24 December 2013

ႏွိမ္႔ခ်ေစာ္ကားသူမ်ားးႏွင္႔ ျခားနားမတူခ်င္သူ

အပ်ိဳႀကီးဟု သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ရာဝယ္ဆိုတဲ႔ စာမွာ လူတစ္ဦးက ကၽြန္မက သူမ်ာနဲ႔မတူေၾကာင္း အေရွ႔မွာရပ္တည္ျပသခ်င္တဲ႔ စိတ္ရွိတယ္ဆိုၿပီး မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ႔ပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ ကၽြန္မက လူေတြေရွ႕ရပ္ဖုိ႔ အသာထား လူေတာမတိုးေသာ၊ မဝ႔ံရဲေသာမိန္းမတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အၿမဲလိုလုိ ေအးရာေအးေၾကာင္း ေခ်ာင္တစ္ေခ်ာင္မွာ ကုပ္ကုပ္ေနတတ္ေသာသူသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tolerance of intolerance is cowardice. -Ayann Hiris Ali 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ေအရမ္း ဟီရိစ္ အလိီေျပာသကဲ႔သို႔ သေဘာထားေသးျခင္း/သည္႔မခံသင္႔ေသာအရာမ်ားကို သည္းခံျခင္းဟာ သရဲေဘာေၾကာင္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။ ကၽြန္မကေတာ႔ ထုိသုိ႔ လူအခ်င္းခ်င္းႏွိမ္႔ခ်ျပဳမူေျပာဆိုျခင္းမ်ားကို သူရဲေကာင္းလုပ္ၿပီး တြန္းလွန္သူ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရးသားခဲ႔တဲ႔စာမ်ားမွာ ေခ်ာင္ပိ္တ္အရိုက္ခံရေသာေၾကာင္႔ ေပၚေပါက္လာျခင္းေသာ ညည္းညဴသံမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုလူသားအခ်င္းခ်င္းမေလးစားတာကို ကန္႔ကြက္ရံုစာ/စကား ေျပာမိတဲ႔အခါ မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ကာ စြပ္စြဲရေသာ လူ(ေတြ)ရဲ႕ စိတ္ကလည္း ေလ႔လာစူးစမ္း၊ခန္႔မွန္းၾကည္႔ခ်င္စရာပင္။ ထိုလက္ညိႈးထိုးသူရဲ႕စိတ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ သေရာ္ေစာ္ကားေလွာင္ေျပာင္ျခင္း၊ အဆင္႔အတန္းခြဲျခားႏွိမ္႔ခ်ဆက္ဆံျခင္း၊ အဓမၼႏွိပ္စက္အႏုိင္က်င္႔ျခင္းနဲ႔သာ သမာရိုးက်အသားက်ေပ်ာ္ေမြ႔ေနသလား။ အံ႔ၾသဝမ္းနည္းမိပါတယ္။ ဒီလိုမတရားမႈေတြကို ျငင္းဆန္တဲ႔အခါ ရူးေနတယ္ဆိုၿပီး ကဲ႔ရဲ႔ရႈတ္ခ်ရံုမွ်မက မိုးခါးရည္မေသာက္ရင္ အေသသတ္မယ္လုိ႔မ်ား ရည္ရြယ္စိတ္ကူးထားတယ္္ထင္။

ကၽြန္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ႔ဲတဲ႔သူေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဲေပးႏုိင္ခြင္႔၊ လုပ္ငန္းခြင္သာတူညီမွ်မႈအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ႔သူေတြ၊ ကေလးသူငယ္ေတြကို မတရားခုိင္းေစမႈလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနသူေတြ၊ ေနာက္ဆံုး စစ္ကၽြန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနသူေတြမွ အစ မသာစရိတ္မရွိတဲ႔သူေတြအတြက္ကူညီေနတဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္းေတြအဆံုး အမ်ားနဲ႔မတူေၾကာင္း ရပ္တည္ျပသခ်င္တဲ႔ စိတ္တစ္ခုတည္းရွိတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ တစ္ခ်ိဳ႕သူေတြအတြက္ နားလည္ဖုိ႔ သိပ္ခက္ေနသလား။ လူအခ်င္းခ်င္းေလးစားစြာ ဆက္ဆံဖို႔ဆိုတာ အသိစိတ္မွာ လက္သင္႔မခံႏုိ္င္ဘူးလား။ 

ၿပီးခဲ႔တဲ႔လက One Billion Rising သန္းတစ္ေထာင္လႈပ္ရွားမႈေဆြးေႏြးပြဲအလုပ္ရံုက အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း သတိရမိပါတယ္။ ဖိလစ္ပုိင္ အမ်ိဳးသမီးသရုပ္ေဆာင္၊ လူ႔အခြင္႔အေရးလႈပ္ရွားသူ monique wilson က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ သန္းတစ္ေထာင္လႈပ္ရွားမႈဆိုတာ အမ်ိဳးသမီး၊ကေလးသူငယ္မိန္းကေလးမ်ားကို ျပဳလုပ္ေသာ မတရားမႈ၊ အႏုနည္းမွ အၾကမ္းဖက္မႈအဆံုး ေစာ္ကားအႏုိင္က်င္႔မႈမ်ိဳးစံုကို အကျဖင္႔ ေတာ္လွန္ကန္႔ကြက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

အထူးသျဖင္႔ မိန္းကေလးမ်ားက (ခ်စ္သူ/တြဲေနသူရဲ႕) ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမတရားျပဳက်င္႔အခံရဆံုးေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္တဲ႔ ခ်စ္သူမ်ားေန႔႔မွာ ကကြက္ျဖင္႔  မိန္းကေလးေတြ ခံစားရေသာ ဖိႏွိပ္ညွင္းပန္းခံရမႈအလံုးစံုကို လက္မခံ၊ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း လူထုကို သတိေပးႏႈိးေဆာ္လႈပ္ရွားျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခမ္းအနားမွာ ၾကည္႔ခြင္႔ရခဲ႔တဲ႔ ဗီဒီယိုတစ္ခုကို မွ်ေဝပါရေစ။ထိုသုိ႔မတရားမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ လူသားအားလံုးကုိေရာ သူမ်ားႏွင္႔ မတူျခားနားတာ ျပခ်င္လုိ႔ ေရွ႕ထြက္ရပ္သည္လုိ႔ ကဲ႔ရဲ႕အတင္းဆိုၾကဦးမလား။ အမွန္စင္စစ္မွာေတာ႔ မိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ ဗီဇေသြးမွာ ရန္လုိမႈနည္းပါးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနလိုသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔ ရန္နည္းလိုေသာ ကၽြန္မအေနျဖင္႔ တတ္ႏုိင္သမွ်ႏႈတ္ကိုပိတ္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္သာ ေနလုိ္လွပါတယ္။
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, However, something must be said, and there are times when silence becomes an accomplice to injustice. -Ayann Hiris Ali 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ဒါေပမယ္႔လည္း ေအရမ္း ဟီရိစ္ အလိီေျပာသကဲ႔သို႔ ၿငိမ္သက္ေနျခင္းဟာ မတရားမႈမွာ ႀကံရာပါျဖစ္ေနတဲ႔အခ်ိန္ေတြမွာ တစ္ခုခုေျပာရေတာ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ာနဲ႔မတူေၾကာင္း အေရွ႔မွာရပ္တည္ျပသခ်င္တဲ႔ စိတ္ရွိတယ္လုိ႔ စြပ္စြဲဦးေတာ႔ ႏွိမ္႔ခ်ေစာ္ကားသူမ်ားဖက္မွာ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ အတူမရပ္ႏုိင္တဲ႔အတြက္ ဝမ္းနည္းပါတယ္လုိ႔ ဆိုပါရေစ။

ထုိသုိ႔ႏွိမ္႔ခ်ေစာ္ကားသူမ်ား၊ ထိုသူမ်ားကို အားေပးအားေျမွာက္ဒူးေထာက္ရိုက်ိဳးသူမ်ားနဲ႔ အတူရွိမေနႏုိင္မႈအတြက္ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လုိပင္ မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲကဲရဲ႕ခံလည္း ရြာျပင္မွာ တစ္ဦးတည္းေနရလည္း ကိုယ္႔လုပ္ရပ္အတြက္ ေက်နပ္ဝမ္းသာေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

မယ္႔ကိုး

21 December 2013

အပ်ိဳႀကီးဟု သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ရာဝယ္

Mae Coe 
August 11 

အပ်ိဳႀကီး ၊လူပ်ိဳႀကီးလို႔ သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္တဲ႔သူေတြမွာ အႏုိင္က်င္႔လုိစိတ္အျပင္ ၊ သိိမ္ငယ္္စိတ္၊ အားက်မနာလိုစိတ္ရွိလိမ္႔မွာ။ ရွက္ဖြယ္။ သူတုိ႔ဘာကို ဖံုးကြယ္ၿပီး ဂုဏ္ယူဝံ႔ၾကြားေနလဲ။စိတ္ပညာ၊ လူမႈေဗဒ၊ အေတြးအေခၚ၊ ဒႆနေတြနဲ႔ယွဥ္ေျပာစတမ္းဆို ေျခာက္ျပစ္ကင္းတဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရးလုိ႔ မရွိပါဘဲ။ ………………………………………………………………………………………………………… 

မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ျပန္ဆံုတိုင္း တစ္ေယာက္တည္းပဲလား။ အပ်ိဳႀကီးလုပ္ေနေတာ႔မွာလားလုိ႔ စကားၾကားရဖန္မ်ားလာေပမယ္႔ သည္းခံႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ္႔ မိတ္ေဆြအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ သူတုိ႔ေယာက္်ားက အဘယ္မွ်ေကာင္းေၾကာင္း၊သူတုိ႔အေပၚ အဘယ္သို႔ၾကင္နာေၾကာင္း၊ သူတို႔အိမ္ေထာင္ေရးမွာ တုႏႈိင္းမမွီ သာယာေၾကာင္း အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကြားဝါၾကေသာအခါက်မွ ရယ္ခ်င္လာေတာ႔တာ။ဤသို႔ျဖင္႔ ထိုစာပိုဒ္ကို မ်က္ႏွာစာအုပ္မွာ ရြဲ႕တဲ႔တဲ႔ အလြန္အက်ဴးေရးမိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မရယ္ႏိုင္သူအခ်ိဳ႕ေတာ႔ မွတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳၾကပါတယ္။ ထိုမ်က္ႏွာစာအုပ္စကားဝိုင္းမွ တစ္ခ်ိဳ႕စကားလံုးမ်ားကို ကူးယူေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။(ပထမအမ်ိဳးသမီး၊ ဒုတိယအမ်ဳိးသမီးဟု အမည္ေပးရျခင္းမွာ ပထမမွတ္ခ်က္ေပးေသာ အမ်ိဳးသမီးဟု ဆိုလုိၿပီး၊ ဒုတိယ၊တတိယ၊စတုတၳဟု ဆိုရာတြင္လည္း ထိုသုိ႔ပင္ မွတ္ယူေစခ်င္ပါတယ္။)

ပထမအမ်ိဳးသမီး-သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္တယ္လို႔ ယူဆရင္ေတာ႔လဲ ကိုယ္ယူဆတဲ႔ အတိုင္းေပါ႔။ ဒါဟာ ဖက္တီး၊ ဂ်ပု စတာေတြနဲ႔ သိပ္မတူပါဘူး။ 
August 11 at 2:59pm via mobile · Like

 Mae Coe-ဟုတ္ကဲ႔ ဘာလုိ႔ မတူတာလဲလုိ႔ ရွင္းျပေပးပါလား အစ္မ …...... ခ်စ္စႏုိ္းေခၚတဲ႔ အေခၚအေဝၚမဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါဆို အိမ္ေထာင္က်သူေတြကို ဘာလုိ႔ အအိုႀကီးလုိ႔ မေခၚတာပါလဲ။ ကၽြန္မ ေျပာခဲ႔တဲ႔အတုိင္း အမ်ားနဲ႔မတူကြဲျပားေနသူေတြကို ခြဲျခားႏွိမ္႔ခ်လိုျခင္းလို႔ ထပ္မံဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲ ရင္းႏွီးလို႔ေခၚတယ္ဆိုဆို ဒါဟာ ရယ္စရာဆိုရင္ ခါးေအာက္ပိုင္းျပက္လုံးလုိပဲ နိမ္႔က်တဲ႔ဟာသတစ္ခုလုိ႔ပဲ မွတ္ယူပါတယ္။
August 11 at 3:04pm · Like · 9

ပထမအမ်ိဳးသမီး-အမ အိမ္ေထာင္က်ေတာ႔ ၃၁ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ။ ၂၅ေက်ာ္ရင္ အပ်ိဳၾကီး အေခၚခံရတဲ႔ ေခတ္မွာ တစ္ခါမွအေခၚမခံခဲ႔ရေတာ႔ ဒီfeelingကို နားမလည္ဘူးဆိုပါေတာ႔။ အဲ တစ္ခုေတာ႔႐ွိတယ္၊ ကိုယ္ကလည္း သူမ်ားကို တစ္ခါမွမေခၚဖူးဘူး။
August 11 at 3:18pm via mobile · Unlike · 1

ပထမအမ်ိဳးသမီး-အစ္မ သူငယ္ခ်င္းေတြထဲမွာလဲ ခုထိ (၃၆၊၃၇) အိမ္ေထာင္မျပဳေသးသူေတြ ႐ွိပါတယ္။ သူတို႔ ၾကည္႔ရတာ အပ်ိဳႀကီးအေခၚခံရလို႔ ဘာမွfeeling ျဖစ္ပံုမရပါဘူး။ ေခၚတဲ႔သူေတြကေရာ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ကပါ အိမ္ေထာင္မျပဳခ်င္လို႔ မျပဳ တာ ဆိုတာသိေနတာကိုး။ ဒါေၾကာင္႔ ဘာမွသိပ္မခံစားတာလားမသိပါဘူး။
August 11 at 3:44pm via mobile · Like · 1

 Mae Coe-ဟုတ္ကဲ႔ အစ္မ……… ညီမကိုလည္း အပ်ိဳႀကီးလို႔ လာေခၚရင္ ဝမ္းမနည္း၊ေဒါသမထြက္ပါဘူး။ ကိုယ္တုိင္လည္း (ဒီေရြးခ်ယ္ထားတဲ႔ဘဝကို) ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ေခၚတဲ႔သူေတြကိုသာ အေျခခံယဥ္ေက်းမႈမရွိ စိတ္ဓာတ္အဆင္႔အတန္းမျမင္႔သူေတြလို႔သာ စိတ္ထဲက မွတ္ယူတာပါ။ 
August 11 at 3:55pm · Edited · Like · 7

 Mae Coe-အစ္မ……. ၿပီးေတာ႔ ညီမရဲ႕ status မွာ အပ်ိဳႀကီး ၊လူပ်ိဳႀကီးလို႔ သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္တဲ႔သူေတြလုိ႔ ေရးထားပါတယ္။ ေခၚေဝၚျခင္း၊ ေနာက္ေျပာင္ျခင္း၊ သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းက အဆင္႔ကြာတာမုိ႔ တကယ္လို႔ သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ခံရမယ္ဆိုရင္ အစ္မရဲ႕သူငယ္ခ်င္းေတြ (အနည္းအမ်ား) ထိခုိက္ခံစားရလိမ္႔မယ္လုိ႔ ညီမယံုၾကည္ပါတယ္။
 August 11 at 4:31pm · Edited · Like · 2

ဒုတိယအမ်ိဳးသမီး-လူတစ္ခ်ိဳ႕က ႏွိမ႔္ခ်ခ်င္တဲ႔သေဘာနဲ႔ ေျပာၾကတယ္။လူတစ္ခ်ိဳ႕က် ဒီလိုပဲ ဘာမွမရည္ရြယ္ဘဲ ေခၚၾကပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ဆိုင္တယ္။ တ ခ်ိဳ႕က ခ်ိဳးခ်ိဳးဖဲ႔ဖဲ႔ကို ေျပာတာ ။ မၾကားခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနလိုက္တယ္။ ဘာ response မွ မေပးဘူး။ ခပ္တည္တည္ ေနေပးလိုက္တယ္ ။ ဒါေပမယ္႔ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ရိုင္းတယ္။look down ၿဖစ္တယ္။ August 11 at 5:22pm via mobile · Unlike · 4 

တတိယအမ်ိဳးသမီး-မဂ်ဴကေတာ......ေအးေဟ႔ နင္တို႔လိုဘ၀ေပးမေကာင္းေတာ႔ ခ်စ္တဲ႔သူေကာ မခ်စ္တဲ႔သူေကာ စိတ္ပါပါမပါပါ ေပါင္းစရာမလိုဘူးေပါ႔ဟယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္.......သူလဲစိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္လဲစိတ္ခ်မ္းသာ.......တစ္ခ်ိဳ႕ကဘာရယ္မဟုတ္ သူမ်ားကိုအဲလိုေလး ေျပာလိုက္ရမွ ေနတတ္တာဆိုေတာ႔ ၿပိဳင္ျပီးေျပာမေနဘူး......ဒီအသက္အရြယ္ထိ အေခၚခံရေပါင္းအႀကိမ္မ်ားစြာ.......နားရည္၀သြားလို႔ျဖစ္မယ္။ ထူးျပီးမခံစားရေတာ႔ဘူး.... မယ္လဲ ေနာက္ဆို ေနတတ္သြားပါလိမ္႔မယ္..... တစိမ္းေတြအလယ္မွာပိုဆိုးေသး......သူတို႔က အပ်ဳိၾကီးျဖစ္ေနတာတစ္ခုခု ခ်ိဳ႔ယြင္းေနလို႔လားတဲ႔။ အင္း၊ ဟုတ္တယ္ ငါ႔မွာသူမ်ားကို ငါ႔ထက္ပိုျပီး ခ်စ္တတ္တဲ႔စိတ္ပါမလာခဲ႔ဘူးလို႔....... ေနာက္မေမးေတာ႔ဘူး။
 August 11 at 5:40pm · Unlike · 9 

