလာလိုက္၊ ေပ်ာက္သြားလုိက္ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ခ်က္ရွာေၾကာင္လုိပဲ  ကို႔မွာ ကိုယ္ေပ်ာက္စြမ္းအင္ရွိေလသလား။ "Grinning like a Cheshire cat"  ခ်က္ရွာေၾကာင္လို ၿပံဳးၿဖီးၿဖီးဆိုတဲ႔ ဥပမာအလကၤာကို ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ ခ်က္ရွားေဒသက ေၾကာင္ေတြက ႏြားႏုိ႔နဲ႔မလိုင္ေတြ အလွ်ံပယ္ရလုိ႔ ၿပံဳးေပ်ာ္ေနတဲ႔ သေဘာမ်ိဳးေပၚလာတဲ႔ ေဝါဟာရေလ။ ဒါေပမယ္႔ စာအုပ္ထဲမွာသာမက အျပင္မွာပါ က်ီစယ္ဟန္ ၿပံဳးၿဖဲၿဖဲႀကီးက ေၾကာက္စရာေကာင္းလွတယ္ မဟုတ္ပါလား။ ကိုက ကၽြန္မကို ၿပံဳးျပတုိင္း သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ေနတယ္လုိ႔ ခံစားမိခဲ႔။


တိူင္းတပါးသားေတြက ေခြးေတြကို တယုတယေမြးျမဴၿပီး လူေတြက ေၾကာင္ေတြကို စြန္႔ပစ္တတ္တယ္။ သူတုိ႔က ေၾကာင္ေတြကို ေမြးစဥ္တည္းက စြန္႔ပစ္ခဲ႔တာလား။ အသက္ႀကီးရင္႔မွ စြန႔္ပစ္လို႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါ႔မလား။ သူတုိ႔ရဲ႕စြန႔္ပစ္ျခင္းက ေၾကာင္ေတြကို ေမာင္းထုတ္အေဝးပို႔လိုက္ျခင္းလား။ ဒါေပမယ္႔ ေၾကာင္ေတြက အိမ္ျပန္လာတတ္တယ္။ သခင္ကို မတြယ္တာေပမယ္႔ အိမ္ကိုေတာ႔ ခံုမင္လြန္းလွတဲ႔ ေၾကာင္အမ်ားစုေပါ႔။ ကၽြန္မ ကို႔ကို စြန္႔ပစ္သင္႔လားလို႔ ႀကံစည္ေနခဲ႔ပါတယ္။

ကို႔ကို အိမ္က ေမာင္းထုတ္ရမလား။ ကၽြန္မကပဲ အိမ္ေပၚက ဆင္းသြားရမလား။ ပထမဆံုး ကၽြန္မ ထြက္သြားဖို႔ စီစဥ္မိရဲ႕။ အေမ႔အိမ္ခဏျပန္လိုက္ဦးမယ္လုိ႔ ေျပာၿပီး ခရီးေဆာင္အိတ္ဆြဲကာ ေက်ာခုိင္းလာခဲ႔တယ္။ လူေတြခြဲခြာသြားတာကို အေရးမထားတတ္တဲ႔ ေၾကာင္ပီပီ ကိုက ကၽြန္မကို ေခါင္းငဲ႔လုိ႔သာ  ႏႈတ္ဆက္ခဲ႔ပါတယ္။

ဒါေပမယ္႔ တစ္လေလာက္အၾကာမွာ စားေရးေသာက္ေရးခက္ခဲေနၿပီျဖစ္တဲ႔ကိုက ဘယ္ေတာ႔ျပန္လာမွာလဲလို႔  ေမးျမန္းစူးစမ္းလာခဲ႔။ ကိုနဲ႔ အတူမေနေတာ႔ဘူး။ ကၽြန္မတို႔ဇာတ္လမ္း ၿပီးၿပီလုိ႔ ေျဖရမလား။ ကၽြန္မတို႔ဆီကို လာလည္ပါဦးလို႔ ကို႔ကို ဖိတ္ေခၚလိုက္မိပါတယ္။ အထပ္၁၂လႊာ အျမင္႔မွာရွိတဲ႔ ကၽြန္မတို႔တိုက္ခန္းကို လာလည္တဲ႔အခါ ရႈခင္းေကာင္းေကာင္း ၊ေလတျဖဴးျဖဴး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို အထက္စီးကျမင္ရတာမုိ႔ ေနရာေဒသကို ကို သေဘာက်ေနေလရဲ႕။ သူရပ္ၾကည္႔ေနတဲ႔ လသာေဆာင္က ကၽြန္မ တြန္းမခ်ခင္အထိရယ္။

