24 December 2013

ႏွိမ္႔ခ်ေစာ္ကားသူမ်ားးႏွင္႔ ျခားနားမတူခ်င္သူ

အပ်ိဳႀကီးဟု သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ရာဝယ္ဆိုတဲ႔ စာမွာ လူတစ္ဦးက ကၽြန္မက သူမ်ာနဲ႔မတူေၾကာင္း အေရွ႔မွာရပ္တည္ျပသခ်င္တဲ႔ စိတ္ရွိတယ္ဆိုၿပီး မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ႔ပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ ကၽြန္မက လူေတြေရွ႕ရပ္ဖုိ႔ အသာထား လူေတာမတိုးေသာ၊ မဝ႔ံရဲေသာမိန္းမတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အၿမဲလိုလုိ ေအးရာေအးေၾကာင္း ေခ်ာင္တစ္ေခ်ာင္မွာ ကုပ္ကုပ္ေနတတ္ေသာသူသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tolerance of intolerance is cowardice. -Ayann Hiris Ali 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ေအရမ္း ဟီရိစ္ အလိီေျပာသကဲ႔သို႔ သေဘာထားေသးျခင္း/သည္႔မခံသင္႔ေသာအရာမ်ားကို သည္းခံျခင္းဟာ သရဲေဘာေၾကာင္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။ ကၽြန္မကေတာ႔ ထုိသုိ႔ လူအခ်င္းခ်င္းႏွိမ္႔ခ်ျပဳမူေျပာဆိုျခင္းမ်ားကို သူရဲေကာင္းလုပ္ၿပီး တြန္းလွန္သူ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရးသားခဲ႔တဲ႔စာမ်ားမွာ ေခ်ာင္ပိ္တ္အရိုက္ခံရေသာေၾကာင္႔ ေပၚေပါက္လာျခင္းေသာ ညည္းညဴသံမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုလူသားအခ်င္းခ်င္းမေလးစားတာကို ကန္႔ကြက္ရံုစာ/စကား ေျပာမိတဲ႔အခါ မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ကာ စြပ္စြဲရေသာ လူ(ေတြ)ရဲ႕ စိတ္ကလည္း ေလ႔လာစူးစမ္း၊ခန္႔မွန္းၾကည္႔ခ်င္စရာပင္။ ထိုလက္ညိႈးထိုးသူရဲ႕စိတ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ သေရာ္ေစာ္ကားေလွာင္ေျပာင္ျခင္း၊ အဆင္႔အတန္းခြဲျခားႏွိမ္႔ခ်ဆက္ဆံျခင္း၊ အဓမၼႏွိပ္စက္အႏုိင္က်င္႔ျခင္းနဲ႔သာ သမာရိုးက်အသားက်ေပ်ာ္ေမြ႔ေနသလား။ အံ႔ၾသဝမ္းနည္းမိပါတယ္။ ဒီလိုမတရားမႈေတြကို ျငင္းဆန္တဲ႔အခါ ရူးေနတယ္ဆိုၿပီး ကဲ႔ရဲ႔ရႈတ္ခ်ရံုမွ်မက မိုးခါးရည္မေသာက္ရင္ အေသသတ္မယ္လုိ႔မ်ား ရည္ရြယ္စိတ္ကူးထားတယ္္ထင္။

ကၽြန္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ႔ဲတဲ႔သူေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဲေပးႏုိင္ခြင္႔၊ လုပ္ငန္းခြင္သာတူညီမွ်မႈအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ႔သူေတြ၊ ကေလးသူငယ္ေတြကို မတရားခုိင္းေစမႈလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနသူေတြ၊ ေနာက္ဆံုး စစ္ကၽြန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနသူေတြမွ အစ မသာစရိတ္မရွိတဲ႔သူေတြအတြက္ကူညီေနတဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္းေတြအဆံုး အမ်ားနဲ႔မတူေၾကာင္း ရပ္တည္ျပသခ်င္တဲ႔ စိတ္တစ္ခုတည္းရွိတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ တစ္ခ်ိဳ႕သူေတြအတြက္ နားလည္ဖုိ႔ သိပ္ခက္ေနသလား။ လူအခ်င္းခ်င္းေလးစားစြာ ဆက္ဆံဖို႔ဆိုတာ အသိစိတ္မွာ လက္သင္႔မခံႏုိ္င္ဘူးလား။ 