စတုတၱအမ်ိဳးသမီး-တခါမွ အေခၚမခံရဖူးသူက ေခၚခံရတဲ့လူေတြရဲ့ စိတ္နဲ႔ပဲ ဆိုင္ပါတယ္လို႔ ေျပာဆိုတာၾကီးက ေတာ္ေတာ္ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္မရွိဘဲ လာေရးတာလုိ႔ပဲ ျမင္မိတယ္။ ညီမလဲ အပ်ိဳၾကီး လူပ်ိဳၾကီးဆို စေနာက္စရာလို့ ထင္ေနတတ္တဲ့ လူေတြကို ငယ္ငယ္ထဲက လံုး၀ၾကည့္မရဘူး။ အေတြးအေခၚတိမ္တဲ့လူေတြလို့ သတ္မွတ္တယ္။ လံုး၀အထင္မၾကီးဘူး။ တခါတေလ ကုိယ့္ဘာသာ ေယာက်္ားမယူခ်င္တာေတာင္မွ "ရတာမလို မလိုတာ မရမလို႔ေလ"လို႔ ကြယ္ရာတမ်ိဳး ေရွ႕တင္တမ်ိဳး ေျပာဆိုၾကေသးတာ။ ေနာက္ရွိေသးတယ္ ေယာက်္ားရွာေပးမယ္ဆိုတာက တမ်ိဳး၊ သနားၾကည့္နဲ့ၾကည့္တာက တမ်ိဳး။ ဒီမခံခ်ိမခံသာ ခံစားမႈမ်ိဳးကို ခံလိုက္ရတဲ့လူပဲ သိတယ္။ ကိုယ္က ေယာက်္ားမရွားပါဘူး မယူခ်င္လို႔ပါဆိုတာ ကိုယ့္ကိုကို သိေပမယ့္ ဒီဘာမဟုတ္တဲ့ လူေတြက ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ရတာနဲ႔ သူတို႔က ကိုယ့္ထက္သာတဲ့ အထာမ်ိဳးလာေျပာတာေလာက္ ခံျပင္းတာမရွိဘူး။ ေယာက္်ားယူျခင္း၊ ေယာက်္ားမယူျခင္းက ယွဥ္ျပိဳင္စရာလဲ မဟုတ္ဘူး၊ သနားစရာလဲ မဟုတ္ဘူး၊ ႏွိမ့္ခ်စရာလဲမဟုတ္ဘူး၊ သိမ္ငယ္စရာလဲမဟုတ္ဘူး လူတစ္ေေယာက္ခ်င္းစီရဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ဘ၀ေပးအေျခအေနပဲ ။ လူလူခ်င္း ေလးစားသင့္တယ္။ ညီမကေတာ့ လံုး၀ လံုး၀ရႈတ္ခ်ပါတယ္ ဒီလိုလူေတြကို! August 11 at 9:34pm · Unlike · 6 

 ……………………………………………….

ထိုေရးသားမႈမ်ားအၿပီးမွာေတာ႔ မိတ္ေဆြတစ္ခ်ိဳ႕က အပ်ိဳႀကီးဟုသေရာ္ေလွာင္ေျပာင္မႈကို ကၽြန္မ မႏွစ္လိုေၾကာင္း သိရွိသြားၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ ကၽြန္မက ႏွိမ္႔ခ်ေသာ၊ သေရာ္ေျပာင္ေလွာင္ေသာ၊ ေစာ္ကားအႏိုင္က်င္႔ေသာ မည္သည္႔စကားကိုမွ် မႏွစ္လုိသူျဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္း မိတ္ေဆြအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ‘တစ္ခါတေလက်ေတာ့ ရန္ကုန္ဟာ အရြယ္လြန္ကာမွ သိပ္ကိုလွခ်င္လြန္းလို႔ အတင္းႀကီးသနပ္ခါးေတြလိမ္းျပီး၊ ႏႈတ္ခမ္းနီေတြရဲရဲေတြ မလိုက္မဖက္ဆိုးထားတတ္တဲ့ အရုပ္ဆိုးဆိုးအသက္ႀကီးႀကီးအပ်ိဳႀကီး တစ္ေယာက္နဲ႔တူျပန္ေရာ…(စိ္တ္မဆိုးနဲ႔ေနာ္ အစ္မ) ဣေျႏၵမရဘူးလို႔ ခံစားမိလို႔…။’လို႔ ရန္ကုန္အေၾကာင္းေရးထားတဲ႔စာေအာက္မွာ မွတ္ခ်က္ေပးလာေတာ႔ ဒီအပ်ိဳႀကီးဆိုတဲ႔ ေဝါဟာရေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းျခင္းရာေတြကို စဥ္းစားဆင္ျခင္စရာျဖစ္လာပါတယ္။

အရုပ္ဆိုးဆိုးအသက္ႀကီးႀကီးမိန္းမတစ္ဦးဟု မသံုးႏႈန္းဘဲ အပ်ိဳႀကီးလို႔ အဘယ္ေၾကာင္႔အတိအက် ေရးသားထားပါလိမ္႔။ ကၽြန္မလည္း ထိုသုိ႔ အသက္အရြယ္နဲ႔ မလုိက္မဖက္ လူငယ္ေတြလုိ ျပင္ဆင္ထားေသာ၊ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားစြာႏွင္႔ ေတြ႔ဖူးခဲ႔၊ ေတြ႔ႀကံဳဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၅၀၊ ၆၀ အရြယ္ျဖစ္ေပမယ္႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္လို ျပင္ဆင္ထားေသာအဘြားႀကီးမ်ားစြာကို အပ်ိဳႀကီးလို႔ တစ္ခါမွ ေခါင္းစဥ္တပ္မျမင္ခဲ႔ဖူးပါ။

အရြယ္လြန္ကာမွ အပ်ိဳႀကီးတစ္ဦးတည္းကသာ လွခ်င္ၿပီး ကလက္တက္တက္ အလြန္အကၽြံ ျပင္ဆင္တတ္တယ္လို႔ လူေတြျမင္ေနတာလား။ တျခား အရုပ္ဆိုးဆိုး၊ အသက္ႀကီးႀကီး အိမ္ေထာင္သည္၊တစ္ခုလပ္၊မုဆိုးမမ်ားကေကာ အရြယ္လြန္ကာမွ လွခ်င္လြန္းလို႔ အတင္းႀကီးသနပ္ခါးေတြလိမ္းျပီး၊ ႏႈတ္ခမ္းနီေတြရဲရဲေတြ မလိုက္မဖက္မလိမ္းျခယ္တတ္ၾကဘူးလား။ ကံအားေလ်ာ္စြာပဲ ကၽြန္မက (သူမရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္အရ) အတင္းႀကီးသနပ္ခါးေတြလိမ္းျပီး၊ ႏႈတ္ခမ္းနီေတြရဲရဲေတြ မလိုက္မဖက္ဆိုးတတ္ေသာ မိန္းမ မဟုတ္သျဖင္႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ေက်းဇူးတင္ရပါေသးတယ္။

ကၽြန္မရဲ႕လက္လွမ္းမွီရာ အနီးစပ္ဆံုးသက္ေသကေတာ႔ အပ်ိဳႀကီးအေဒၚႏွစ္ေယာက္ရွိၿပီး သူတုိ႔မွာလည္း အပ်ိဳႀကီးမိတ္ေဆြေတြရွိၿပီး အားလံုးမွာ ဇရာကိုအံတုၿပီး အတင္းကာေရာဣေျႏၵမရ ဖံုးလႊမ္းေနသူမ်ားမဟုတ္ဘဲ သဘာဝနဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေအးေဆးသက္ေတာင္႔သက္သာေနသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္း အေျပာင္အပ်က္ကေလးစကားမွအစ လူႀကီးရဲ႕ သေရာ္ေစာ္ကားသီခ်င္းအဆံုး သံုးႏႈန္းၾကေသာ ‘အပ်ိဳႀကီးေတြ လင္မရလို႔ လန္ဒန္ေျမပဲယို’ဟူေသာ စကားကို သတိရမိပါတယ္။