လူသတ္မႈနဲ႔ ကၽြန္မ အဖမ္းခံလုိက္ရတယ္ေလ။ ကၽြန္မက လူသတ္မႈမဟုတ္ဘူး။ ေၾကာင္ကို တြန္းခ်မႈပါလို႔ တရားရံုးမွာ ေလွ်ာက္ထားခဲ႔ပါေသးတယ္။ ေလ႔လာခ်က္ေတြအရ ၂လႊာမွ ၆လႊာအျမင္႔က ျပဳတ္က်ၿပီး ေသဆံုးတဲ႔ေၾကာင္အေရအတြက္က ၆လႊာမွ၃၂လႊာၾကားအျမင္႔က က်တဲ႔ေၾကာင္ေတြထက္ ေသဆံုးမႈပိုမ်ားတယ္လုိ႔ ဆိုတယ္။အထပ္ျမင္႔ကက်လာတဲ႔ေၾကာင္ေတြဟာ သူက်ခ်င္တဲ႔ ကိုယ္ဟန္အေနအထားကို ျပင္ဆင္ႏုိင္လို႔ပါတဲ႔။

သူတို႔အတြက္ အသက္သာဆံုး၊ ထိခုိက္မႈအအနည္းဆံုး ကိုယ္ဟန္ကေတာ႔ ေျခေလးေခ်ာင္ေထာက္က်မယ္႔ လႈပ္ရွားမႈသ႑ာန္ကို ရယူလို႔ေပါ႔။ အျမင္႔မွ က်လာတဲ႔အခါ ေၾကာင္ရဲ႕ဝမ္းဗိုက္ဘက္အျခမ္းကို ေလထီးလို ျဖန္႔ကားထားတတ္ၾကတယ္တဲ႔။ ေၾကာင္ရဲ႕ အသားအေရကလည္း ေပ်ာ႔ေျပာင္းတဲ႔အတြက္ ေလအဟုန္မွာ အလြယ္တကူျပန္႔ကားႏုိင္ၾကတဲ႔အတြက္ ေလရဲ႕ပြတ္တိုက္မႈအားနဲ႔ က်ဆင္းတဲ႔အရွိန္ကို တားဆီးထားႏိုင္တယ္။

က်လာတဲ႔အရွိန္ကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး ထိန္းထားႏုိင္ၿပီး ေျမႀကီးနဲ႔ေဆာင္႔မိမဲ႔ ပြတ္တိုက္မႈကို ေလွ်ာ႔ခ်ေပးႏုိင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင္႔ ေအာက္ကိုက်လာတဲ႔အခါမွာ အရွိန္မျပင္းေတာ႔ဘဲ ေပ်ာ႔ေျပာင္းတဲ႔ကိုယ္ေနဟန္ေၾကာင္႔ အထိနာသက္သာေစတယ္တဲ႔။ ျပင္းထန္ဒဏ္ရာကင္းၿပီး ကိုယ္ေဖာ႔သိုင္းပညာရွင္လို ေျမျပင္ေပၚဆင္းသက္ႏုိင္မႈေပါ႔။ ေၾကာင္က် က်တယ္လို႔ လူေတြက ဆိုၾကတယ္ မဟုတ္လား။

ကၽြန္မသာ ကို႔ကို သတ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ရင္းရွိရင္ လူမသိေအာင္ အိမ္မွာတင္ သတ္နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔သတ္ႏုိင္တာပဲ။ အိမ္အျမင္႔ ၃ လႊာကေနတြန္းခ်ခ်င္လည္း တြန္းခ်မိမယ္။ ကို႔ကို မေသေစခ်င္လို႔သာ ၁၂လႊာ တုိက္ခန္းကေန တြန္းခ်ခဲ႔တာ။ ကိုက ေၾကာင္ျဖစ္ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား သက္ေသျပခဲ႔တာပါ။ 
 
လူေတြက ကၽြန္မကို မယံုၾကည္ၾကပါဘူး။ ေဆးရံုေပၚက ကိုကလည္း အမွန္စကားမဆိုဘဲ လူထုေမတၱာခံယူရင္း ကၽြန္မရဲ႕ေသမိန္႔ကို ေစာင္႔ေနဆဲေလ။ ။