ၿပီးခဲ႔တဲ႔လက One Billion Rising သန္းတစ္ေထာင္လႈပ္ရွားမႈေဆြးေႏြးပြဲအလုပ္ရံုက အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း သတိရမိပါတယ္။ ဖိလစ္ပုိင္ အမ်ိဳးသမီးသရုပ္ေဆာင္၊ လူ႔အခြင္႔အေရးလႈပ္ရွားသူ monique wilson က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ သန္းတစ္ေထာင္လႈပ္ရွားမႈဆိုတာ အမ်ိဳးသမီး၊ကေလးသူငယ္မိန္းကေလးမ်ားကို ျပဳလုပ္ေသာ မတရားမႈ၊ အႏုနည္းမွ အၾကမ္းဖက္မႈအဆံုး ေစာ္ကားအႏုိင္က်င္႔မႈမ်ိဳးစံုကို အကျဖင္႔ ေတာ္လွန္ကန္႔ကြက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

အထူးသျဖင္႔ မိန္းကေလးမ်ားက (ခ်စ္သူ/တြဲေနသူရဲ႕) ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမတရားျပဳက်င္႔အခံရဆံုးေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္တဲ႔ ခ်စ္သူမ်ားေန႔႔မွာ ကကြက္ျဖင္႔  မိန္းကေလးေတြ ခံစားရေသာ ဖိႏွိပ္ညွင္းပန္းခံရမႈအလံုးစံုကို လက္မခံ၊ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း လူထုကို သတိေပးႏႈိးေဆာ္လႈပ္ရွားျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခမ္းအနားမွာ ၾကည္႔ခြင္႔ရခဲ႔တဲ႔ ဗီဒီယိုတစ္ခုကို မွ်ေဝပါရေစ။ထိုသုိ႔မတရားမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ လူသားအားလံုးကုိေရာ သူမ်ားႏွင္႔ မတူျခားနားတာ ျပခ်င္လုိ႔ ေရွ႕ထြက္ရပ္သည္လုိ႔ ကဲ႔ရဲ႕အတင္းဆိုၾကဦးမလား။ အမွန္စင္စစ္မွာေတာ႔ မိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ ဗီဇေသြးမွာ ရန္လုိမႈနည္းပါးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနလိုသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔ ရန္နည္းလိုေသာ ကၽြန္မအေနျဖင္႔ တတ္ႏုိင္သမွ်ႏႈတ္ကိုပိတ္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္သာ ေနလုိ္လွပါတယ္။
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, However, something must be said, and there are times when silence becomes an accomplice to injustice. -Ayann Hiris Ali 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ဒါေပမယ္႔လည္း ေအရမ္း ဟီရိစ္ အလိီေျပာသကဲ႔သို႔ ၿငိမ္သက္ေနျခင္းဟာ မတရားမႈမွာ ႀကံရာပါျဖစ္ေနတဲ႔အခ်ိန္ေတြမွာ တစ္ခုခုေျပာရေတာ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ာနဲ႔မတူေၾကာင္း အေရွ႔မွာရပ္တည္ျပသခ်င္တဲ႔ စိတ္ရွိတယ္လုိ႔ စြပ္စြဲဦးေတာ႔ ႏွိမ္႔ခ်ေစာ္ကားသူမ်ားဖက္မွာ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ အတူမရပ္ႏုိင္တဲ႔အတြက္ ဝမ္းနည္းပါတယ္လုိ႔ ဆိုပါရေစ။

ထုိသုိ႔ႏွိမ္႔ခ်ေစာ္ကားသူမ်ား၊ ထိုသူမ်ားကို အားေပးအားေျမွာက္ဒူးေထာက္ရိုက်ိဳးသူမ်ားနဲ႔ အတူရွိမေနႏုိင္မႈအတြက္ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လုိပင္ မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲကဲရဲ႕ခံလည္း ရြာျပင္မွာ တစ္ဦးတည္းေနရလည္း ကိုယ္႔လုပ္ရပ္အတြက္ ေက်နပ္ဝမ္းသာေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

မယ္႔ကိုး

3 comments:

သဒၶါလိႈင္း said...

မယ့္ ေရးသလိုပါပဲ ၿငမ္သက္ေနျခင္းဟာ မတရားမႈမွာ ႀကံရာပါျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ဖိႏိွပ္သူေတြဘက္မွာ မရပ္တည္ေပးႏိုင္ပါဘူး.
အဖိႏိွပ္ခံရသူမ်ားဘက္မွာ အၿမဲရပ္တည္ေပးေနမွာပါ.

ခ်စ္ခင္စြာ
သဒၶါ

Anonymous said...

Hi Mae ,
Merry Christmas & Happy new year to you. I am your silent reader.

I appreciate your writing!

With love & best wishes,
Esther @ Khin Soe Thwe

ရင္လိႈင္း said...

မမ မယ္ နဲ ့အတူ ရြာျပင္လိုက္ခဲ့မယ္ ေနာ္။