ေယာက္်ားလိုခ်င္လို႔ အပ်ိဳႀကီးေတြ ရြေနတယ္ဆိုတဲ႔ ထုိမွ်ႏွိမ္႔ခ်ေစာ္ကားေသာ စကားလံုးကို ေျပာဆိုရဲေသာသူမ်ား၊ အားေပးေထာက္ခံသူမ်ားကို အံ႔ၾသမိပါတယ္။ သူတို႔က တကယ္ပင္ ထိုသုိ႔အပ်ိဳႀကီးမ်ားကို ေတြ႔ႀကံဳဆံုခဲ႔ဖူးသေလာ။ မရွိခိုးႏိုး၊ မလွစုန္းယိုး ဆိုသလို အပ်ိဳႀကီးမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္ျပဳခ်င္လြန္းသျဖင္႔ အျမင္မေတာ္ေအာင္ အလွျပင္၊ မ်က္စိေနာက္ေလာက္ေအာင္ ဣေျႏၵမရ အငမ္းမရ ပ်ာေလာင္ခတ္ေနတယ္လုိ႔ ျမင္ၾကသလား။ ဝမ္းနည္းမိပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း အပ်ိဳႀကီးဆိုလွ်င္ ဘုေျပာကာ ဂြက်က်ေနသူေတြ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ သဟဇတမျဖစ္တဲ႔လူေတြ။ ရြာျပင္ေရာက္ေနတဲ႔ လူေတြ။ ကေလးေမြးမေပးလို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အက်ိဳးမျပဳတဲ႔သူေတြလုိ႔ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ႔ ပုဂိၢဳလ္ေရးအဆိုးျမင္မႈမ်ားကို မေျဖရွင္းလိုေပမယ္႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အက်ိဳးမျပဳဘူးဆိုတာေတာ႔ အေတာ္ကို လြဲမွားဆိုးရြားတဲ႔အခ်က္ပဲဆိုကာ ကၽြန္မကန္႔ကြက္ပါရေစ။

၂၀၅၀ မွာ လူဦးေရအလြန္တိုးတက္မ်ားျပားလာၿပီး အစာေရစာရွားပါး၊ ေနထုိင္မႈအခက္အခဲေတြ ႀကံဳေတြ႔လာၿပီး သဘာဝသယံဇာတက ပံ႔ပိုးလုိ႔ မေလာက္ငႏုိင္ေတာ႔ဘူးလုိ႔ ေရးထားတဲ႔စာတမ္းကို ဖတ္ခဲ႔ဖူးပါတယ္။ ဒီအျဖစ္သာ တကယ္ႀကံဳလာမယ္ဆိုရင္ အပ်ိဳႀကီးေတြက လူဦးေရးနည္းေစျခင္းျဖင္႔ ေလာကကို တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္အက်ိဳးျပဳေနတယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။  

 

အထက္ပံုမွာလုိပဲ ကၽြန္မလည္း အပ်ိဳႀကီးေတြဆိုတာ ဘုေျပာကာ ဂြက်က်ေနသူေတြ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ သဟဇတမျဖစ္တဲ႔လူေတြ။ ရြာျပင္ေရာက္ေနတဲ႔ လူေတြမဟုတ္ဘူး။ ကလက္တက္တက္ ဣေျႏမဲ႔ေနသူေတြ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ဆိုင္းဘုတ္ခ်ိတ္ဆြဲေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ အျပစ္ရွာကဲ႔ရဲ႕ခ်င္သူေတြကေတာ႔ လိုရာကိုဆြဲ အဆိုးျမင္လက္ညိႈးထိုး အဆင္႔အတန္းခြဲႏွိမ္႔ခ်ေနဦးမယ္ဆိုတာလည္း ကၽြန္မသိပါတယ္။

ႏွိမ္႔ခ်ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို လူေတြဘာေၾကာင္႔ျပဳလုပ္ၾကပါသလဲ။ သူတုိ႕အတြက္ တပါးသူကို အႏုိင္က်င႔္တာ စြမ္းအင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္လုိ႔ အာဏာတစ္မိ်ဳးရလုိ႔ ျပဳလုပ္ၾကျခင္းရယ္လား။ စာအုပ္တစ္အုပ္မွာေတာ႔ အႏုိင္က်င္႔မႈကို ျဖစ္ေစတဲ႔ တြန္းအားႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ တစ္ခုက နာမည္ႀကီးခ်င္စိတ္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ခုက လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လုိစိတ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆိုေလတာ။ နာမည္ႀကီးခ်င္တဲ႔ အႏုိင္က်င္႔သူက ပတ္ဝန္းက်င္က ပစ္ပယ္ထားတဲ႔လူကို ရွာတယ္တဲ႔။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ တစ္ဖက္သားကို ခ်ိဳးဖဲ႔အႏုိင္ယူလုိစိတ္ဗီဇေသြးစီးဆင္းေနတဲ႔လူေတြဟာ အမဲလုိက္သလို ကိုယ္႔ထက္အားနည္းတယ္ထင္သူကို ရွာေဖြၾကတဲ႔အခါ ထိုုသုိ႔ႏွိမ္႔ခ်တဲ႔အျမင္ေတြ၊ သေရာ္ေစာ္ကားမႈေတြ ၊ေလွာင္ေျပာင္အႏိုင္က်င္႔မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔သလား။

မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ေရးထားေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို သတိရမိပါတယ္။ သူက ပြင္႔လင္းေသာ၊ဂုဏ္သိကၡာရွိ ေဂးလူငယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ခ်စ္သူေယာက္်ားေလးႏွင္႔ နန္းေရွ႕က်ံဳးမွာ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္မွာ မြတ္စလင္ဘာသာဝင္တစ္ေယာက္က သူတုိ႔ကို သေရာ္ေစာ္ကားစကားေျပာသျဖင္႔ ေဒါသထြက္ေၾကာင္းေရးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္စလင္ဘာသာဝင္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏွိမ္႔ခ်ခံရသူမ်ားျဖစ္ပါလွ်က္ အခုသူတုိ႔ကို ေစာ္ကားတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေဂးေတြကလည္း ဝေသာသူမ်ား၊ မ်ိဳးရိုးဗီဇစိတ္ကစဥ္႔ကလ်ားျဖစ္ေနသူမ်ားကို ႏွိမ္႔ခ်တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္း ေဂးမ်ားကို ႏွိမ္႔ခ်သလို တစ္ခ်ိဳ႕ေဂးမ်ားကလည္း ျပန္လည္ႏွိမ္႔ခ်ၾကတယ္လို႔ ေရးထားပါတယ္။

(စကားစပ္မိလို႔ ေျပာရပါလွ်င္ မိန္းကေလးနဲ႔ မိန္းမလ်ာ/ေဂးေတြဟာ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈရွိၿပီး ၊ စိတ္ဝင္စားရာလည္းတူ၊အႀကိဳက္လည္းညီေလ႔ရွိတဲ႔ အေကာင္းဆံုးသူငယ္ခ်င္းေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ စိတ္ပညာေလ႔လာစမ္းစစ္ေလ႔လာခ်က္ေတြအရ မိန္းကေလးေတြက ေဂးသူငယ္ခ်င္းနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ခ်င္ၾကပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ႔ သူတုိ႔ေတြက အရိုးသားဆံုး၊အစစ္မွန္ဆံုးအႀကံဥာဏ္ေတြေပးၾကတယ္။ ၿပီးေတာ႔သူတုိ႔က ကိုယ္႔အေပၚလည္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာစိတ္ဝင္စားမႈမရွိလုိ႔ သက္ေတာင္႔သက္သာေနႏုိင္ၿပီး မတူညီမႈေတြက ယွဥ္ၿပိဳင္စရာလည္း မျဖစ္လုိ႔ပါ။ ကၽြန္မလည္း ေဂးသူငယ္ခ်င္း အလြန္႔အလြန္လုိခ်င္သူျဖစ္ပါတယ္။)

အဲဒီေနာက္ သူက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အင္အားနည္းသူကို အခ်င္ခ်င္းႏွိမ္႔ခ်ၾကေၾကာင္း၊ လူနည္းစုအနည္းျဖင္႔ ကိုယ္႔အခြင္႔အေရးအတြက္ ရပ္တည္တိုက္ခိုက္သင္႔ေၾကာင္း ေျပာၿပီး စကားနိဂံုးခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ သူ႔ၾသဝါဒအတုိင္း အိမ္ေထာင္မျပဳတဲ႔လူနည္းစုမ်ားကို ႏွိမ္႔ခ်ေစာ္ကားသူမ်ားအား တန္ျပန္ေသာစာမ်ားကို ကၽြန္မေရးလိုေပမယ္႔ အက်ယ္တဝင္မေျပာေတာ႔ဘဲ ဒီမွ်နဲ႔ ရပ္တန္႔လိုက္ပါၿပီ။