မယ္႔ကိုး

လူေယာင္ေဆာင္သူမ်ား  ရဲ႕အဆက္ျဖစ္ပါတယ္။

28 September 2013

တစ္ေယာက္တည္းကမၻာ

အိမ္ေဖာ္ဆိုေသာ စကားလံုးကို ကၽြန္မလက္မခံပါ။ ထိုသုိ႔အိမ္ေဖာ္ထားတဲ႔သူမ်ားကိုလည္း မ်က္မုန္းက်ိဳးကာ လူအခ်င္ခ်င္းေခါင္းပံုုျဖတ္ ႏွိပ္စက္ျခင္းလုိ႔ထင္သည္။ လူအခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္သူမ်ားဟုဆိုကာ အထင္ေသးတတ္သည္။ ခုေတာ႔ ဝဋ္လည္ၿပီထင္သည္။ ရန္ကုန္မွာ ေနတဲ႔အခါ ကၽြန္မတစ္ေယာက္တည္း ညအိပ္ညေန မေနရဲသျဖင္႔ အသိအေဒၚတစ္ေယာက္ကို ေခၚထားရသည္။

ဒါေပမယ္႔ ထိုအေဒၚမွာ အိမ္အကူလည္း မဟုတ္ပါ။ စာဖိုမႈးဟု ေခၚေဝၚသံုးစြဲႏုိင္သည္။ အဝတ္ေလွ်ာ္မီးပူတိုက္ကို ကၽြန္မကိုယ္တုိင္လုပ္သည္သာျဖစ္သည္။ ခက္တာက သူခ်က္ေသာ ထမင္းမ်ားကို မစားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ မသန္႔ရွင္းဟု ထင္သည္။ သူေဆးၿပီးေသာ ပန္းကန္မ်ားကို စားခါနီး တစ္ခါထပ္ေဆးေနမိသည္။ ရြံရွာတတ္သူ၊ အလြန္တရာ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာ ေနတတ္သူမဟုတ္ေပမယ္႔ စိတ္ထဲက မသိုးမသန္႔ျဖင္႔ ထိုအစာမ်ားကို စားၿပီး အန္ခ်င္ေနတတ္သည္။ တစ္ေန႔လံုးလည္း ေနလို႔မေကာင္းခ်င္သလို ျဖစ္ေနမိသည္။

သူခ်က္တာကို မစားဘဲ မုန္႔ပဲသေရစာမ်ားကို စားရတာလည္း စိတ္မခ်မ္းသာ။ ဒါျဖင္႔ ကိုယ္တုိင္ခ်က္ေပါ႔လုိ႔ မိတ္ေဆြက ေျပာသည္။ ကၽြန္မကိုယ္တုိင္ခ်က္ရင္ ဝမွာစိုးရိမ္ၿပီး ဆီမပါ ေရလံုျပဳတ္မ်ားပဲ စီမံေတာ႔မည္ ျဖစ္ရာ ထိုအေဒၚ စိတ္ဆင္းရဲရေပေတာ႔မည္။ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ ထိုအေဒၚႏွင္႔ကၽြန္မ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လို႔မရေတာ႔တာ ေသခ်ာလာသည္။ အေဒၚကို ဖုန္းဆက္ၿပီး အကူအေဒၚကို ျပန္ေခၚဖို႔ေျပာသည္။ လက္မခံ။

ႏိုင္ငံအႏွွံ႔အျပားမွာ အသက္၁၈ႏွစ္ျပည္႔သည္ႏွင္႔ တစ္ေယာက္တည္းေနခြင္႔ေပးၾကသည္က ဒီႏုိင္ငံမွာေတာ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေသာကိစၥျဖစ္သည္။ ကၽြန္မတစ္ေယာက္တည္း ေနလို႔မျဖစ္ဟု ဆိုေလသည္။ ဘယ္ထြက္ေျပးရမလဲလုိ႔ ႀကံရာမရျဖစ္သည္။ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ေျပာမိလွ်င္ အဲဒါေပါ႔ အပ်ိဳႀကီးေရာဂါလုိ႔ ကဲ႔ရဲ႔ခံရမွာ စိုးသည္။ ႏွစ္ေယာက္အတူေနႏုိင္စြမ္းမရွိသူလို႔ လက္ညိႈးထိုးရယ္ေမာၾကမွာ ေၾကာက္သည္။ တျခားလူတစ္ဦးႏွင္႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမတည္ေဆာက္ႏုိင္သူလုိ႔ ရႈံ႕ခ်စရာျဖစ္ေတာ႔မည္။ ခက္တာက ကၽြန္မရဲ႕သည္းခံႏုိင္စြမ္းလည္း ပါးလ်လာၿပီျဖစ္သည္။

ရင္ထဲမွာ ခ်ဳပ္တည္းထားရလြန္းသျဖင္႔ လူက ေပါက္ကြဲလြင္႔စင္ေတာ႔မလို ျဖစ္ေနသည္။ မခ်စ္မႏွစ္သူႏွင္႔ အတူေနရေသာဆင္းရဲ ဘာညာဆိုကာ ပံုႀကီးမခ်ဲ႕ခ်င္ေပမယ္႔ ခရီးေဆာင္အိတ္ဆြဲၿပီး ထြက္ေျပးခ်င္သည္။ တစ္ေယာက္တည္းသမားအတြက္ လံုၿခံဳတဲ႔ေနရာက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ႔ ရွားပါးလြန္းလွသည္။ ခက္လွခ်ည္႔ေလ။မယ္႔ကိုး

09 September 2013

မုိးသည္းည

သူစားေသာက္ဆုိင္ထဲ လွမ္းဝင္လာတည္းက ကၽြန္ေတာ္ သတိထားမိေနတယ္။ လူထူထူဆိုင္ထဲကို ဝင္လာေပမယ္႔ သူ႔အိမ္ယာလို သက္ေတာင္႔သက္သာဟန္နဲ႔ မ်က္ဝန္းလဲ႔ရီရီမွာ အၿပံဳးေတြခိုကာ ခ်ိဳသလိုလို။ ကၽြန္ေတာ္႔အႀကိဳက္ ဆံႏြယ္ေကာက္ေကာက္ေလးဟာ ခမ္းနားတဲ႔ေျခလွမ္းတုိင္းမွာ ၿငိမ္႔ၿငိမ္႔ေလးလြင္႔ေနတာ အသည္းထဲမွာ ေရခဲျမစ္ ျဖတ္စီးသလို။

 ျမင္ျမင္ခ်င္းအခ်စ္မဟုတ္ပါဘူး။ ျမင္ျမင္ခ်င္းအႀကိဳက္လို႔ ေျပာခ်င္ေပမယ္႔ သူ ခ်စ္စရာေကာင္းပံုက မ်က္လံုးထဲက မထြက္ဘူး။ ဒါေပမယ္႔ တုိက္ရိုက္ၾကည္႔လုိ႔ မေကာင္းေတာ႔ နံရံမွန္ကတဆင္႔ပဲ သူ႔ကို ၾကည္႔ေနမိတယ္။ သူကေလးကလည္း မေခဘူး။ ဆံႏြယ္ေတြ သပ္တင္သလိုလုိနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္႔အၾကည္႔ခိုးကို ဖမ္းတာ ရုတ္တရက္မို႔ ႏွလံုးခုန္ေတာင္ ျမန္သြားတယ္။

သူေရာ ကၽြန္ေတာ္႔ကို စိတ္ဝင္စားေနလား။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္စြန္႔စားသင္႔တယ္လို႔ ထင္တယ္။ သူ က်သင္႔ေငြရွင္းေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း ကဗ်ာကယာေငြရွင္းၿပီး သူ႔ေနာက္လိုက္ခဲ႔တယ္။ တကယ္ပဲ။ သူေစာင္႔ေနခဲ႔တယ္။ ဟုတ္တယ္။ အေသအခ်ာပဲ။ ျဖတ္သြားတဲ႔ အငွားကားကို မတားဘဲ သူလႊတ္ေပးလုိက္ေပမယ္႔ သူ႔အနား ကၽြန္ေတာ္တိုးသြားေတာ႔ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာ အသည္းယားစရာပဲ။

 ‘ဘယ္မွာေနတာလဲ’ လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေမးေတာ႔ သမုိင္းတဲ႔။ ကံမ်ားေကာင္းခ်င္ေတာ႔ စကားဆက္ရတာ လြယ္သြားၿပီ။ ‘အစ္ကိုက ရွစ္မိုင္မွာ ေနတာ တစ္လမ္းတည္းပဲ။ အတူတူစပ္စီးၾကတာေပါ့' လု႔ိ ေျပာလုိက္တယ္။ အရာအားလံုးက အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေနတယ္။ ကားငွားရတာကအစ ေစ်းဆစ္စရာမလုိဘူး။