သူ႔ဂုဏ္ကို ႏွိမ္႔ ၊ ကိုယ္႔ဂုဏ္နိမ္႔ဆိုတဲ႔ စကားအတိုင္း ထိုသေရာ္ေျပာင္ေလွာင္သေရာ္သူမ်ားကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ိဳ႔ယြင္းအားနည္းသူမ်ားဟုသာ သေဘာထားကာ လ်စ္လ်ဴရႈႏုိင္ေအာင္သာ ႀကိဳးစားေနပါဦးမယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာမွာ တျခားသူက ႏွိမ္႔ခ်ရံုမွ်ႏွင္႔ နိမ္႔က်မသြားဘူး မဟုတ္ပါလား။ ဒါေပမယ္႔ မ်က္စိေရွ႕ေအာက္ေရာက္လာတဲ႔ ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈမ်ား၊ ႏွိမ္႔ခ်ေစာ္ကားမႈမွန္သမွ်ကို မ်က္ႏွာမလႊဲ၊လ်စ္လ်ဴမရႈဘဲ လူတစ္ေယာက္လုပ္ရမယ္႔ ေကာင္းမႈအက်င္႔လုိ႔ ခံယူၿပီး လက္သင္႔မခံကန္႔ကြက္ေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ။ 


 (ကၽြန္မရဲ႕စာေတြကို ဂရုတစိုက္ဖတ္ရူအားေပးသူ၊ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္သူ အားလံုးကို ေက်းဇူးမ်ားစြာတင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔ ဒီစာထဲမွ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ႔သူအားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။)

 ခ်စ္ခင္ေလးစားစြာျဖင္႔

မယ္႔ကိုး

19 December 2013

သနားမိသူဟာ ရယ္စရာ
ဂ်ံဳခင္းထဲမွာ လုိက္ဖမ္းသူ (The Catcher in the rye)ကို ဖတ္မလုိ႔ရည္ရြယ္ထားၿပီး တျခားစာေတြပဲ ဖတ္ျဖစ္တယ္။ တစ္ေန႔က မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္အိမ္သြားလည္ရင္း ျမသန္းတင္႔က ေလလြင္႔သူလုိ႔ ဘာသာျပန္ထားတာကုိ ငွားဖတ္မိကာ ႏွစ္သက္စြဲမိသြားရဲဲ႕။ စာေက်ေအာင္ ဘုိလုိေတာင္ ထပ္ဖတ္လုိက္ေသးတယ္။ တစ္ခန္းကေတာ႔ သေဘာက်လြန္းလို႔  ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမိေအာင္ပါပဲ။

 

‘မိန္းကေလးေတြမွာ ျဖစ္ေနတဲ႔ ျပႆနာက ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ကို သူတို႔ ႀကိဳက္မိၿပီဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ဆိုးရြားတဲ႔ အယုတ္တမာေကာင္ႀကီးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူက သိမ္ငယ္စိတ္ရွိလုိ႔ပါလုိ႔ ေျပာလိမ္႔မယ္။ သူတုိ႔မႀကိဳက္တဲ႔သူဆို ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတဲ႔ လူရည္မြန္ေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ သူက ဘယ္ေလာက္ႀကီးတဲ႔သိမ္ငယ္စိတ္ပဲရွိရွိ သူက ၾကြားဝါဘဝင္ျမင္႔ေနတယ္လို႔ သူတုိ႔ ေျပာလိမ္႔မယ္။ ထက္ျမက္တဲ႔မိန္းကေလးေတြေတာင္ အဲဒီလုိ ေျပာတတ္တယ္’ တဲ႔။ မွန္လြန္းလို႔ သေဘာတက်နဲ႕ အသံထြက္ေအာင္ပင္ ရယ္လုိက္မိတာ။

လူႀကီးရွက္ေတာ႔ ရယ္ဆိုလား။ အဲဒီမိန္းမေတြထဲ ကၽြန္မလည္း အပါအဝင္မဟုတ္ပါလား။ မိန္းမေတြဟာ ကိုယ္ႏွစ္လိုတဲ႔သူဆို ဘယ္ေလာက္ပဲဟိတ္ဟန္ႀကီးေမာ္ၾကြားေနပါေစ။ အျမင္ကတ္စရာလုိ႔ မထင္ဘဲ သိမ္ငယ္စိတ္ရွိလုိ႔ပါဆိုၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္တတ္ရဲ႕။ ဘယ္ေလာက္ပဲေအာင္ျမင္ျပည္႔ဝသူျဖစ္ေနပါေစ။ ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ေသးေသးေလးကို ၾကည္႔ၿပီး သနားမဆံုးလည္း ျဖစ္တတ္ရဲ႕။ မႏွစ္လုိသူဆိုရင္ေတာ႔ စကားတစ္ခြန္း၊ အၿပံးတစ္စ၊ အၾကည္႔တခ်က္ကိုမွ် ျမင္ကြင္းထဲ အခ်ိဳးတက် ၾကည္႔မရ၊ သည္းမခံႏိုင္ျဖစ္တတ္ရဲ႕။

ဟိုတေလာက မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကိုေတာင္ ‘စိုင္းစိုင္းက သနားစရာေလးပါ ’ လို႔ ေျပာမိေတာ႔ ‘ဘာလို႔ စိုင္းစုိင္းကို သနားရတာလဲဗ်။ ခင္ဗ်ားတို႔ မိန္းကေလးေတြလည္း ခက္တာပဲ။ ဒီေလာက္ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ သူေဌး ဥစၥာေပါရုပ္ေခ်ာသေဘာေကာင္း လူပ်ိဳကို ဘာလို႔ သနားရတာလဲ’ တဲ႔။ စာအုပ္ထဲက ေကာဖီးနဲ႔ တစ္ေလသံတည္းပါေလ။

မိန္းမေတြက စိတ္ပ်က္စရာလို႔ အထင္မခံခ်င္ဘူး။ ကၽြန္မကိုလည္း ေဂါက္ေၾကာင္ေနတယ္လုိ႔ မျမင္ေစခ်င္ဘူး။ ဒါေပမယ္႔လည္း အခ်က္အလက္နဲ႔ စီကာပတ္ကံုးရွင္းမျပခ်င္ျပန္ဘူး။ ရန္ျဖစ္တာက ေယာက္်ားေလးအလုပ္၊ သနားတာက မိန္းကေလးအလုပ္လုိ႔ စိတ္ထဲရွိတာ ေျပာလုိက္မိတယ္။ ဘာဆုိင္လို႔လဲ ဘာညာေမးတဲ႔အခါ ဟုတ္တယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူေတြကို သနားၾကင္နာလြန္းလုိ႔ ခုလိုအသက္စြန္႔အလုပ္လုပ္ေနတာေလ လို႔ စကားကို ပိတ္ေျပာခဲ႔ျပန္တယ္။

ကိုယ္႔ဘာသာသနားခ်င္တာနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါ စြဲထည္႔လုိက္ရတာေတာ႔ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ တကယ္ေတာ႔ အဲဒီမိတ္ေဆြကိုလည္း သနားခဲ႔မိတာပဲ။ အဲဒီလိုမ်ား ေျပာလိုက္မိရင္ ဒီအလုပ္လက္မဲ႔မိန္းမက ငါ႔ကိုမ်ားသနားတယ္ဆိုၿပီး မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္၊နံရံကို လက္သီးနဲ႔ထုိး၊ စိတ္ေတြဆိုး ရာသက္ပန္သူစိမ္းေတြ ျဖစ္သြားမလားမသိ။ မွန္ပါတယ္။ ကိုယ္႔ကို သနားတယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူက ႏွစ္သက္လက္ခံႏုိင္မွာလဲ။ ဒါေပမယ္႔ သနားတယ္ဆိုရာဝယ္ တစ္စံုတစ္ခုခၽြိဳ႕ယြင္းေနလုိ႔ အေပၚစီးကေန ၾကည္႔ၿပီး အရသာခံေနသလိုမ်ိဳး မဟုတ္ရပါဘူး။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္  အမွန္အတိုင္းမျမင္ဘဲ သနားမိျခင္းရဲ႕ ရလာဒ္က အရံႈးခ်ည္းပါပဲ။ ဘယ္သူ႔ကိုမဆို လြယ္လြယ္ကူကူ ေခ်းငွားတတ္သလုိ အေၾကြးေတာင္းရမယ္႔အခါမွာေတာ႔ မရဲရင္႔ျပန္ဘူး။ ေၾကြးယူသူက တစ္ခြန္းေလာက္ေတာင္းပန္ေျပာလုိက္တာနဲ႔ စိတ္မရွိပါနဲ႔။ အဆင္ေျပေအာင္ ေနပါ။ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ေနပါေနာ္လုိ႔ ဆိုမိျပန္ေရာ။ မခက္ေပဘူးလား။