 ႏွစ္ေယာက္စလံုး ေနာက္ခန္းမွာ အတူတူထိုင္ျဖစ္ခ်ိန္မွာ မိုးဖြဲဖြဲမစဲဘဲ ရြာေနၿပီ။ သူ႔ကို မသိမသာၾကည္႔လိုက္ေတာ႔ သူ႔အက်ႌက နာမည္ႀကီးတံဆိပ္အတု ျဖစ္ေနၿပီး ဂ်င္းေဘာင္းဘီႏြမ္းႏြမ္းကလည္း အနားေတြ ေတာ္ေတာ္ဖြာေနတာ ေတ႔ြရတယ္။ စိတ္မေကာင္းစရာပဲ။ ထီးပါလား။ လုိ႔ ေမးလိုက္ေတာ႔ သူေလးက မပါဘူးတဲ႔။ ေနာက္တစ္ဆင္႔တက္တဲ႔အေနနဲ႔ အစ္ကို႔အိမ္မွာ ခဏနားပါလား။ မိုးစဲမွ ျပန္ေလ။ လို႔ ေျပာလုိက္တယ္။ ဒီအေၾကာင္းျပခ်က္က ရယ္စရာပဲ။

အၾကည္႔္စူးစူးနဲ႔ သူက ဘာမွျပန္မေျဖဘဲ ႏႈတ္ခမ္းေထာင္႔ခၽြန္းေလးပဲ ညႊတ္ေကြးသြားတယ္။ ပါးခ်ိဳင္႔ကေလးေပၚရံုပဲ။ ၿပံဳးတာမဟုတ္ေပမယ္႔ ကၽြန္ေတာ္႔ရင္ထဲ လႈိက္တုန္လွၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္႔ေမွ်ာ္လင္႔သလိုပဲ သူက ေျခာက္လႊာက ကၽြန္ေတာ္႔တိုက္ခန္းအထိ မေမာမပန္းပဲ အတူတက္လာပါတယ္။ အိမ္ေပၚေရာက္ေရာက္ခ်င္းပဲ သူက ‘ခင္ဗ်ားက တစ္ေယာက္တည္း ေနတာလား’ လုိ႔ ေမးေတာ႔ ‘အခုႏွစ္ေယာက္ေလ။ မင္းနဲ႔ေပါ႔’လို႔ ေျပာရင္း ေရခဲေသတၱာထဲက ဘီယာတစ္ဗူးကို ေဖာက္ငွဲ႔ၿပီး သူ႔ဆီ တစ္ခြက္ကမ္းေပးလိုက္တယ္။ သူက  ဘာမွမေျပာဘဲ ဟက္ကနဲရယ္ၿပီး ဘီယာကို တက်ိဳက္တည္း ေမာ႔ခ်လိုက္တယ္။ စြဲမက္စရာပဲ။

သူ႔မ်က္လံုးေတြ အေရာင္ရင္႔လာတာ၊ သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေတြ စိုရႊဲသြားတာကို အသက္မရႈဘဲ ကၽြန္ေတာ္ေငးၾကည္႔ေနဆဲမွာ ကၽြန္ေတာ႔္ေဘာင္းဘီထက္ သူ႔လက္လွမ္းလာတယ္။သူကလည္း ကၽြန္ေတာ႔္လုိပဲ နိဒါန္းေတြ ပ်ိဳးရတာ သိပ္စိတ္ရွည္ပံုမရဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္က သိပ္စြဲေဆာင္မႈရွိလုိ႔ ျဖစ္မွာေပါ့။ ဒါေပမယ္႔ ဒီအေတြးႏွစ္ခုလံုးမွားတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ႔္ကိုယ္ေပၚက အဝတ္အစားေတြ မဲ႔သြားခ်ိန္မွာ သိလိုက္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္႔လည္တုိင္မွာ ထိကပ္ထားတာ သူ႔ႏႈတ္ခမ္းမဟုတ္ဘဲ ေျခာက္လက္မဓားေျမွာင္ျဖစ္ေနတယ္။

အသံကုန္ေအာ္ဟစ္ၿပီး အကူအညီေတာင္းရမလား။ တဝုန္းဝုန္း တဒိုင္းဒိုင္းရြာေနတဲ႔မိုးသံကို ဖုံးေအာင္ ေအာ္ႏုိင္တယ္ ထားဦး၊ လူေတြက ေျခာက္လႊာအထိ တက္လာတယ္ထားဦး သူတုိ႔ေရာက္လာခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္က ဝတ္လစ္စလစ္နဲ႔ အသက္ေပ်ာက္ေနမလား။ သူထြက္ေျပးစရာကလည္း တံခါးမႀကီးတစ္ခုပဲ ရွိတယ္။ သူက ရွိတာေတြ အကုန္ထုတ္ေပးလို႔ ေျပာေနတယ္။ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ ရွိသမွ် ယူသြားလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ေအာ္ေျပာလိုက္မိတယ္။ သူက အက်ႌနဲ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္႔ကို ျပန္ခ်ည္ထားေပမယ္႔ ပါးစပ္ကုိေတာ႔ ဆို႔ပိတ္မထားဘူး။

ပိုက္ဆံအိတ္အျပင္ ဗီရိုထဲကိုပါ သူေမႊေႏွာက္ရွာေနတယ္။ တကယ္ေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္က ပိုက္ဆံေတြကို အဝတ္ေတြနဲ႔ လံုးၿပီး အဝတ္ေဟာင္းျခင္းေတာင္းထဲ ထည္႔ထားတာ။ ဒီအထဲမွာ ဘာေရြ၊ေငြေတြ မေတြ႔ေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္႔အဝတ္ေတြကို ယူဖုိ႔ ျပင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္႔ဖုန္းကလည္း သူ႔လက္ထဲမွာ။ ဘာျဖစ္လို႔ မ်က္ရည္က်လာမွန္းမသိဘူး။ ငါ႔ အဝတ္ေတြ ယူမသြားပါနဲ႔လို႔ ငိုေျပာေနမိတယ္။ အဝတ္အစားေကာင္းမက္တဲ႔ ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္ ဒီအဝတ္ေတြကို ရန္ကုန္မွာ အကုန္ျပန္ရွာႏိုင္ဖို႔ သိပ္ခက္တယ္။

သူက သေရာ္ေတာ္ေတာ္အၿပံဳးနဲ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္႔လက္မွာ ခ်ည္ထားတာကို လာျဖဳတ္ေပးတယ္။ တကယ္က သူ႔မ်က္ႏွာကို ကၽြန္ေတာ္တစ္ခ်က္ေလာက္ ထိုးလိုက္သင္႔တာ။ ဒါေပမယ္႔ သူ႔ေျခသလံုးကိုပဲဖက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္႔အဝတ္ေတြျပန္ေပးဖို႔၊ ဖုန္းကို ထားခဲ႔ဖို႔ ရႈိက္ႀကီးတငင္ေျပာေနမိတယ္။ သူက ေျခေထာက္ကို ခါၿပီး ကၽြန္ေတာ္႔ကို ကန္ထုတ္လုိက္ေပမယ္႔ လဲက်သြားတဲ႔ ကၽြန္ေတာ္႔အေပၚ အဝတ္အစားအိတ္ပစ္ေပးတယ္။ ဖုန္းကိုေတာ႔ သူက ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ ခ်ထားေပးတယ္။ ၁၉၉ကို ဖုန္းမဆက္ဘူး မဟုတ္လားတဲ႔။ ခပ္ေထ႔ေထ႔ၿပံဳးၿပီး ကၽြန္ေတာ္႔အခန္းထဲက သူထြက္သြားတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ကၽြန္ေတာ္႔ဘဝထဲကေတာ႔ မဟုတ္ဘူး။


သူငယ္ခ်င္းေတြေတြ႔တုိင္း ကၽြန္ေတာ္႔ကို ေလွာင္တယ္။ မင္းကြာ ႏုိင္ငံျခားက ျပန္လာၿပီး အတိတ္ေမ႔သြားၿပီလား။  ျမန္မာျပည္က ေကာင္ေတြကို ဘာမွတ္ေနသလဲ။ သတ္မသြားတာ ကံေကာင္းတဲ႔။ ဒါေပမယ္႔ သူက ဒီလုိ ရက္စက္တတ္သူ မဟုတ္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုခ်င္ေနတုန္းပဲ။မိုးသည္းညတိုင္း ကၽြန္ေတာ္သူ႔ကို သတိရတယ္။ ေၾကာက္ရြံ႔စရာအျဖစ္အပ်က္ကို မဟုတ္ပါဘူး။