သနားတာနဲ႔ အားနာတတ္တာ ေပါင္းလုိက္တဲ႔အခါ ညံ႔ဖ်င္းတဲ႔ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျဖစ္သြားေလသတည္းေပါ႔။ တကယ္ဆို ဒီလုိ ႏုံအ၊အသံုးမက်တဲ႔ ကၽြန္မကသာ သနားစရာေကာင္းတာ သိတာေပါ႔။ အမွန္အတိုင္းအတိအက်ဆိုရမယ္ဆို ကၽြန္မက သနားစရာထက္ စိတ္ပ်က္စရာပိုိေကာင္းေနမယ္ထင္ရဲ႕။ အျဖစ္မရွိတဲ႔ မိန္းမပါ။ေနာက္ကြယ္မွာ အရယ္ခံရတဲ႔ မိန္းမမ်ိဳး မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး။

ဒါေပမယ္႔ ကိုယ္ခ်င္းစာမိခဲ႔ျခင္းဟာ လွည္႔စားခံရျခင္းနဲ႔ အဆံုးသတ္တဲ႔အခါ ေဒါသထြက္စရာ၊ ရွက္စရာျဖစ္ေနဆဲ။ ကဲ႔ရဲ႕လက္ညိႈးထုိးစရာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးည႔ံဖ်င္းမႈ ျဖစ္ေနဆဲ။ သင္ခန္းစာ ရသင္႔ပါၿပီ။ ဘယ္သူ႔လႊမ္းမိုးမႈမွ မခံဘဲ၊ ဘာကိုမွ မေထာက္ထားဘဲ 'ဟင္႔အင္း'လို႔ ေျပာႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုကာ ရက္စက္ေသာ၊ ေအးစက္နာက်င္ေစေသာ အတိတ္ေတြကို သယ္ပိုးထားရင္း  ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ေထာက္ကန္ထားရတယ္။ ခ်ိဳသာေပမယ္႔ မငဲ႔ညွာေသာ စကားေတြကို အာဂံုေဆာင္ထားမိျပန္တယ္။

ေသခ်ာတာက ကၽြန္မက မဟာဂရုဏာရွင္မဟုတ္ဘူး။ သနားတာကို စကားအလွအျဖစ္ အၾကင္နာလုိ႔ သံုးမယ္ဆိုရင္လည္း ကၽြန္မက အၾကင္နာႀကီးသူ မဟုတ္ပါဘူး။ သနားၾကင္နာမိတဲ႔သူေတြကို တျခားလုပ္ခ၊ေငြအား၊အခ်ိန္ေတြသာ ပံ႔ပိုးခ်င္ပံ႔ပိုးႏိုင္ေပမယ္႔ ဘဝတစ္ခုလံုးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ႏုိင္သူ မဟုတ္ပါဘဲ။

မိတ္ေဆြမေလးတစ္ေယာက္ကလည္း အႀကံေပးတယ္။ ကိုယ္ေရးေနတဲ႔ ဇာတ္ေကာင္ကိုေတာ႔ မသနားေစခ်င္ဘူးတဲ႔။ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ကိုယ္႔ဇာတ္ေကာင္အပၚမွာ ထားမိတဲ႔ ဂရုဏာကို တားဆီးခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းငွာ မစြမ္းသာပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕႔ရြံရွာစက္ဆုပ္စရာဇာတ္ေကာင္ေတာင္ သူတုိ႔ဖက္က တစ္ခြန္း၊ႏွစ္ခြန္းဝင္ေျပာမိျပန္ေရာ။ လူတုိင္းအေပၚ တရားမွ်တခ်င္မိျပန္တာကလည္း ေဆးမတိုးေတာ႔တဲ႔ တီဘီေရာဂါသည္လုိ ဒါနဲ႔ပဲ အသက္ဆံုးေတာ႔မယ္ထင္ရဲ႕။ ေနာင္တလည္း မရႏုိင္ေသးတဲ႔ လူမိုက္လည္း ျဖစ္ျပန္ရဲ႕။

မိတ္ေဆြမေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ သနားရာက ခ်စ္မိသြားတတ္သလားလုိ႔ မ်က္ႏွာစာအုပ္မွာ ေမးထားတဲ႔ စာတစ္ေၾကာင္းကို သတိရမိျပန္တယ္။ အဲဒါ အႏၱာရယ္လုိ႔ ေျဖျဖစ္ခဲ႔တယ္။ ဟုတ္တယ္ ။ အဲဒါက အဆိပ္ဆူးလႊမ္းထားတဲ႔ ေခ်ာက္ပဲ။ သနားစရာလူတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္တယ္ထင္ခဲ႔ဖူးတယ္။ ဒါေပမယ္႔ အဲဒီသနားစရာေကာင္းမႈေတြက မႏွစ္လုိစရာ အရည္အခ်င္းမဲ႔မႈေတြသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရတဲ႔အခါမွာ အခ်စ္ေတြဟာ ပ်က္ျပယ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဘဝအေတြ႔အႀကံဳေတြက အရႈံးမဟုတ္ပါဘူး။ အႏုပညာအျဖစ္ အျမတ္ထြက္ႏုိင္ေသးတာေလလုိ႔ ေျဖသိမ္႔ႏုိင္ရင္ သက္သာရာရလိမ္႔မလား။ မေဝခြဲႏုိင္ေသးပါဘူး။

ပစၥဳပၸန္မွာေတာ႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္ သနားစရာမလိုသူကို ဥေပကၡာျပဳႏိုင္အာင္ ႀကိဳးစားေဆာက္တည္ေနပါတယ္။ အဲဒီလုိ ကိုယ္႔ဒုကၡကိုယ္ရွာ မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ႔ငါကမွ သနားဖုိ႔ေကာင္းတာ။ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္သနားလုိ႔ တရားျပန္ခ်ရတယ္။ ဒါေပမယ္႔လည္း ကၽြန္မကိုေတာ႔ သနားတယ္လို႔ ေျပာဖုိ႔ မႀကံေစခ်င္ဘူး။ ကၽြန္မကို သနားတယ္လုိ႔ ေျပာရင္ စိတ္ဆိုးမွာ မဟုတ္ေပမယ္႔ ကၽြန္မအေၾကာင္းကို ဘယ္သူမွ ေသခ်ာမသိပါဘူး။ နားမလည္ပါဘူး။ မသိဘဲနဲ႔ သနားပါတယ္ ဆိုၿပီး ကၽြန္မက ျပန္သနားမိဦးမွာေလ။ ။ 

မယ္႔ကိုး

06 December 2013

သူ႔ကိုသာရည္ ဖြဲ႔သီတဲ႔သီခ်င္း


ေပါက္ေပါက္ေဖာက္သလို ၊ ကရားေရလႊတ္သလို စကားေတြ တတြတ္တြတ္မေျပာခ်င္။ သူ စိတ္အေႏွာင္႔အယွက္ျဖစ္မွာ စိုးရိမ္လုိ႔ပါ။ စာမေရးခ်င္ ။ ႏွလံုးသားထဲအေရာက္ ဖြဲ႔ဆိုႏုိင္ရင္ေတာင္မွ သံုးေခါက္ထက္ပိုလြန္ကာ ဘယ္သူ ဖတ္ခ်င္မွာလဲေနာ္။ ခံစားရသမွ်ကို သီခ်င္းေရးၿပီး ေျပာခ်င္လိုက္တာေလ။ ထိုအခါမွ အလိုရွိတုိင္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အမွာပါးႏုိင္လိမ္႔မွာ မဟုတ္လား။ဆုေတာင္းတိုင္းသာ ျပည္႔မယ္ဆို သူ႔အနားမွာ ပ်ံသန္းေတးဆိုေနတဲ႔ ငွက္ငယ္ေလးသာ ျဖစ္ခ်င္တာေပါ႔။ ဝမ္းနည္းဖြယ္။  အေတာင္ပံမဲ႔လူဟာ ကံနိမ္႔သူျဖစ္ျပန္ေတာ႔ ကေလာင္တံနဲ႔လည္း ေတးမျဖစ္ႏုိင္။ အသက္ကြဲအက္သံေတြဟာ သံစဥ္ျဖစ္မယ္ဆို ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလိုက္မလဲေလ။  ၾကားေစခ်င္သူ နာလိုမယ္႔ သံစဥ္ေတြပဲ သီခ်င္တဲ႔ ခ်င္ျခင္းျဖစ္ေနမိၿပီ။ ေျဖမဆည္ႏုိင္ေအာင္ပင္။သီခ်င္းကိုသာ ေရးဖြဲ႔ႏုိင္မယ္ဆို ေဝးကြာေသာအရပ္မွ သူၾကားလိမ္႔မွာ။ သူမ ေျပာလိုသမွ်ကို သူ နားလည္ႏိုင္လိမ္႔မွာလို႔ (ယံုၾကည္ ) ေမွ်ာ္လင္႔ေနမိတာ။