 သူ ဘာလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ မအိပ္ခဲ႔တာလဲ။ အိပ္ၿပီးမွ သူလိုခ်င္တာ ယူလုိ႔ ရတာပဲ မဟုတ္လား။ ကၽြန္ေတာ္က သူ႔အႀကိဳက္ မဟုတ္လုိ႔လား။ သူလည္း gayပဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိတယ္။ ေယာက္်ားခ်င္းႀကိဳက္တဲ႔ေလာကမွာ အရိုးမ်ားသေလး၊ ေခ်းခါးသေလးလုိ႔ မေရြးၾကပါဘဲ။ ဘာလုိ႔လဲလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ေမးခ်င္တယ္။ သူနဲ႔ ထပ္ေတြ႔ရမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ယံုၾကည္ေနတုန္းပဲ။ ။

မယ္႔ကိုး

08 September 2013

အသံုးမက်တဲ႔ဇာတ္ေကာင္

သူမက စာေရးမယ္ဆိုလွ်င္ သူမဇာတ္ေကာင္ကို အမ်ားႏွင္႔မတူစြဲထင္က်န္ရစ္ေသာ ေရခဲေတာင္လို ေအးခဲမာေက်ာၿပီး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာျမင္ရေသာ စိတ္ထားႏွင္႔ bitchy ဆန္ေသာ မိန္းမမ်ိဳးသာ ျဖစ္လိုလွသည္။ ထိုမိန္းမမ်ားရဲ႕စရိုက္ကို သူမ မႀကိဳက္လွေသာ္လည္း သာမန္လူမ်ား ဦးညႊတ္တမ္းတတဲ႔ မိန္းမမ်ားမဟုတ္ပါလား။

သူမရဲ႕ ဇာတ္ေကာင္ကိုလည္း ခိုင္မာေသာ၊ ျပတ္သားေသာ၊ ရက္စက္ေသာ၊ လွည္႔စားတတ္ေသာ၊ စြဲေဆာင္မႈရွိေသာ၊ လိုသမွ်ရ ေအာင္ျမင္ေသာ မိန္းမမိ်ဳးသာ ျဖစ္လိုလွသည္။ သူမကေတာ႔ ထိုဇာတ္ေကာင္မ်ိဳးကို ဖန္တီးႏုိင္မည္မဟုတ္။ သူမရဲ႕ ဇာတ္ေကာင္က အသံုးမက် ေပ်ာ႔ညံံ႔ညံ႔မိန္းမသာျဖစ္သည္။

သူမဇာတ္ေကာင္သည္ ႏႈတ္ခမ္းကို မဟတဟဖြင္႔ကာ ေယာက္်ားတကာကို ရူးေစႏိုင္ေသာ မိန္းမမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ႏႈတ္ခမ္းစူပုပ္ပုပ္ျဖင္႔ အေဖာ္မဲ႔ေနလိုေသာ မူလတည္းက ရူးတူးတူးမိန္းမသာျဖစ္သည္။ ကိစၥမ်ားကို ေသြးေအးေအးျဖင္႔ ေျဖရွင္းတတ္ေသာ မိန္းမမဟုတ္ဘဲ ထိခိုက္မိေသာအခါ ဘာမွမျဖစ္သလို ေနၿပီးမွ တအံု႔ေႏြးေႏြးပူေဆြးတတ္ေသာ မိန္းမျဖစ္သည္။ သူမရဲ႕ဇာတ္ေကာင္သည္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲလည္း ငိုတတ္သည္။

လြန္ေလၿပီးေသာအခါက ဇာတ္ေကာင္ရဲ႕အစ္မက ဇာတ္ေကာင္ကို ဘဲဥခ်ဥ္ရည္ဟင္းခ်က္ေကၽြးမယ္။ လာစားဟု ေခၚသည္။ ဇာတ္ေကာင္က အင္း။လာမယ္လုိ႔ ေျပာၿပီးေနာက္ ပ်င္းၿပီး အျပင္မထြက္ခ်င္ေတာ႔ေပ။ ထိုအခါ ဇာတ္ေကာင္အစ္မက ဖုန္းဆက္ေသာအခါ မလာေတာ႔ဘူးေနာ္လုိ႔ ေျပာၿပီး အစ္မက ဟင္းေတြခ်က္ထားရတာ သနားပါတယ္လို႔ဆိုကာ တစ္ေယာက္တည္း ရႈိက္ႀကီးတငင္ငိုခဲ႔ေသာ ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္သည္။