လရိပ္ျပာေလးေရ…ငါ႔ရဲ႕ ရွင္သန္ျခင္းေတးေလးေရ… မင္းအၿပံဳးေလးနဲ႔ ရင္တြင္းမီးၿငိွမ္းပါကြယ္႔လို႔ ေတးသီရေတာ႔မလား။ ေကာင္းကင္ၾကည္ေလးရယ္ အလင္းမႈန္ဖြဲ႔ ေပးပါလွည္႔လို႔ သီခ်င္းညည္းဆိုရေတာ႔မလား။ ထိုစာသားမ်ိဳးေရးရတာ ရွက္စရာေကာင္းလွပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔ ဂီတနက္သန္ ကိုေစာညိန္းေရးတဲ႔ သီခ်င္းမ်ားကို နားေထာင္ျဖစ္ေနတဲ႔ ခုေနခါမွာေပါ႔။

နာ၀ါေလွမ်ားေတြရယ္၊ ေဆြးသူကို ကယ္ယူပါလဲွ ့၊ လမ္းၾကံဳရင္ေခၚေစခ်င္ရဲ ့ ျပာရီလဲ့ဆည္းဆာ ညေနခ်မ္း၀ယ္၊ ေမွ်ာ္ေလေလ ေမ့ကိုလြမ္းတယ္၊ ကမ္းဆိပ္က, သာယာလွေပတယ္။ ေ႐ႊဟသၤာ ေမာင္ႏွံရယ္၊ ေတာင္ပံယွက္ျပီ၊ လည္ခ်င္းမွီလို ့၊ ခ်ခ်ီခ်စ္ကၽြမ္း၊ ေအာင္ေတာ္သံ ခြန္းတံု႔လွယ္၊ ေနၫိုအိပ္တန္းတက္၀ယ္၊ တူႏႊဲယွက္ကာ ေပ်ာ္ႏိုင္ပါေပတယ္။ (ဆည္းဆာ- ဂီတနက္သန္ ကိုေစာညိန္း) 
………………….. 

ဥၾသငွက္ကေလးတို႔ရယ္၊ ဟိုပင္ယံေ႐ႊယင္းမာက၊ ေတးသံသာဖဲြ ့ကာ ၾကည္စယ္၊ ရယ္႐ႊင္ပါလို႔ ေမာင့္ကိုၫႊန္းသည့္ႏွယ္၊ ပူပူ၀န္ေႂကြးရယ္နဲ ့၊ ေဆြးရတဲ့မိန္အက်န္၀ယ္၊ ေရာ္႐ြက္၀ါတို ့ သက္ေႂကြဆဲ၊ ေဖာ္နည္းသူမို ့ မ်က္ရည္၀ဲျပီကြယ္။ (ေႏြဦး- ဂီတနက္သန္ ကိုေစာညိန္း)

ကိုေစာညိန္းရဲ႕ သီခ်င္းစာသားမ်ားကို ၾကားမိသလို ခ်ေရးေနမိျပန္။ ထိုမွ် လွပေသာစကားလံုးမ်ား၊ လြမ္းေမာသာယာဖြယ္ သံစဥ္ျဖင္႔ သီခ်င္းေရးဖြဲ႔တတ္မယ္ဆို  ေသေပ်ာ္ေတာ႔မယ္ ထင္ရဲ႕။ တကယ္ပါ။ ဒါေပမယ္႔ ေလွာင္ခ်င္လည္းေလွာင္လုိက္ပါဦး။ ဒို ေရ မီ ဖာ ဆို လာ တီ ကိုပင္ ကြဲျပားျခားနားေအာင္ မသိသူပါကြယ္။ ခက္ပါဘိ။ သံစဥ္ကို ဖြဲ႔ႏိုင္လွ်င္ပင္ ဘယ္လုိစ စကားလံုးစီရပါ႔။ 

တိမ္ညိဳေတြေကာင္းကင္မွာေဝေနတာက ေျခဆင္းျဖစ္မလား။ မိုးႀကိဳးၿပိဳးပ်က္လွ်ပ္လက္ေနတယ္ဆိုကာ ရာသီဥတု အေၾကာင္းနဲ႔ လြမ္းခ်င္းစရဦးမွာလား။ နိဂံုးခ်ဳပ္ေတာ႔ ကိုယ္ဟာ ကယ္တင္မႈ လုိပါတယ္ ဆိုကာ ႏြဲ႔ျပရမွာလား။ ဟင္႔အင္း ။မာေက်ာဟန္ ေဆာင္ပါရေစဦး။ ဒါေပမယ္႔ ကာလတစ္ခုထိ  အနားမွာ သူရွိေနပါ႔မယ္လုိ႔ ကတိေပးရင္ မာနေတြ ဟန္ေဆာင္မႈေတြ ေဘးခ်ထားၿပီး မ်က္ရည္က်ေနမိမလား မသိ။ သူလည္း ဘယ္ေတာ႔မွ မသိႏုိင္။ ဒီဘဝ ဒီမွ်သာ ရွိပါေစေတာ႔လို႔ တစ္သက္တာ ငိုညည္းရေတာ႔မယ္ထင္။

...........................................

 ေအာင္ျမင္ေသာသီခ်င္းတစ္ပုဒ္သည္ မေအာင္ျမင္ေသာအခ်စ္ႏွင္႔ မည္သို႔ပက္သက္ခဲ႔ပါသနည္း။- ေကေဇာ္
...........................................

ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆို ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ကို ေလလႈိင္းကသာ လြင္႔ပါးႏုိင္မယ္႔ သီခ်င္းသာ သီဖြဲ႔ခ်င္သူရယ္ေလ။ ပူလြလြစိတ္နဲ႔ ႀကံရာမရျပန္။ အလြမ္းဆိုေသာ ပန္းခ်ီကားပဲဆြဲျဖစ္ေတာ႔မလား။ ဂီတဗီဇခ်ိဳ႕သူမို႔ ပန္းခ်ီဖက္ပဲ ေျခဦးလွည္႔ရေတာ႔မွာပင္။ ေနပါဦး။ ဘယ္လုိစုတ္ခ်က္သရမွာလဲ။ ေသာကပရိေဒဝကို အရိပ္၊အေရာင္နဲ႔ ညႊန္းျပမယ္ဆိုလွ်င္ ညိဳ႔႕မႈိင္းေဝရီ ဝိုးတဝါးျဖစ္ေနမလား။ သူက သူ႔အိပ္ခန္းမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားႏုိင္ခြင္႔ေပးမယ္ဆို ရူးခ်င္ရူးပါေစ ပန္းခ်ီပဲေရးေနခ်င္ေတာ႔။

သူမ ေသသင္႔ၿပီမဟုတ္လားဟင္။ အႏုပညာဆိုတဲ႔အရာကို ခံစားမႈ၊အေတြးအေခၚတုိ႔နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရမယ္လုိ႔ ဆိုၾကတဲ႔အခါ...သူမကေတာ႔ ခံစားခ်က္ကိုပင္ အက်ယ္တဝင္႔ ျခယ္မႈန္းႏုိင္သူ မဟုတ္ဘူးဘဲ။ သီခ်င္းေလးတစ္စ၊ ပန္းခ်ီကားေလးတစ္ခ်ပ္ မၿပီးေျမာက္ေသးဘဲ  မ်က္လံုးမွိတ္ဖို႔ မေတာ္ေသးပါဘူး။  ဒါေပမယ္႔ သူမ ဘာတတ္ႏုိင္မွာလဲ။ အဆံုးမွာေတာ႔ ပါရမီနည္းသူမို႔ ဝမ္းနည္းနာက်င္ျခင္းနဲ႔သာ မိတ္ဖြဲ႔ေနရျပန္ၿပီေလ။  ။ 

မယ္႔ကိုး

04 December 2013

စိတ္ဝတ္စံု


ညီမဝမ္းကြဲ မဂၤလာေဆာင္သြားခါနီးတြင္ ဗာဂ်ီးနီးယားဝုဖ္ရဲ႕ ဝတ္စံုသစ္ဝတၳဳတိုထဲက ‘ ပန္းကန္လံုးနံရံကို တြယ္တက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ႔ ယင္ေကာင္ေတြ’ ဆိုတဲ႔ စကားကို အမွတ္ရသည္။ ယင္ေကာင္ေတြ၊ ယင္ေကာင္ေတြလုိ႔ စိတ္ထဲမွာ ျမည္ေနမိသည္။ ဒီေလာကမွာ သူမကို နားအလည္ႏုိင္ဆံုးမွာ ေမဘယ္လ္ဆိုသည္႔ ထုိအမ်ိဳးသမီးပင္ ျဖစ္လိမ္႔မည္။ ေမဘယ္လ္၏ ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ရင္မဆိုင္တတ္မႈ၊ သရဲေဘာေၾကာင္မႈ၊ မေရမရာျဖစ္မႈႏွင္႔ ေၾကာက္ေသြးပါမႈမ်ားကိုလည္း သူမကသာ ကိုယ္ခ်င္းအစာႏိုင္ဆံုး ျဖစ္လိမ္႔မည္။

 

 ေမဘယ္လ္ကို သတိရတုိင္း ေလာကမွာ ငါတစ္ေယာက္တည္း လူေတာမတိုးတာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ သက္သာရာရသလို ျဖစ္သည္။  ဒါေပမယ္႔ ဘာေၾကာင္႔ ဒီလုိမိန္းမမ်ိဳးျဖစ္ရသလဲဟုလည္း ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္စိတ္ပ်က္ေဒါသထြက္ရျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ က်ရႈံးေသာ၊ ပြဲလယ္မတင္႔ေသာ၊ လူရာမဝင္ေသာ ေမဘယ္ႏွင္႔ ‘ သူမ၏ ပင္ကိုယ္ရုပ္အတုိင္း အဘယ္ေၾကာင္႔ သြား၍ မရသနည္း’ ဟုေသာ အေတြးခ်င္းကအစ တူေနေလသည္။

 ပြဲတက္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင္႔ အၿပိဳင္အဆုိင္ဝတ္စားအလွျပင္ၾကရသနည္း။ ေလာကဓမၼတာဆိုသည္ကို သစ္သီးေဖ်ာ္စက္ထဲထည္႔ကာ ထည္႔ၿပီးႀကိတ္ေခ်ခ်င္သည္႔အထိ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ရသည္။ အေဒၚေတြက 'အက်ႌဝယ္ေပးမယ္။ ေစ်းဝယ္ထြက္မယ္' ေျပာတုိင္း ျငင္းမိေသာအခါ ညီမဝမ္းကြဲမဂၤလာေဆာင္ကို သူမ မတက္ခ်င္ေသာေၾကာင္႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပေရွာင္တယ္လို႔ ထင္ေနေပမယ္႔ မတတ္ႏုိင္။

 ေစ်းဝယ္ထြက္ရမွာ အလြန္စိတ္ပ်က္သလို၊ အက်ႌေတြကို ေရြးလိုက္၊ ဝတ္ၾကည္႔လိုက္ လုပ္ရမွာ စိတ္ကုန္ခမ္းလြန္းလွသည္။ မဝတ္ၾကည္႔ဘဲ အဆင္ေျပမယ္ထင္ၿပီး ဝယ္လာၿပီးမွ ဝတ္ၾကည္႔ေသာအခါ အဆင္မေျပသျဖင္႔ ပစ္ရတဲ႔အဝတ္ေတြလည္း မ်ားလွၿပီ။ ထိုအက်င္႔ဆိုးကို ႀကိဳးစားေဖ်ာက္ေပမယ္႔ အင္တာနက္မွတဆင္႔ ေစ်းဝယ္ခ်င္ေနဆဲ။ မ်က္ခံုးေမႊးဆြဲတံမရွိေသာ၊ မ်က္ေတာင္ေကာ႔ေဆး၊ဆိုးေဆးအပါအဝင္ မ်က္ႏွာျပင္ခ်ယ္သစရာ ဘာပစၥည္းမွ မရွိတဲ႔မိ္န္းမျဖစ္သလို ေစ်းဝယ္ထြက္ရမွာပ်င္းေသာမိန္းမက ဒီေလာကမွာ သူမတစ္ေယာက္တည္းေတာ႔ မဟုတ္တန္ရာ။ 

မလွေသာမိန္းမ မရွိ၊ ပ်င္းေသာမိန္းမသာရွိသည္ဆိုေသာ စကားကို ၾကားဖူးသည္။ သူမက အဝတ္အစားဝယ္ဖို႔ အလွျပင္ဆင္ရမည္ကို ပ်င္းရိျခင္းထက္ အခ်ိန္ေပးျပင္ဆင္ေပးရမည္ကို ႏွေမ်ာတြန္႔တိုေသာ မိန္းမျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေတာ္ရာဝတ္သြားလွ်င္လည္း ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈမရွိေသာ သူမသည္ ေမဘယ္လ္ကဲ႔သုိ႔ပင္ မလွပ၊ မတင္႔တယ္ေသာ ဝတ္စံုုျဖင္႔ သိမ္ငယ္ေနရမည္ဟု ေၾကာင္႔ၾကမိျပန္သည္။ ဒါေပမယ္႔အရြဲ႕တုိက္ရာတြင္ ထက္သန္ေသာစိတ္ကေလးက အလံကေလး တလြင္႔လြင္႔ႏွင္႔ ထၾကြလာျပန္သည္။

အဘယ္ေၾကာင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ ရုပ္ဝတၳဳမ်ားရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈကို ခံရမည္နည္း။ မ်က္ႏွာေျပာင္ႏွင္႔ ထသြားထလာဝတ္စံုျဖင္႔ပင္ ပြဲတက္ခ်င္လည္း ေလာကကို မထီမဲ႔ျမင္ပုန္ကန္လိုစိတ္က ႀကံစည္ရံုမွ်ႏွင္႔ အထမေျမာက္။ ဝစီကံျခင္း စီးခ်င္းထိုးလွ်င္ပင္ ေအာင္ႏုိင္ေခ်မရွိ။ ထိုသုိ႔ ပြဲတက္မယ္ဆုိလွ်င္ အေမက သမီးအျဖစ္မွ စြန္႔လႊတ္မည္႔ သေဘာမွာရွိသည္။ သူဆင္ေပးသည္ ေရႊလက္ပတ္ကို မဝတ္ခ်င္ဘူးလို႔ ေျပာေနရသည္႔တုိက္ပြဲပင္ အေတာ္ျပင္းထန္ေနေပၿပီ။ 

မတတ္ႏုိင္ေလၿပီ။ အခုေတာ႔ျဖင္႔ သူမသည္ စစ္ရႈံးမည္႔အရိပ္အေယာင္ျမင္သျဖင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူလုိက္သည္ဟု စကားအလွသံုးရေတာ႔မည္။ လက္ထပ္ပြဲမတက္မီတရက္အလိုအမွာေတာ႔ ကံေကာင္းေထာက္မစြာပင္ အက်ႌတစ္ထည္ရသည္။ ေမဘယ္လ္ကို သတိရျပန္သည္။ ဝတ္စံုကို ႀကိဳတင္ဆင္ယင္သည္႔ခဏေတာ႔ ေမဘယ္လ္လုိ ခ်စ္စရာမိန္းမငယ္လုိ႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္မျမင္ေပမယ္႔ မဆိုးပါဘူးလုိ႔ စိတ္ထားတတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသည္။ မ်က္ႏွာေခ်ပါးပါးလူးၿပီးေသာအခါမွာေတာ႔ ဒါဟာအစဥ္အလာပဲေလလုိ႔ စိတ္ေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္ရန္ အားထုတ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဝတ္ေကာင္းစားလွဆင္ယင္ထားသူမ်ားကိုမွ လူႀကီးလူေကာင္းလုိ ဆက္ဆံေသာအတုအေယာင္ကမၻာကို ျမင္ရျပန္သည္႔အခါ မြန္းက်ပ္လာျပန္သည္။ လူထူထူ၊ပြဲဆူဆူတြင္ ေနသားမက် တကိုယ္တည္း လြတ္လပ္စြာေနခ်င္စိတ္က တရိပ္ရိပ္ထလာျပန္သည္။ ဝမ္းနည္းဖြယ္ပင္။ေၾကာက္စရာလူမ်ားအၾကားတြင္ ပ်ံသန္းေျပးခ်င္စိတ္မွာ ငံု႔လွ်ိဳးပုန္းကြယ္ေနရသည္။ မေပါ႔ပါးရုပ္ကို ဟန္လုပ္ၿပံဳးျဖင္႔ ႀကိဳးစားဖံုးထားသည္။

ပကာသနမ်က္ႏွာဖံုးျဖင္႔ က်ပ္ေတာက္ေသာအဝတ္အစားမ်ားကို မသက္မသာဆင္ယင္ထားသူမ်ားကို ေတြ႔လွ်င္လည္း ယင္ေကာင္ေတြ ဟု မေရရြတ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာက္တည္ေနရသည္။ တရားထုိင္သကဲ႔သို႔ တစ္နာရီခြဲေလာက္ေတာ႔ ငါ ရေအာင္ ေနဦးမယ္ဟု သံႏိၷဌာန္ခ်မွတ္ထားရသည္။ ဗာဂ်ီးနီးယားဝုဖ္ဥပမာေပးထားသည္႔ လွပျမဴးတူးစြာ ပ်ံသန္းေနသည္႔ ပုစဥ္ေကာင္ေလးမ်ား၊ လိပ္ျပာမ်ား၊ ပိုေကာင္းေလးမ်ားကဲ႔သို႔ မျဖစ္ႏုိင္ရင္ေတာင္မွ ပန္းကန္လံုးထဲသို႔ ျပဳတ္က်သြားေသာ ယင္ေကာင္မျဖစ္ေအာင္ေတာ႔ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာက္တည္ေနေလသည္။ ။ 

မယ္႔ကိုး