သိပ္မၾကာေသးခင္ကလည္း မိတ္ေဆြအစ္မတစ္ေယာက္ ကိုယ္ဝန္ရေတာ႔ ‘သမီးကို ေမြးစားပါလား’ လုိ႔ မစေနာက္ရေတာ႔မွာကို ဝမ္းနည္းတတ္ေသာ စိတ္ပ်က္စရာဇာတ္ေကာင္လည္း ျဖစ္သည္။ ‘ No family wants to adopt me’ လုိ႔ ေရးၿပီးေနာက္ ေျဖမဆည္ႏုိင္သလို ငိုေနခဲ႔ေသာ ဇာတ္ေကာင္လည္းျဖစ္သည္။ ဇာတ္ေကာင္ရဲ႕အေမက ‘နင္႔ကို ဘယ္သူမွ မခ်စ္ဘူး။ နင္႔အစ္မမ်က္ႏွာနဲ႔ မတတ္သာလို႔ ေပါင္းေနတာ’ ဆိုတဲ႔စကားကို ျပန္ၾကားလိုက္ ငိုလိုက္နဲ႔ အရူးလို ေၾကကြဲတတ္ေသာ ဇာတ္ေကာင္လည္း ျဖစ္သည္။

သူမသည္ မိန္းမတိုင္း စိတ္ကူးယဥ္ေတာင္႔တကာ လိုခ်င္တဲ႔ပံုရိပ္ျဖစ္ေသာ ဇာတ္ေကာင္ကို ဘယ္ေတာ႔မွ ဖန္တီးႏိုင္မွာ မဟုတ္ေပ။ လူဘံုအလယ္မွာ ဝင္႔ထယ္ေသာ၊ မ်က္လံုးေလးျပဴးၾကည္႔ရံုနဲ႔ ေယာက္်ားေတြ ဗံုးဗံုးလဲေၾကြေသာ၊ စီးကရက္မီးခိုးမ်ားအၾကားတြင္ ရီတီတီ ညိႈ႔ငင္ေသာ မ်က္လံုးမ်ားႏွင္႔ ေသေစေလာက္ေသာ၊ ေျဖေဖ်ာ္မႈတြင္ ေလဒီဂါဂါပင္ ရႈံးေသာ မိန္းမမိ်ဳး။လူတကာ တပ္မက္ၾကသည္က ၾကည္ေအးရဲ႕ မီ လို၊ ေလရူးသုန္သုန္ထဲက စကားလက္လို ဇာတ္ေကာင္မ်ိဳး။

 

ဘဝမွာ မရတာမရွိေစရ ။ လိုခ်င္တာ ရယူဖို႔ဆို အေၾကာက္တရားမဲ႔၊ အရွက္ကို ေဘးဖယ္ကာ၊ ငဲ႔ညွာမႈကင္းကင္းနဲ႔ လက္ရဲဇက္ရဲ ရယူႏုိင္ေသာ မိန္းမမ်ိဳး။ တားဆီးသူမွန္သမွ် တိုက္ခုိက္ေခ်မႈန္းႏိုင္ၿပီး လိုခ်င္ေသာ ေနရာကိုသိ၊ ရေအာင္ေနေသာ မိန္းမမ်ိဳး။ သူတကာေပၚ ဆရာႀကီးလုပ္ ဦးေဆာင္လႊမ္းမိုးႏုိင္ေသာ မိန္းမမ်ိဳး။ လူေတြရဲ႕ေခါင္းေပၚမွာ စႀကၤံေလွ်ာက္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈသရဖူေဆာင္းကာ က်ရႈံးစကား မၾကားဖူးေသာ မိန္းမမ်ိဳး။ ထိုထို အေၾကာက္ကင္းေသာ၊ မတုန္လႈပ္ေသာ၊ ရက္စက္ေသာ၊ ေအာင္ျမင္ေသာမိန္းမမ်ိဳးကိုမွ ကိုးကြယ္ခ်င္ေသာသူမ်ားအတြက္ သူမရဲ႕ ဇာတ္ေကာင္က အလုပ္မျဖစ္ေပ။

သူမကေတာ႔ ထိုမိန္းမမ်ဳိးနဲ႔ အလွမ္းကြာေသာ အျဖစ္မရွိတဲ႔ဇာတ္ေကာင္ႏွင္႔သာ ႏွစ္ပါးသြားေနရသည္။ ထိုဇာတ္ေကာင္ကို သူမ ေျမျမွပ္မွ ျဖစ္ေတာ႔မည္ ထင္သည္။ ေရထဲတြန္းခ်ရင္ ေကာင္းမလား။ အဆိပ္ေကၽြးရင္ ေကာင္းမလား။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ေပးရင္ ေကာင္းမလား။

 သူမ စဥ္းစားကာ စိတ္ပ်က္ေနရဦးမည္။ ။ 

မယ္႔ကိုး